Krzyż Wolności i Solidarności

polskie cywilne odznaczenie państwowe

Krzyż Wolności i Solidarnościpolskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Zostało ustanowione ustawą z dnia 5 sierpnia 2010. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 przy okazji obchodów 35. rocznicy wydarzeń radomskich[1].

Krzyż Wolności i Solidarności
Awers
Awers
Baretka
Baretka
Ustanowiono

5 sierpnia 2010
pierwsze nadanie:
15 czerwca 2011

Wielkość

42 × 42 mm

Wydano

8606 (do końca września 2023)

Powyżej

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Poniżej

Medal Virtus et Fraternitas

Powiązane

Order Krzyża Niepodległości;
Krzyż Niepodległości;
Odznaka honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”

W precedencji zajmuje miejsce pomiędzy Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami a Medalem Virtus et Fraternitas.

Geneza edytuj

5 marca 2010 roku do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt ustawy o wznowieniu Krzyża Niepodległości oraz o ustanowieniu Krzyża Wolności i Solidarności, przygotowany przez Krakowski Komitet Krzyża Solidarności[2]. 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 5 z 31 posłów wnoszących projekt ustawy do Sejmu (Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Maciej Płażyński, Krzysztof Putra i Zbigniew Wassermann) oraz 2 wspierających go wysokich urzędników państwowych (kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka)[3], co jednak nie wstrzymało dalszych prac w Sejmie. Po otrzymaniu opinii Biura Analiz Sejmowych[4] podkomisja, do której został skierowany projekt ustawy, opracowała na podstawie wniesionego projektu ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach[5] oraz przyjętą przez Sejm 24 czerwca 2010 r. uchwałę w sprawie przywrócenia Krzyża Niepodległości i ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności. Ustawa została uchwalona na posiedzeniu 5 sierpnia 2010 r., po czym 9 sierpnia 2010 r. została przekazana do podpisu Prezydentowi RP. Prezydent Komorowski złożył swój podpis 13 sierpnia 2010 roku[6]. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 25 sierpnia 2010 z mocą obowiązującą od dnia 9 września 2010 roku. Krzyż Niepodległości powrócił w formie dwuklasowego Orderu Krzyża Niepodległości[7][8].

Formularz wniosku o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności wprowadzony został Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 2 lutego 2011[9]. Rozporządzeniem prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011 wprowadzony został nowy formularz wniosku, który obowiązuje od 21 września 2011 r.[10] Specyfiką procedury postępowania w przypadku tego odznaczenia jest wymóg wyrażenia zgody przez kandydata wytypowanego do odznaczenia, zanim IPN przystąpi do opracowywania wniosku.

Zasady nadawania edytuj

Krzyż Wolności i Solidarności jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:

 • byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL, lub
 • prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.

Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się również osobom, które w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. na terytorium Polski ze względu na prowadzoną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL lub też ze względu na świadome uczestnictwo w działaniach i manifestacjach mających taki cel:

 • zostały zabite,
 • doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • przez łączny okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, internowane lub w inny sposób pozbawione wolności,
 • zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
 • były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • zostały wydalone z wyższej uczelni lub szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.

Nie mają prawa do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności osoby:

 • które były pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa określonych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN (Dz.U. z 2023 r. poz. 102), chyba że przedłożą dowody, że przed 4 czerwca 1989 r., bez wiedzy przełożonych czynnie wspierały osoby lub organizacje działające na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL, albo
 • co do których w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zachowały się dokumenty wytworzone przez nie lub przy ich udziale, w ramach czynności wykonywanych przez nie w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez ww. organy.

Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności przedstawia Prezydentowi Prezes IPN, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub zamieszkałych stale za granicą – Prezes IPN w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

10 listopada 2011 r., zarządzeniem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (nr 52/11), powołany został samodzielny zespół do spraw realizacji wniosków o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności, który zajmuje się merytorycznym i formalnym opracowywaniem wniosków, w tym przeprowadzaniem wymaganych kwerend archiwalnych[11].

Insygnia edytuj

Odznaką Krzyża Wolności i Solidarności jest krzyż równoramienny, srebrzony i oksydowany, o ramionach w przekroju spłaszczonego ośmioboku, poszerzonych na końcach, połączonych pośrodku prostopadłościanem. Ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią ze srebrzonym paskiem przez środek. Na ramionach poziomych jest wyryty dwudzielny napis WOLNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ. W środku krzyża wyryty stylizowany wizerunek Orła Białego. Odwrotna strona krzyża jest gładka. Wymiar krzyża wynosi 42 mm.

Krzyż zawieszony jest na wstążce białej szerokości 38 mm, mającej po brzegach umieszczone symetrycznie połączone prążki złote i szkarłatne szerokości 3 mm każdy.

Statystyki i odznaczeni edytuj

Rok/miesiąc
 
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem
2011 10[12][13][14]. 0[15] 10[16][17]. 16[18][19] 23[20][21] 40[22][23] 54[24][25] 153
2012 24[26][27] 102[28][29][30] 48[31][32] 44[33][34][35][36] 0[37] 92[38][39][40] 40[41][42] 42[43][44] 0[45] 75[46][47][48][49] 49[50][51][52] 0[53] 516
2013 92[54][55][56] 53[57][58] 84[59][60][61][62] 0[63] 0[64] 19[65][66] 23[67][68] 79[69][70][71][72][73] 2[74][75] 41[76][77][78] 33[79][80][81] 0[82] 426
2014 28[83][84] 6[85][86] 56[87][88][89] 23[90][91] 35[92][93][94][95] 25[96][97][98] 51[99][100][101][102][103] 31[104][105] 41[106][107][108] 57[109][110][111][112] 23[113][114][115] 44[116][117][118] 420
2015 75[119][120] 60[121][122][123] 0[124] 46[125][126][127][128] 47[129][130][131] 50[132][133][134][135] 39[136][137][138][139] 257[140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152] 55[153][154][155][156] 98[157] 137[158] 214[159] 1078
2016 105[160] 145[161] 49[162] 39[163] 41[164] 100[165] 208[166] 282[167] 66[168] 32[169] 221[170] 61[171] 1349
2017 125[172] 51[173] 73[174] 144[175] 112[176] 90[177] 0[178] 42[179] 40[180] 114[181] 60[181] 36[182] 887
2018 22[183] 0[184] 112[185] 6[186] 106[187] 53[188] 144[189] 0[190] 80[191] 159[192] 27[193] 12[194] 721
2019 88[195] 53[196] 7[197] 162[198] 193[199] 40[200] 154[201] 1[202] 58[203] 171[204] 87[205] 52[206] 1066
2020 37[207] 59[208] 0[209] 0[210] 67[211] 0[212] 277[213] 8[214] 77[215] 69[216] 0[217] 64[218] 658
2021 0[219] 46[220] 74[221] 0[222] 22[223] 113[224] 45[225] 80[226] 19[227] 52[228] 20[229] 0[230] 471
2022 25[231] 42[232] 60[233] 0[234] 1[235] 125[236] 70[237] 0[238] 57[239] 90[240] 68[241] 0[242] 538
2023 0[243] 59[244] 34[245] 87[246] 52[247] 1[248] 40[249] 47[250] 3[251] 323
Razem 8606

Nazwiska części odznaczonych znajdują się w przypisach (oficjalna strona Prezydenta RP przestała w pewnym momencie publikować nazwiska odznaczonych). Aktualizowany spis można znaleźć na stronie IPN[252].

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności.

W 2011 r. Instytut Pamięci Narodowej opracował i przesłał do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 199 wniosków prezesa IPN o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności, a od maja do końca 2011 r. do zespołu IPN wpłynęło 486 wniosków z wyrażoną zgodą na przedstawienie do odznaczenia tym Krzyżem[11].

