Krzem polikrystaliczny

Krzem polikrystaliczny popularnie zwany polikrzemempolikrystaliczna postać krzemu o wysokiej czystości, jest stosowany w fotowoltaice oraz jako surowiec do produkcji krzemu monokrystalicznego.

Odłamek polikrystalicznego krzemu (używany do produkcji monokrystalicznego krzemu)

Technicznie "polikrzem", to zlepek monokryształów krzemu o rozmiarach od 1 µm do nawet 100 µm, między którymi występuje niemal całkowicie amorficzny krzem.

Bloki krzemu, w którym występują monokryształy krzemu o rozmiarach rzędu 10 nm - 1 µm, które są poprzedzielane amorficznym krzemem jest nazywany mikrokrystalicznym krzemem lub nanokrystalicznym krzemem.

Polikrystaliczny krzem wykorzystywany jest do produkcji paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych. Ogniwa w tym przypadku produkowane są z płytek pojedynczych kryształów krzemu. Połączenie dużej ilości kryształów sprawia, że elektrony mają mniejszą swobodę przemieszczania się, przez co wydajność tych paneli jest mniejsza w porównaniu do paneli monokrystalicznych, które stanowią monokryształ krzemu[1].

PrzypisyEdytuj