Krzelków (gromada)

Krzelków (od 1 I 1960 Czernczyce) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Krzelków
gromada
1954–1959
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

wrocławskie

Powiat

ząbkowicki

Data powstania

2 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1960

Siedziba

Krzelków

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

3

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

12

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Krzelków z siedzibą GRN w Krzelkowie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie ząbkowickim w woj. wrocławskim, na mocy uchwały nr 33/54 WRN we Wrocławiu z dnia 2 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5]: Krzelków i Czerńczyce ze zniesionej gminy Henryków oraz Lipa ze zniesionej gminy Nieszków w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 12 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1960 do gromady Krzelków włączono wieś Sieroszów ze zniesionej gromady Stolec w tymże powiecie; z gromady Krzelków wyłączono natomiast wieś Lipa, włączając ją do znoszonej gromady Nieszków tamże; po zmianach tych gromadę Krzelków zniesiono, przenosząc siedzibę GRN z Krzelkowa do Czernczyc i zmieniając nazwę jednostki na gromada Czernczyce[8].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr 33/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 2 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu ząbkowickiego; w ramach Zarządzenia nr 18 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 2 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 1954 r., Nr. 9, Poz. 71)
  7. Uchwała Nr 221/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 września 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 9 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 68)
  8. Uchwała Nr 22 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie zmian administracyjnych pow. ząbkowickiego, a to – zniesienia gromad: Braszowice, Brodziszów, Niedźwiedź, Stolec, Rudnica i Kalinowice Dolne, zmiany granic gromad: Sadlno, Zwrócona, Przedborowa, Chałupki, Topola, Nieszków, Krzelków, Stoszowice, Budzów, Mąkolno i Przyłęk, przeniesienia siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej Chałupki ze wsi Chałupki do wsi Lubnów, przeniesienia siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej Krzelków ze wsi Krzelków do wsi Czernczyce, przeniesienia siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej Nieszków ze wsi Nieszków do m. Ziębice oraz zmian nazw wymienionych trzech gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 33), zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Nr 458/59 z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Białymstoku, Koszalinie, Poznaniu i Wrocławiu w przedmiocie połączenia, zniesienia i utworzenia niektórych gromad