W 2012 r. do IPN wpłynęło 910 wniosków z wyrażoną zgodą na przedstawienie do odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności, a Instytut Pamięci Narodowej opracował i przesłał do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 759 wniosków prezesa IPN o nadanie tego Krzyża[253].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Prezydent odznaczył uczestników wydarzeń z 1976 r. oraz zasłużonych dla przemian. prezydent.pl, 25 czerwca 2011. [dostęp 2011-06-25].
 2. Poselski projekt ustawy o wznowieniu Krzyża Niepodległości oraz o ustanowieniu Krzyża Wolności i Solidarności (wersja.pdf).
 3. Żałoba – komunikat Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności. kkks.mojeforum.net. [dostęp 2010-10-17].
 4. Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o wznowieniu Krzyża Niepodległości oraz o ustanowieniu Krzyża Wolności i Solidarności (druk sejmowy nr 2899) (wersja.rtf).
 5. Przebieg procesu legislacyjnego.
 6. Sierpień 2010 r. – pkt 11.. prezydent.pl. [dostęp 2010-08-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (18 sierpnia 2010)].
 7. Uchwała Sejmu RP z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przywrócenia Krzyża Niepodległości i ustanowienia Krzyża Wolności i Solidarności (M.P. z 2010 r. nr 47, poz. 648).
 8. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz.U. z 2010 r. nr 221, poz. 1448).
 9. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 152).
 10. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2011 r. nr 186, poz. 1102).
 11. a b Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.. ipn.gov.pl. [dostęp 2012-05-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (11 maja 2012)].
 12. Kancelaria Prezydenta RP: Czerwiec 2011 r.. [dostęp 2012-03-31].
 13. Lista 7 odznaczonych dnia 15 czerwca 2011 r.(Rej. 321/2011): 1. Biel Andrzej Aleksander, 2. Dróżdż Wiesław Adam, 3. Hetman Mirosława, 4. Siadaczka Ryszard Marek, 5. Szerling Krzysztof Antoni, 6. Włoskowicz Józef, 7. Wojewódka Krzysztof. M.P. z 2011 r. nr 83, poz. 847.
 14. Lista 3 odznaczonych dnia 20 czerwca 2011 r.(Rej. 343/2011): 1. Bednarczyk Henryk, 2. Jęczkowiak Romuald Ryszard, 3. Szczepanik Stanisław M.P. z 2011 r. nr 84, poz. 863.
 15. Kancelaria Prezydenta RP: Lipiec 2011 r.. [dostęp 2012-03-31].
 16. Kancelaria Prezydenta RP: Sierpień 2011 r.. [dostęp 2012-03-31].
 17. Lista 10 odznaczonych dnia 24 sierpnia 2011 r.(Rej. 458/2011): 1. Dowżenko Piotr Bogusław, 2. Faryna Alfreda, 3. Geneja Andrzej Bogusław, 4. Iwaniuk Zbigniew, 5. Jęczkowiak Jacek Rajmund, 6. Nowicki Stanisław, 7. Pirtynis Hilary Mikołaj, 8. Ślesicki Mieczysław, 9. Tarnowska Barbara Wanda, 10. Wójcik Henryk M.P. z 2011 r. nr 107, poz. 1086.
 18. Kancelaria Prezydenta RP: Wrzesień 2011 r.. [dostęp 2012-03-31].
 19. Lista 16 odznaczonych postanowieniem z 16 września 2011 r.(Rej. 518/2011): 1. Andrzejewska Ewa Maria, 2. Baniak Kazimierz, 3. Bugno Marek, 4. Chłap Zbigniew Mieczysław, 5. Ciesielczyk Marek, 6. Gil Stanisław, 7. Jagielski Tadeusz, 8. Lisiak Ireneusz Teofil, 9. Łabuz Kazimierz, 10. Majewska Aleksandra Zdzisława, 11. Mamoń-Prokop Agata Maria, 12. Miśkowiec Paweł Piotr, 13. Ochab Wacław Władysław, 14. Waluś Artur Dariusz, 15. Wiatr Barbara Maria, 16. Wiatr Bronisław M.P. z 2011 r. nr 109, poz. 1107.
 20. Kancelaria Prezydenta RP: Październik 2011 r.. [dostęp 2012-03-31].
 21. Lista 23 odznaczonych postanowieniem z 5 października 2011 r.(Rej. 555/2011): 1. Bartolik Bogumił Tomasz, 2. Czerwiński Fryderyk Stanisław, 3. Dudkiewicz Tadeusz Szymon, 4. Halaba Zenon, 5. Hamera Mirosław Konstanty, 6. Knysok Anna Maria, 7. Korytowska Maria Elżbieta, 8. Kowalewicz Januariusz, 9. Kuczera Jerzy, 10. Madej Zofia, 11. Magiera Grażyna, 12. Raba Zygmunt, 13. Reda Edward, 14. Ryczaj-Marchewczyk Krystyna Zofia, 15. Sądel Stanisław Karol, 16. Stojek Longin Adam, 17. Sypniewski Witold Maksymilian, 18. Szymroszczyk Jolanta Albina, 19. Walaszczyk Henryk, 20. Witczyk Józef, 21. Wsół Czesław, 22. Zemke Ryszard, 23. Zwoliński Andrzej Józef M.P. z 2012 r. poz. 142.
 22. Kancelaria Prezydenta RP: Listopad 2011 r.. [dostęp 2012-03-31].
 23. Lista 40 odznaczonych postanowieniem z 21 listopada 2011 r.(Rej. 652/2011): 1. Borczyk Kazimierz, 2. Bryś Tadeusz Stanisław, 3. Chwał Józef Jan, 4. Ciszewski Lech Jan, 5. Czachor Jacek, 6. Czech Zbigniew, 7. Czekalski Jerzy Zygmunt, 8. Dradrach Andrzej Maria, 9. Filipkowski Lucjan, 10. Giza Jerzy Tadeusz, 11. Grajewski Andrzej Ryszard, 12. Gurczyński Józef, 13. Hańbicki Jan Krzysztof, 14. Janas Ryszard Adam, 15. Kossakowska Anna Beata, 16. Kowalczyk Jerzy, 17. Kubisiowski Edward Antoni, 18. Kucharski Roch Janusz, 19. Lasoń Zenon Marian, 20. Leszczyński Wiesław Jan, 21. Lis Władysław, 22. Martyniak Wacław Józef, 23. Masłyk Jan Władysław, 24. Meks Lech Tadeusz, 25. Michalak Paweł, 26. Musiał Ryszard Jan, 27. Paszkiewicz Adam, 28. Paziewski Michał Zbigniew, 29. Skowron Bolko Jerzy, 30. Stachera Zofia, 31. Szabłowski Stanisław Marian, 32. Szarłowicz Bronisław, 33. Szołomicki Zbigniew Jacek, 34. Sztark Grażyna Anna, 35. Szymańska Zofia Barbara, 36. Terefinko Stanisław, 37. Tokarski Władysław, 38. Tubelewicz Tomasz Piotr, 39. Zacharczuk Jerzy, 40. Zapadka Rafał Zygmunt M.P. z 2012 r. poz. 366.
