Krzemowodory

związek chemiczny

Krzemowodory, związki krzemu z wodorem o wzorze ogólnym SinH2n+2, krzemowe analogi nierozgałęzionych alkanów. Nazywane również silanami lub zaliczane do nich jako podgrupa, wraz ze związkami zawierającymi grupy alkilowe oraz inne podstawniki.

Monosilan

Właściwości

edytuj

Krzemowodory są bezbarwnymi gazami lub cieczami, o charakterystycznym zapachu, trującymi, nierozpuszczalnymi w wodzie. Na powietrzu zapalają się. W nieobecności powietrza SiH4 jest trwały, ale trwałość krzemowodorów maleje ze wzrostem liczby atomów krzemu. Reagują z fluorowcami, trudniej z fluorowcowodorami, tworząc liczne pochodne (podobnie jak węglowodory), na przykład:

SiH4 + HCl → H2 + SiH3Cl (monochloromonosilan)

Najprostszy krzemowodór – monosilan (SiH4) – jest gazem o temperaturze wrzenia -112 °C. Disilan (Si2H6) jest również gazem, natomiast wyższe krzemowodory są cieczami.

Otrzymywanie

edytuj

Monosilan otrzymuje się przez działanie kwasem solnym na krzemek magnezu:

Mg2Si + 4HCl → 2MgCl2 + SiH4