Krzyż Kampanii Wrześniowej

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r.odznaka pamiątkowa ustanowiona dekretem Prezydenta RP na Uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego z 1 września 1984[1].

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939
Awers
Awers
Baretka
Baretka
Ustanowiono

1 września 1984

Wycofano

23 grudnia 1992

Powyżej

Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

Poniżej

Wawrzyn Akademicki

W 45-tą rocznicę dla upamiętnienia walk stoczonych w obronie całości i niepodległości Rzeczypospolitej podczas kampanii wojennej z Niemcami i Związkiem Sowieckim w 1939 roku ustanawia się odznakę pamiątkową pod nazwą „Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r.”

Art. 1 dekretu Prezydenta RP z 1 września 1984 r.:

Prawo otrzymania odznaki przysługiwało wszystkim osobom, które brały udział w działaniach wojennych przeciwko Niemcom i Związkowi Sowieckiemu we wrześniu i październiku 1939, zarówno jako zmobilizowanym żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych, jak i osobom cywilnym[2].

W chwili ustanowienia odznaka, w kolejności orderów i odznaczeń polskich, zajmowała miejsce po Medalu Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921[3]. Odznakę nadawał Minister Spraw Wojskowych[4].

Odznaczenie ma formę krzyża wykonanego z metalu w kolorze starego srebra, na którego ramionach znajdują się napisy: „1.IX” (data agresji niemieckiej 1939 roku), „17.IX” (agresja ZSRR na Polskę), „WRZESIEŃ 1939”, stylizowane litery „RP” oraz (pośrodku) orzeł – odznaka Polskich Wojsk Lądowych.

1 stycznia 1986 Minister Spraw Wojskowych, ppłk dypl. inż. Jerzy Przemysław Morawicz nadał odznakę pamiątkową „Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r.” wszystkim Polakom ofiarom zbrodni w Katyniu[5].

Po zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 i przekazaniu przez Ryszarda Kaczorowskiego w 1990 insygniów władzy, prawo przyznawania tego odznaczenia powróciło do kraju. Następnie, na podstawie ustawy z dnia 16 października 1992 r. – „Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy” – ustalono, że – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2 tej Ustawy – nadawanie tego odznaczenia uznaje się za zakończone z dniem wejścia jej w życie, co nastąpiło 23 grudnia 1992[6].

Odznaczeni edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r..

Przypisy edytuj

  1. Dekret Prezydenta RP z dnia 1 września 1984 r. o ustanowieniu odznaki pamiątkowej „Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r.” Dziennik Ustaw RP Nr 1 z 9 stycznia 1985 r., poz. 1. Dekret wszedł w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Art. 3 dekretu Prezydenta RP z 1 września 1984 r.
  3. Art. 4 dekretu Prezydenta RP z 1 września 1984 r.
  4. Art. 5 dekretu Prezydenta RP z 1 września 1984 r.
  5. Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych Nr 1/86. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, s. 30, Nr 2 z 10 kwietnia 1986. 
  6. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U. z 1992 r. nr 90, poz. 451)