 24. Kancelaria Prezydenta RP: Grudzień 2011 r.. [dostęp 2012-03-31].
 25. Lista 54 odznaczonych postanowieniem z dnia 8 grudnia 2011 r.(Rej. 701/2011): 1. Andryschik Jerzy Kazimierz, 2. Arent Tadeusz, 3. Berak Cezary Hubert, 4. Brzozowski Dariusz Wiktor, 5. Buranowski Tadeusz, 6. Chałoński Michał Hubert Jan, 7. Dereszewski Stanisław Szczepan, 8. Fijołek Wincenty Antoni, 9. Fręśko Jan Benedykt, 10. Gaj Fryderyk Ryszard, 11. Giera Adam Szymon, 12. Goliński Zygmunt, 13. Hilbrycht Jerzy Stanisław, 14. Iwański Piotr, 15. Jagodziński Michał Leonard, 16. Janiszewski Aleksander Tadeusz, 17. Jankowski Grzegorz Edmund, 18. Jóźwiakowski Julian Piotr, 19. Jurga Ewa Barbara, 20. Kaczanowski Mieczysław, 21. Kalas Jacek, 22. Kiełpiński Marceli Edmund, 23. Kupisiewicz Zbigniew Piotr, 24. Lewandowski Gerard Jan, 25. Łużny Jan Piotr, 26. Maćczak Leszek Stefan, 27. Mainka Andrzej Józef, 28. Matuszewski Urban, 29. Mazurowicz Andrzej, 30. Mikołajczak Stanisław Kazimierz, 31. Miller Zenon, 32. Modelski Lesław, 33. Niewiarowski Ireneusz, 34. Ojak Ziemowit Kazimierz, 35. Olejnik Wiesław Grzegorz, 36. Paluszek Ewa Dorota, 37. Płoski Michał Józef, 38. Podsiadło Henryk, 39. Pogorzelski Franciszek, 40. Polewko Tomasz Józef, 41. Praszyńska Teresa Feliksa, 42. Pryciak Andrzej, 43. Ryś Bogdan Jerzy, 44. Sękowski Andrzej, 45. Skalski Zygmunt, 46. Sobczak Jan, 47. Sochacka Zofia, 48. Ślufarski Adam, 49. Tomaszewski Bolesław, 50. Turoń Wojciech, 51. Wardalski Justyn, 52. Węglarski Jerzy Antoni, 53. Wyrowiński Jan Alfons, 54. Żabicki Adam Antoni. M.P. z 2012 r. poz. 414.
 26. Kancelaria Prezydenta RP: Styczeń 2012 r.. [dostęp 2012-03-31].
 27. Lista 24 odznaczonych postanowieniem z dnia 9 stycznia 2012 r.(Rej. 13/2012): 1. Borkowski Józef, 2. Dębowski Stanisław, 3. Dubas Mieczysław Roman, 4. Duda Czesław Jan, 5. Grott Elżbieta, 6. Janas Tadeusz Józef, 7. Konstantinidis Jorgos, 8. Kos Kazimierz Franciszek, 9. Kowalczyk Jerzy, 10. Kurowska Irena Erika, 11. Lenart Wiesława, 12. Łempicki Robert, 13. Mazur Zygmunt, 14. Mieczkowski Ireneusz, 15. Morawski Krzysztof Mirosław, 16. Nowakowski Jan, 17. Olkiewicz Jan, 18. Paluch Józef Tomasz, 19. Pigan Tadeusz, 20. Pyskło Jerzy, 21. Rybicki Sławomir Piotr, 22. Treffler Franciszek, 23. Wolańska Anna Maria, 24. Ziemiński Roman. M.P. z 2012 r. poz. 463.
 28. Kancelaria Prezydenta RP: Luty 2012 r.. [dostęp 2012-03-31].
 29. Lista 57 odznaczonych postanowieniem z dnia 14 lutego 2012 r.(Rej. 48/2012): 1. Antkowiak Tadeusz Adam, 2. Balazs Artur Krzysztof, 3. Błaszczak-Wacławik Mirosława Anna, 4. Cisowski Zbigniew Adam, 5. Czupryn Andrzej, 6. Dajewski Edward, 7. Gadzina Augustyn, 8. Gałażewski Andrzej Józef, 9. Gałązka Ryszard Zygmunt, 10. Garkowski Longin Aleksy, 11.Gągalski Aleksander, 12. Gołba Krzysztof Stanisław, 13. Iracki Bolesław Ryszard, 14. Jabrzyk Halina Ewa, 15. Jafernik Kazimierz, 16. Jaśkiewicz Romuald, 17. Kaleta Zygmunt Marian, 18. Kalota Robert, 19. Kapłon Waldemar Zygmunt, 20. Końka Marek Eugeniusz, 21. Kopeć Lech Lucjan, 22. Koszyk-Helander Joanna, 23. Kowalczewski Zbigniew Antoni, 24. Kowalski Krzysztof, 25. Krawczyński Wojciech Adam, 26. Kryza Henryk, 27. Kudla Ewald Ryszard, 28. Lasota Daniel Władysław, 29. Ledzion Jerzy, 30. Litwinowicz Stanisław, 31. Lorenowicz Hubert, 32. Martynow Janusz Zdzisław, 33. Napiórski Lech, 34. Niedopytalski Krzysztof Włodzimierz, 35. Nowakowski Henryk, 36. Nowicki Marek, 37. Oleszczuk Krzysztof, 38. Parell Lech Tomasz, 39. Pawłowski Tadeusz, 40. Rokicki Kazimierz, 41. Różycki Wojciech Tadeusz, 42. Rusakiewicz Waldemar, 43. Sajdak Grzegorz, 44. Skowroński Janusz Witold, 45. Smołka Andrzej, 46. Styczeń Mirosław Andrzej, 47. Ślusarski Henryk Andrzej, 48. Szafrańska Danuta, 49. Taworski Tadeusz Maria, 50. Tężycka Maria, 51.Wacławik Grzegorz Michał, 52. Walczykiewicz Mieczysław Jan, 53. Wiernicki Zdzisław, 54. Witkowski Zenon, 55. Wójcik Bohdan Stanisław, 56. Zwiercan Roman, 57. Żuchowski Jan M.P. z 2012 r. poz. 549.
 30. Lista 45 odznaczonych postanowieniem z dnia 29 lutego 2012 r.(Rej. 79/2012): 1. Antos Czesław, 2. Bielawski Paweł Tomasz, 3. Bielewicz Remigiusz, 4. Biernacki Krzysztof Marek Joachim, 5. Biskupek Kazimierz Leon, 6. Brant Jerzy, 7. Drygulski Stanisław Józef, 8. Dudek Halina Maria, 9. Engler Ireneusz, 10. Ilnicki Włodzimierz, 11. Jankowski Zygmunt, 12. Jurałowicz Ireneusz, 13. Kapek Zdzisław, 14. Kęcik Jerzy Zbigniew, 15. Kępiński Grzegorz Zdzisław, 16. Koszuta Bogdan Zbigniew, 17. Kozłowski Sławomir Piotr, 18. Krogulec Józef, 19. Lassota Józef, 20. Laszkiewicz Lech Jan, 21. Łakomiec Feliks Zdzisław, 22. Łotoczko Radosław, 23. Łyszcz Krystyna Elżbieta, 24. Mączniewski Stanisław Zygmunt, 25. Michalski Marian Konrad, 26. Nowakowski Cezary Antoni, 27. Orlikowska Maria, 28. Pieróg Bogusław, 29. Płaza Andrzej Jan, 30. Quaas Janusz Henryk, 31. Radziukiewicz Stanisław, 32. Rak Krzysztof, 33. Rutkowski Krzysztof, 34. Salmonowicz Stanisław Antoni, 35. Sokołowski Wojciech Franciszek, 36. Starkel Janusz Edward, 37. Tworkowski Jacek Marceli, 38. Walczuk Zdzisław, 39. Wasilewski Adam Jarosław, 40. Wiernicka Krystyna Maria, 41. Zalewski Marian, 42. Zawada Grzegorz, 43. Zięba Marian Michał, 44. Zuzankiewicz Waldemar Bronisław, 45. Żelichowski Rafał Stanisław. M.P. z 2012 r. poz. 562.
 31. Kancelaria Prezydenta RP: Marzec 2012 r.. [dostęp 2012-05-01].
 32. Lista 48 odznaczonych postanowieniem z 30 marca 2012 r.(Rej. 133/2012): 1. Alot Stanisław, 2. Ameryk Paweł Walenty, 3. Antoszkiewicz Krystyna Hanna, 4. Augustynek Piotr Jerzy, 5. Augustyniak Ryszard, 6. Białecki Leon Jan, 7. Bykowska Maria, 8. Celewicz Wiesław Jan, 9. Chiszberg Janusz, 10. Chomicki Roman Stefan, 11. Chudzik Jan, 12. Cibicka Katarzyna, 13. Cieślik Kazimierz Jan, 14. Fabisiak Jolanta, 15. Grzesiak Stanisław Władysław, 16. Grzesiński Mirosław Grzegorz, 17. Gwóźdź Jan, 18. Jamiołkowski Jerzy Antoni, 19. Jamroziak Aleksander Jerzy, 20. Jędrasik Włodzimierz Jerzy, 21. Kaźmierczak Andrzej, 22. Kołodziejczyk Wiesław Sylwester, 23. Krzaklewski Marian, 24. Kwiatkowski Marian, 25. Lipiński Zbigniew Andrzej, 26. Łobacz Władysław, 27. Magas Jerzy, 28. Modelska Małgorzata Maria, 29. Mróz Zofia, 30. Ofman Tomasz Stanisław, 31. Orlikowska Teresa, 32. Orzałkiewicz Alicja Maria, 33. Pietruczanis Zdzisław Roman, 34. Piwoński Aleksander, 35. Pławiński Tadeusz Mieczysław, 36. Pogłódek Stanisław Wacław, 37. Rusakiewicz Marek, 38. Rusek Barbara, 39. Rynkiewicz Grażyna, 40. Stawecki Leopold, 41. Szok Jerzy, 42. Szukała Stanisław, 43. Śliwka Gabriel Jan, 44. Trelka Tadeusz, 45. Trzęsicki Kazimierz, 46. Wcisło Ryszard Franciszek, 47. Wierzbicki Andrzej, 48. Wójcik Andrzej. M.P. z 2012 r. poz. 639.
 33. Kancelaria Prezydenta RP: Kwiecień 2012 r.. [dostęp 2012-06-13].
 34. Lista 4 odznaczonych postanowieniem z 3 kwietnia 2012 r.(Rej. 144/2012): Bondaryk Krzysztof Aleksander, 2. Nawrocki Zbigniew, 3. Siczek Piotr Eligiusz, 4. Szczur-Sadowski Marek M.P. z 2012 r. poz. 714.
 35. Odznaczony postanowieniem z 4 kwietnia 2012 r.(Rej. 154/2012): Kazimierz Mordaszewski M.P. z 2012 r. poz. 718.
 36. Lista 39 odznaczonych postanowieniem z 26 kwietnia 2012 r.(Rej. 193/2012): 1. Barański Janusz Tadeusz, 2. Bergiel Bogdan, 3. Borzeszkowska Małgorzata Anna, 4. Budziakowski Krzysztof Marek, 5. Bulera Mieczysław Ryszard, 6. Burzyński Zdzisław Stanisław, 7. Czapski Andrzej Antoni, 8. Dudek Stanisław Józef, 9. Flaczyński Mirosław Michał, 10. Głodowski Jan Henryk, 11. Jaworski Lesław, 12. Jurek Wiesław, 13. Kaczmarek Mieczysław Kazimierz, 14. Kalitka Krystyna, 15. Kałaska Tomasz Andrzej, 16. Karkocha Krzysztof Jerzy, 17. Kędracki Jan, 18. Kiślak Ewa, 19. Knap Jacek, 20. Konaszewicz Franciszek, 21. Kujawski Adam Marcin, 22. Kurnatowski Roman Witold, 23. Lindenberg Jarosław, 24. Michalecki Andrzej, 25. Miszalski Marian Bolesław, 26. Morgowicz Mirosław Józef, 27. Niedźwiecki Henryk, 28. Osmala Wiesław Marek, 29. Pastuszewski Bronisław, 30. Redziak-Dudek Urszula Ola, 31. Ryniak Andrzej, 32. Sadowski Jacek, 33. Stępień Jerzy, 34. Szymański Tadeusz Jan, 35. Śliwa Henryk, 36. Tryszczyło-Pacałowska Aleksandra, 37. Wojciechowska Barbara Zofia, 38. Zaręba Jerzy Zdzisław, 39. Zdanowski Maciej Adam. M.P. z 2012 r. poz. 809.
 37. Kancelaria Prezydenta RP: Maj 2012 r.. [dostęp 2012-06-13].
 38. Kancelaria Prezydenta RP: Czerwiec 2012 r.. [dostęp 2012-07-09].
 39. Lista 46 odznaczonych postanowieniem z 19 czerwca 2012 r.(Rej. 278/2012): 1. Bartosz Waldemar Józef, 2. Bąk Zygmunt, 3. Bezia Artur Karol, 4. Boniśniak Ryszard, 5. Bujak Adam Andrzej, 6. Chajewski Karol, 7. Daniszewski Krzysztof Józef, 8. Darnowski Paweł, 9. Dębski Bogusław, 10. Dziwisz Adam Edward, 11. Gajdamowicz Bogusław Grzegorz, 12. Herman Włodzimierz, 13. Jacko Mariusz Artur, 14. Janaszek Tadeusz Czesław, 15. Janusz Adam, 16. Janz Jerzy Marian, 17. Jasiak Bożena Helena, 18. Jaworski Adam Janusz, 19. Kępa Piotr, 20. Kiecana Elżbieta Anna, 21. Klimek Marek Telesfor, 22. Knap Zbigniew, 23. Kołodziejska-Bek Genowefa, 24. Kowalski Eugeniusz, 25. Kruk Adam Henryk, 26. Krupa Adam Jan, 27. Leśkiewicz Julian, 28. Lichańska-Korago Teresa Jadwiga, 29. Łączak Alicja Jadwiga, 30. Łączak Czesław, 31. Markowska Ewa, 32. Maślach Andrzej, 33. Niedziółka Janusz Tadeusz, 34. Piechota Stanisław, 35. Przybysz Jerzy Jan, 36. Przystałowski Lucjan Wojciech, 37. Pyzio Wiesław, 38. Słoczyński Krzysztof Paweł, 39. Sorgowicki Stanisław, 40. Steinke Stanisław Jakub, 41. Szyszkowski Bogdan, 42. Wiatrowski Mariusz Andrzej, 43. Wierzbiński Jerzy Roman, 44. Woroniecki Andrzej Joachim, 45. Wyczawski Andrzej, 46. Zając Stanisław. M.P. z 2012 r. poz. 917.
 40. Lista 46 odznaczonych postanowieniem z 29 czerwca 2012 r.(Rej. 300/2012): 1. Adamczyk Robert Jerzy, 2. Baścik Barbara Elżbieta, 3. Bełz Tadeusz Bolesław, 4. Białek Jerzy Leszek, 5. Bolewski Dariusz Stanisław, 6. Boski Antoni Paweł, 7. Cegielski Jan Romuald, 8. Cichoń Franciszek, 9. Cieślak Tadeusz, 10. Czyżewski Andrzej Józef, 11. Dobrowolska Teresa, 12. Dronicz Stanisław, 13. Falkowski Tadeusz, 14. Filus Lech Tadeusz, 15. Formanowicz Jacek Bolesław, 16. Gaca Jan, 17. Grota Benedykt Franciszek, 18. Grzybowski Stefan Andrzej, 19. Jurecki Józef Jerzy, 20. Kaczmarski Jerzy, 21. Kłódka Henryk, 22. Koprowski Włodzimierz, 23. Krzyżowska Jolanta Maria, 24. Łanoszka Jan Józef, 25. Malinowski Lech, 26. Markowski Andrzej Jan, 27. Mokrosińska Krystyna Maria, 28. Narożny Bogdan Kazimierz, 29. Nędzi Wiesław Zbigniew, 30. Nowak Jacek Łukasz, 31. Nowakowski Andrzej Michał, 32. Olszewski Leszek Kazimierz, 33. Pluciński Zbigniew Andrzej, 34. Polkowski Jan Stanisław, 35. Radkiewicz Andrzej Rafał, 36. Skarzyńska Maria Elżbieta, 37. Skowroński Jan Jerzy, 38. Szczygieł Stanisław Leon, 39. Szyma Tadeusz Andrzej, 40. Świerczyński Czesław Michał, 41. Targosz Grzegorz Waldemar, 42. Trafalski Zbigniew, 43. Wiórkiewicz Irena, 44. Wołczyński Jan Piotr, 45. Worek Jan Antoni, 46. Żabski Stanisław M.P. z 2012 r. poz. 940.
 41. Kancelaria Prezydenta RP: Lipiec 2012 r.. [dostęp 2012-08-23].
 42. Lista 40 odznaczonych postanowieniem z 17 lipca 2012 r.(Rej. 340/2012): 1. Anczarski Andrzej, 2. Barański Tomasz Stanisław, 3. Bieliński Klemens, 4. Błaszak Mirosław, 5. Chmielina Janusz, 6. Czarnecki Wiesław Zygmunt, 7. Ćwieluch Krzysztof Józef, 8. Drozdowski Piotr Józef, 9. Dziabaszewski Wojciech, 10. Dziubasik Zbigniew Wojciech, 11. Fabrycki Leszek Grzegorz, 12. Gajewski Jan, 13. Golonka Józef, 14. Gonciarz Mieczysław Jerzy, 15. Górka Stanisław, 16. Janowski Józef Michał, 17. Jewała Kazimierz Bolesław, 18. Kamińska Anna Maria, 19. Kopczyński Zbigniew, 20. Kowalczyk Maria Mirosława, 21. Kubat Zdzisław Jerzy, 22. Lipińska-Baranowska Hanna Wanda, 23. Łącki Leonard, 24. Łukszo Elżbieta Teresa, 25. Marcinkiewicz Roman Ryszard, 26. Mikołajczyk Krzysztof Andrzej, 27. Mońka Zdzisław, 28. Myszka Krzysztof Stanisław, 29. Neumann Stanisław, 30. Penkala Ryszard Andrzej, 31. Połomski Jerzy Kazimierz, 32. Rejczak Jan, 33. Rekowski Franciszek Edmund, 34. Springwald Robert Jarosław, 35. Szendo Zenon, 36. Turyk Ryszard Antoni, 37. Urban Kazimierz, 38. Walendzik Grzegorz Marcin, 39. Wuj Roman, 40. Zimoch Zbigniew M.P. z 2012 r. poz. 949.
 43. Kancelaria Prezydenta RP: Sierpień 2012 r.. [dostęp 2012-09-12].
 44. Lista 42 odznaczonych postanowieniem z 24 sierpnia 2012 r. (Rej. 410/2012): 1. Adamczak Wacław Stanisław, 2. Bijok Jerzy Paweł, 3. Blok Zdzisław Józef, 4. Brzezik Leszek, 5. Dobranowicz Helena Maria, 6. Domżałowicz Edward, 7. Dragon Wanda, 8. Drost Zdzisław, 9. Drzycimski Andrzej Józef, 10. Grabowski Janusz Józef, 11. Guść Bogdan Witold, 12. Jermaków Andrzej, 13. Kempiński Czesław Jan, 14. Kielian Władysław, 15. Korkosz Ryszard, 16. Kosek Stanisław, 17. Kowalczyk Tadeusz Jan, 18. Kruszona Tomasz, 19. Krzemiński Zdzisław Eugeniusz, 20. Ludwikowski Edward Antoni, 21. Makarewicz Anna Helena, 22. Markiewicz Jerzy Zbigniew, 23. Migda-Pawlak Hanna Ewa, 24. Mora Waldemar Zbigniew, 25. Muzyka Grażyna Janina, 26. Olszacki Władysław Zdzisław, 27. Ostrowski Wiktor, 28. Perchel Paweł Daniel, 29. Rak Witold Kazimierz, 30. Rekowski Czesław Jan, 31. Rostowski Czesław, 32. Sidorowicz Jan, 33. Siemaszko Zbigniew Jerzy, 34. Sławiński Józef, 35. Sopata Marian Adam, 36. Szyiński Jerzy Marian, 37. Tomczak Jacek, 38. Trzuskowski Stanisław Józef, 39. Wiśniewski Wojciech, 40. Witek Andrzej Marian, 41. Wojda Jerzy, 42. Zakrzewski Władysław Zbigniew M.P. z 2012 r. poz. 1002.
 45. Kancelaria Prezydenta RP: Wrzesień 2012 r.. [dostęp 2012-10-11].
 46. Kancelaria Prezydenta RP: Październik 2012 r.. [dostęp 2012-11-12].
 47. Lista 22 odznaczonych postanowieniem z 2 października 2012 r. (Rej. 501/2012): 1. Bartoszewski Leszek Marian, 2. Błażek Zygmunt Gerard, 3. Całka Jan, 4. Dobruk Franciszek, 5. Falkowski Grzegorz Andrzej, 6. Figiel Jacek Zbigniew, 7. Gnatek Krzysztof Henryk, 8. Gołdynia Janusz Józef, 9. Guzowski Hieronim Stanisław, 10. Kirstein Roman, 11. Kolmer Jarosław Marian, 12. Kominek Jacek Franciszek, 13. Kowalski Kazimierz, 14. Mazurkiewicz Roman Marek, 15. Miller Leszek Edward, 16. Moszyński Janusz Leonard, 17. Mrzygłód Dariusz Andrzej, 18. Płachta Wojciech Julian, 19. Rosiński Henryk Józef, 20. Stęplewski Eugeniusz Mikołaj, 21. Szatkowski Piotr Norbert, 22. Trojan Kazimierz M.P. z 2013 r. poz. 232.
 48. Lista 40 odznaczonych postanowieniem z 23 października 2012 r. (Rej. 543/2012): 1. Baran Eugeniusz Stefan, 2. Berliński Marek, 3. Bielas Andrzej, 4. Bogaczyk Włodzimierz, 5. Borkowski Wojciech Antoni, 6. Brymora Stanisław, 7. Chaberska Elżbieta Wiesława, 8. Ciszak Bogdan Tadeusz, 9. Dęga Leszek Tadeusz, 10. Duszyński Janusz Henryk, 11. Filek Michał, 12. Frelich Jerzy Stefan, 13. Jurczuk Edmund Jerzy, 14. Karwecki Leszek Aleksander, 15. Kościów Stanisław, 16. Kot Jan, 17. Kubik Urszula Maria, 18. Lampka Roman Piotr, 19. Laskowski Andrzej, 20. Łoik Jerzy Jan, 21. Mańczyk Zbigniew Jerzy, 22. Narożnik Sławomir Antoni, 23. Pluta Ryszard Tadeusz, 24. Pogłodziński Jerzy Zenon, 25. Sikora Lech Stanisław, 26. Sitarz Stanisław, 27. Skrobek Włodzimierz Lech, 28. Smoluch Marta Maria, 29. Sonik Bogusław Andrzej, 30. Stall Leszek Romuald, 31. Staniak Aleksander, 32. Szabla Stanisław, 33. Szostakowska-Kolmer Ewa Anna, 34. Szymański Konrad, 35. Śmietana Andrzej Józef, 36. Tomasik Marek Tadeusz, 37. Węglewicz Mieczysław Stefan, 38. Wysocki Grzegorz, 39. Wyszomierski Sławomir Leszek, 40. Zengel Tadeusz Józef. M.P. z 2013 r. poz. 254.
 49. Lista 13 odznaczonych postanowieniem z 26 października 2012 r. (Rej. 566/2012): 1. Fryc Stanisław, 2. Gigiel Andrzej, 3. Gruca Zbigniew, 4. Hady Marian Kazimierz, 5. Karasiński Eugeniusz Mieczysław, 6. Kopczak Czesław, 7. Krupiński Kazimierz, 8. Kustra Jerzy, 9. Lubaszewski Tadeusz, 10. Lubkiewicz Jan, 11. Makenson Robert Jerzy, 12. Modzelewski Wiesław, 13. Tomczyk Jacek Antoni. M.P. z 2013 r. poz. 261.
 50. Kancelaria Prezydenta RP: Listopad 2012 r.. [dostęp 2012-12-10].
 51. Lista 42 odznaczonych postanowieniem z 21 listopada 2012 r. (Rej. 563/2012): 1. Barański Zbigniew Grzegorz, 2. Berliński Henryk, 3. Błaż Zygmunt, 4. Bruniecki Zenon Antoni, 5. Chrystowski Krzysztof Tadeusz, 6. Cieślicki Zygmunt, 7. Czerw Stefan, 8. Czostkiewicz Janina Zofia, 9. Czuczeło Stanisław Kazimierz, 10. Deja Stanisław, 11. Filus Jadwiga, 12. Golon Lech Jan, 13. Goławska Adela Regina, 14. Goławska Anna Maria, 15. Hasslinger Roman Władysław, 16. Jankowski Wojciech Czesław, 17. Jaranowski Henryk, 18. Kaczmarek Krystian,19. Kałamarz Piotr Kazimierz, 20. Karolik Jan, 21. Kawalec Janina, 22. Klim Grzegorz, 23. Konończuk Jan Benedykt, 24. Kuczyński Stanisław Tadeusz, 25. Kunach Jan, 26. Lewkowicz Maria, 27. Lisiecki Leszek, 28. Matlakiewicz Zbigniew Antoni, 29. Michałowski Marek, 30. Naklicka Ewa, 31. Niebrzydowski Lech Sylwester, 32. Opilo Henryk Andrzej, 33. Pawłowski Henryk Józef, 34. Pisowicz Andrzej Stanisław, 35. Rawiński Hieronim, 36. Rupnicki Zbigniew Piotr, 37. Śliwa Edward Stefan, 38. Wajsgerber Jerzy, 39. Wajsgerber Stanisław Krzysztof, 40. Walczak Stanisław Teodor, 41. Zatorski Włodzimierz Andrzej, 42. Zrałek Marek Zdzisław M.P. z 2013 r. poz. 289.
 52. Lista 7 odznaczonych postanowieniem z 30 listopada 2012 r. (Rej. 648/2012): 1. Jakubiak Piotr Wiesław, 2. Łabentowicz Mariusz Adam, 3. Mickiewicz Małgorzata Anna, 4. Mickiewicz Marek, 5. Pająk Jacek, 6. Piotrowski Ładysław Tomasz, 7. Wrzosek Witold. M.P. z 2013 r. poz. 302.
 53. Kancelaria Prezydenta RP: Grudzień 2012 r.. [dostęp 2013-01-07].
 54. Kancelaria Prezydenta RP: Styczeń 2013 r.. [dostęp 2013-01-25].
 55. Lista 45 odznaczonych postanowieniem z 21 stycznia 2013 r. (Rej. 14/2013): 1. Brandt Benedykt Andrzej, 2. Charzyński Tadeusz Konstanty, 3. Cwojdzińska Gabriela Teresa, 4. Drozd Kazimierz, 5. Dziółko Wojciech Piotr, 6. Gajdamowicz Jadwiga Kazimiera, 7. Garbowicz Krzysztof, 8. Gólski Ludwik Łucjan, 9. Grzybowski Andrzej, 10. Hara Ryszard, 11. Hejneman Konrad Zbigniew, 12. Hukiewicz Kazimierz, 13. Jachman Włodzimierz Leszek, 14. Janiec Jan Zbigniew, 15. Karski Henryk, 16. Kiszkis Halina, 17. Kłosowski Bogumił Józef, 18. Kowalczyk Andrzej Wojciech, 19. Krupot Piotr, 20. Leoniak Jerzy, 21. Malida Zbigniew Adam, 22. Małecki Roman Stanisław, 23. Markieton Jadwiga Maria, 24. Markowski Jan, 25. Mielcarek Tomasz Henryk, 26. Monarcha Jan, 27. Mordak Edward, 28. Ochnio Hieronim, 29. Olszewski Bogusław, 30. Pawełczyk Grzegorz Andrzej, 31. Pietkiewicz Tadeusz, 32. Piwowarczyk Henryk Antoni, 33. Poniatowski Kazimierz, 34. Popielarski Marek, 35. Różycki Stanisław, 36. Siwacki Ryszard, 37. Skopowski Stanisław Marek, 38. Smak Mieczysław, 39. Walczak Roman Józef, 40. Wąsowski Ryszard Eustachiusz, 41. Wilk Mieczysław, 42. Witek Elżbieta Barbara, 43. Wolny Edward Henryk, 44. Zarzycki Andrzej Dariusz, 45. Zieliński Mieczysław Kazimierz M.P. z 2013 r. poz. 366.
 56. Lista 47 odznaczonych postanowieniem z 21 stycznia 2013 r. (Rej. 15/2013): 1. Andrearczyk Andrzej, 2. Barański Paweł Piotr, 3. de Barbaro Bogdan Jerzy, 4. Bator Mirosław Józef, 5. Białkowski Ryszard Wojciech, 6. Boksa Zdzisław, 7. Cabaj Marek, 8. Chudzik Zbigniew, 9. Cierzniakowski Andrzej Jerzy, 10. Czerniel Andrzej, 11. Dembowski Stanisław, 12. Duszak Marian, 13. Fąs Stanisław Józef, 14. Fik Jerzy, 15. Gawroński Lech, 16. Jakubowski Andrzej, 17. Jarmuszkiewicz Roman Andrzej, 18. Jefmański Janusz Krzysztof, 19. Kaczmarek Ryszard, 20. Konar Konstanty Józef, 21. Kozłowski Jan, 22. Krzyżański Andrzej, 23. Kurtyka Jan Andrzej, 24. Kwaśniewski Maciej, 25. Makowski Bogusław Adam, 26. Nagłowski Jan Waldemar, 27. Ogłozińska Dorota Teresa, 28. Ogłoziński Andrzej, 29. Olko Teresa, 30. Pajerski Kazimierz, 31. Pawłowski Ryszard Jerzy, 32. Perenc Dariusz, 33. Pogorzelec Andrzej Sylwester, 34. Sawicki Bartosz Michał, 35. Składanowski Aleksander Longin, 36. Stępniak Cezary Jan, 37. Strepikowski Marian Stanisław, 38. Szkaradek Alicja Grażyna, 39. Szymański Stanisław, 40. Warda Lech Stanisław, 41. Wasilewski Stefan Kazimierz, 42. Wesołowski Jerzy, 43. Wiskirski Andrzej Cezary, 44. Witkowski Tadeusz, 45. Wojciechowski Stanisław, 46. Wrona Tadeusz Stanisław, 47. Ziółkowski Grzegorz Jan. M.P. z 2013 r. poz. 367.
 57. Kancelaria Prezydenta RP: Luty 2013 r.. [dostęp 2013-01-25].
 58. Lista 53 odznaczonych postanowieniem z 14 lutego 2013 r. (Rej. 41/2013): 1. Affanasowicz Rafał Stefan, 2. Bąk Piotr, 3. Borowy Zbigniew Tadeusz, 4. Borys Eugeniusz Bernard, 5. Bujara Alfred Gerard, 6. Bukietyńska-Słopecka Krystyna Małgorzata, 7. Dłużewski Waldemar Zachariasz, 8. Frankiewicz Henryk, 9. Gędek Wojciech Wacław, 10. Główka Wojciech Władysław, 11. Gurba Krzysztof, 12. Guziński Edward Józef, 13. Haśkiewicz Stanisław, 14. Jarociński Marek Witold, 15. Jaworski Leszek Wiesław, 16. Jung Tadeusz Michał, 17. Karbowski Paweł Edward, 18. Klamann Andrzej Bogdan, 19. Krupa Henryk Stefan, 20. Kuskowski Henryk, 21. Lasota Marek Wojciech, 22. Lica Wojciech, 23. Lipiński Tadeusz Stanisław, 24. Łużniak Karol Antoni, 25. Malanowicz Henryk, 26. Migulec Gotfryd Wilhelm, 27. Mostowiec Wojciech Andrzej, 28. Niewiadomski Wiesław, 29. Owsianka Zdzisław Karol, 30. Rajski Marek Tadeusz, 31. Rakowski Grzegorz Bartłomiej, 32. Richert Czesław Leon, 33. Sadurska Krystyna Anna, 34. Samek Jadwiga Anna, 35. Sperka Zbigniew Kazimierz, 36. Staniszewski Mieczysław Izydor, 37. Stykuć Zbigniew, 38. Szewczyk Zbigniew Antoni, 39. Szymoński Rafał Andrzej, 40. Świstak Andrzej, 41. Tomaszewski Witold Stanisław, 42. Tomtas Ryszard Henryk, 43. Türschmid Barbara Irena, 44. Wandycz Zdzisław, 45. Węgliński Wiesław, 46. Wielk Teresa Irena, 47. Wojtaszewski Ryszard, 48. Wstawski Bogdan, 49. Wysocki Wiesław Jan, 50. Zakrzewicz Przemysław Władysław, 51. Zawojski Zygmunt Stanisław, 52. Żarnowski Jerzy Kazimierz, 53. Życzyca Jerzy Rajmund. M.P. z 2013 r. poz. 405.
 59. Kancelaria Prezydenta RP: Marzec 2013 r.. 8 marca 2013. [dostęp 2013-04-08].
 60. Lista 4 odznaczonych postanowieniem z 22 marca 2013 r. (Rej. 98/2013): 1. Kostrzewski Edmund Stanisław, 2. Łagowska Alicja Stanisława, 3. Rduch Weronika Maria, 4. Stemplewski Grzegorz Tadeusz. M.P. z 2013 r. poz. 483.
 61. Lista 38 odznaczonych postanowieniem z 22 marca 2013 r. (Rej. 99/2013): 1. Barasiński Tadeusz, 2. Dec Stanisław, 3. Drągowski Bogdan, 4. Drobny Jacek, 5. Gładysz Bogusław Jan, 6. Głódź Kazimierz, 7. Grellus Eugeniusz Antoni, 8. Hetzig Zdzisław Jan, 9. Kajtoch Andrzej Michał, 10. Kasprzak Kazimierz, 11. Klincewicz Jerzy, 12. Kokorniak Krzysztof Jan, 13. Kołodziej Marek Wiesław, 14. Kołodziejska Bogumiła, 15. Kowalewska Katarzyna Jadwiga, 16. Krynicki-Kościów Edward Julian, 17. Kucharski Kazimierz, 18. Kwiatkowski Włodzimierz Antoni, 19. Mackiewicz Tadeusz, 20. Napierała Marek Stanisław, 21. Olszewska Halina Krystyna, 22. Pater Kazimierz, 23. Piotrowski Andrzej, 24. Połoch Jan Stanisław, 25. Poreda Jacek Krzysztof, 26. Pranke Marian Stanisław, 27. Staszewski Grzegorz, 28. Stefański Leon, 29. Sulowski Wiesław Augustyn, 30. Szczepanik Arkadiusz, 31. Szumski Zdzisław, 32. Szymankiewicz Mariusz Piotr, 33. Szysiak Leszek Antoni, 34. Wachowiak Henryk Marian, 35. Wojtczak Andrzej Ryszard, 36. Wódz Kazimierz, 37. Zalewski Łukasz Jan, 38. Zapart Jan Józef. M.P. z 2013 r. poz. 484.
 62. Lista 42 odznaczonych postanowieniem z 22 marca 2013 r. (Rej. 100/2013): 1. Bodio Stefan Michał, 2. Borowczyk Aleksandra Renata, 3. Celejewski Ireneusz Józef, 4. Chojnacki Adam, 5. Derewiecki Andrzej, 6. Flis Zbigniew, 7. Gałązka Jerzy, 8. Górski Stanisław, 9. Grabowski Marek, 10. Janik Adam Kazimierz, 11. Jarochowicz Andrzej Jan, 12. Jawor Jan Franciszek, 13. Kalinowski Wiesław Zbigniew, 14. Koss Jan Ludwik, 15. Kozłowski Romuald Wojciech, 16. Krępuszewski Ryszard, 17. Kuczyńska Aleksandra Maria, 18. Kutyła Stanisław, 19. Mazik Adam Stanisław, 20. Miezianko Ryszard, 21. Młynek Piotr Paweł, 22. Monkosa Józef Ignacy, 23. Nitendel Lucjan, 24. Nowiński Lech, 25. Nowotarski Kazimierz, 26. Ogiński Stanisław, 27. Pasiński Grzegorz, 28. Pohl Zbigniew, 29. Ptaszek Andrzej Jerzy, 30. Reczek Władysław, 31. Ruszkowski Paweł Witold, 32. Serafin Franciszek, 33. Sieluk Józef, 34. Szaliński Kazimierz, 35. Szpunar Tadeusz, 36. Szydełko Antoni Mieczysław, 37. Ungier Grzegorz Józef, 38. Weber Roman, 39. Weber Szymon, 40. Wiecz orek Stanisław, 41. Wojciechowski Tadeusz, 42. Wolicki Jan. M.P. z 2013 r. poz. 485.
 63. Kancelaria Prezydenta RP: Kwiecień 2013 r.. [dostęp 2014-03-10].
 64. Kancelaria Prezydenta RP: Maj 2013 r.. [dostęp 2014-11-04].
 65. Kancelaria Prezydenta RP: Czerwiec 2013 r.. [dostęp 2014-11-04].
 66. Lista 19 odznaczonych postanowieniem z 7 czerwca 2013 r. (Rej. 204/2013): 1. Andrzejkiewicz Jan, 2. Bieniek Stanisław, 3. Domińczuk Józef, 4. Kigina Sławoj Michał, 5. Klimek Dorota Helena, 6. Kocjan Jerzy, 7. Kubiak Dorota Stanisława, 8. Lewandowski Tadeusz Stefan, 9. Łowicki Henryk Dominik, 10. Maciejowski Ryszard Jan, 11. Mackiewicz Bogusław, 12. Malcher Zdzisław Zenon, 13. Olech Stanisław, 14. Pencko Ryszard, 15. Petriczuk Wiktor, 16. Sawicki Ryszard, 17. Smurzyńska Iwona Zofia, 18. Suchorzewski Andrzej, 19. Zaręba Mieczysław. M.P. z 2013 r. poz. 845.
 67. Kancelaria Prezydenta RP: Lipiec 2013 r.. [dostęp 2014-11-04].
 68. Lista 23 odznaczonych postanowieniem z 1 lipca 2013 r. (Rej. 278/2013): 1. Amiłowski Witold Stanisław, 2. Andrzejewski Zbigniew, 3. Audziewicz Wacław, 4. Bartoszyński Andrzej Marian, 5. Chaberski Zenon, 6. Chodorowski Marek Tomasz, 7. Dobranowski Stanisław Jan, 8. Duklanowska Barbara Maria, 9. Góralski Andrzej Bronisław, 10. Grabski Ryszard, 11. Helski Eugeniusz, 12. Hubert Jerzy, 13. Johano wicz Zbigniew Józef, 14. Klamrowski Mieczysław, 15. Kuziko Leszek, 16. Łukomski Wiesław Zbyszek, 17. Malik Henryk, 18. Maruniewicz Jacek Jan, 19. Polipowski Mirosław Grzegorz, 20. Soluch Tadeusz, 21. Sosna Bronisław, 22. Szymbor Czesław, 23. Zalewska Krystyna. M.P. z 2013 r. poz. 865.
 69. Kancelaria Prezydenta RP: Sierpień 2013 r.. [dostęp 2014-11-04].
 70. Lista 9 odznaczonych postanowieniem z 14 sierpnia 2013 r. (Rej. 404/2013): 1. Bełczowski Zdzisław Józef, 2. Duhl Barbara, 3. Gajda Wiesław Leon, 4. Majchrzak Bronisław, 5. Rostek Michał, 6. Ruchlewicz Adam Józef, 7. Szymański Ryszard, 8. Wyciślak Jan Lucjan, 9. Zając Józef. M.P. z 2013 r. poz. 931.
 71. Lista 28 odznaczonych postanowieniem z 22 sierpnia 2013 r. (Rej. 410/2013): 1. Albiński Tadeusz Andrzej, 2. Bochyński Jerzy Stanisław, 3. Gedowski Zbigniew, 4. Gierszewski Piotr Jacek, 5. Gierula Zdzisław, 6. Glanc Damian Feliks, 7. Grabowski Eugeniusz, 8. Gralak Danuta, 9. Jackowicz-Korczyński Tadeusz Marian, 10. Kamiński Romuald, 11. Kilarski Paweł Tadeusz, 12. Kolibska Alina, 13. Kozłowski Kazimierz, 14. Lisiecki Tomasz Józef, 15. Majewicz Marian, 16. Matusiak Wieslaw, 17. Niezgoda Bolesław Feliks, 18. Pawełczyński Adam Antoni, 19. Róż Kazimiera Stanisława, 20. Siemionow Bogdan Antoni, 21. Stankiewicz Lidia Marta, 22. Szczęsny Bohdan, 23. Turula Adam Bartłomiej, 24. Wieczorek Edward Wiesław, 25. Woźniak Włodzimierz Bogdan, 26. Zasada Roman Józef, 27. Znaniec Bogusław Paweł, 28. Żelichowski Józef Marian. M.P. z 2013 r. poz. 938.
 72. Lista 31 odznaczonych postanowieniem z 22 sierpnia 2013 r. (Rej. 411/2013): 1. Andrysiak Tomasz Kazimierz, 2. Barczyk Gerard, 3. Bednarek Edmund, 4. Biernacki Zdzisław Bolesław, 5. Bogucki Włodzimierz Jan, 6. Falkowski Henryk Marian, 7. Janas Piotr Antoni, 8. Juzwuk Ryszard, 9. Kowalski Lech Zbigniew, 10. Kowalski Piotr, 11. Kozłowski Piotr, 12. Ląkiert Marek, 13. Mostowski Piotr, 14. Multan-Światkiewicz Joanna Sabina, 15. Muskała Piotr Paweł, 16. Muzyczuk Maciej Kazimierz, 17. Narożna Małgorzata Halina, 18. Okoń Jacek Czesław, 19. Pięta Jan, 20. Pikuta Jerzy Jan, 21. Płowaś Zbigniew Marian, 22. Pomorska Grażyna Irena, 23. Radzikowska Anna Danuta, 24. Rudzki Henryk, 25. Starosta Władysław Wiesław, 26. Troszczyłów Wojciech, 27. Wnuk Grzegorz Bolesław, 28. Woźniak Tadeusz Jacek, 29. Wyżgoł Jan Józef, 30. Zachmyc Henryk, 31. Złoczewska Sabina Irena. M.P. z 2013 r. poz. 939.
 73. Lista 11 odznaczonych postanowieniem z 30 sierpnia 2013 r. (Rej. 424/2013): 1. Bieliński Grzegorz, 2. Curzytek Kazimierz, 3. Dętka Wiesław, 4. Frąckiewicz Zbigniew, 5. Głowacki Sławomir Ignacy, 6. Gmur Henryk, 7. Kędzierski Edward Franciszek, 8. Poźniak Maria, 9. Różewski Andrzej Marian, 10. Skuratowski Paweł, 11. Załęska-Kowalska Teresa. M.P. z 2013 r. poz. 950.
 74. Kancelaria Prezydenta RP: Wrzesień 2013 r.. [dostęp 2014-11-04].
 75. Lista 2 odznaczonych postanowieniem z 19 września 2013 r. (Rej. 452/2013): 1. Grudzień Eugeniusz, 2. Skibiński Jerzy. M.P. z 2014 r. poz. 343.
 76. Kancelaria Prezydenta RP: Październik 2013 r.. [dostęp 2014-11-04].
 77. Lista 24 odznaczonych postanowieniem z 25 października 2013 r. (Rej. 514/2013): 1. Bandrowski Jerzy Wiktor, 2. Bielecki Mirosław Adam, 3. Chojecki Stanisław Jan, 4. Długołcki Jacek, 5. Grajkowski Michał, 6. Knicz Hubert Paweł, 7. Krzysztofiak-Bus Ewa Joanna, 8. Kuczyski Mirosław, 9. Lewicka Łucja Genowefa, 10. Madej Franciszek, 11. Markiewicz Marek Sławomir, 12. Neumann Michał, 13. Olewnik Andrzej Antoni, 14. Pilch Piotr Paweł, 15. Pirowski Jarosław Stanisław, 16. Rochna Mirosław Leszek, 17. Słonina Ryszard, 18. Stachyrak Andrzej, 19. Stanik Krzysztof Stanisław, 20. Stoeck Marek Jan, 21. Szczechowiak Zbigniew Antoni, 22. Wroska-Kmiecik Wanda Teofila, 23. Zajc Wojciech, 24. Zandler Eugeniusz. M.P. z 2014 r. poz. 462.
 78. Lista 17 odznaczonych postanowieniem z 25 października 2013 r. (Rej. 513/2013): 1. Abramczyk Piotr Krzysztof, 2. Drogoń Andrzej Józef, 3. Dziuba Adam Jerzy, 4. Golonka Zofia, 5. Kacprzak Michał Przemysław, 6. Kilian Krzysztof Zygmunt, 7. Konnak Paweł Konrad, 8. Matczak Piotr, 9. Michalik Lucyna, 10. Morawiecki Mateusz, 11. Naklicki Janusz Czesław, 12. Piekarski Romuald Michał, 13. Sikora Jacek, 14. Skiba Krzysztof Mieczysław, 15. Tarasiewicz Małgorzata Maria, 16. Waluszko Janusz Paweł, 17. Wałuszko Marek. M.P. z 2014 r. poz. 463.
 79. Kancelaria Prezydenta RP: Listopad 2013 r.. [dostęp 2014-11-04].
 80. Lista 22 odznaczonych postanowieniem z 25 listopada 2013 r. (Rej. 564/2013): 1. Bzura Jan, 2. Chrzan Nella, 3. Domżalski Tadeusz Franciszek, 4. Furmańczyk Mieczysław, 5. Kosmala Marek Antoni, 6. Kot Stanisław, 7. Krzeszowska Maria Teresa, 8. Kubic Marian, 9. Kukuła Mieczysław Leopold, 10. Marzec Józef Jan, 11. Mendrek Jan Józef, 12. Neuger Leonard, 13. Olewnik Ewa Anna, 14. Polaszk Paweł, 15. Siński Arkadiusz Leszek, 16. Skibiński Wojciech, 17. Szczepański Waldemar Kazimierz, 18. Tracz Zbigniew Henryk, 19. Urban Krzysztof, 20. Wąsik Hanna Elżbieta, 21. Wesołowski Wojciech, 22. Simon Andrzej Bernard. M.P. z 2014 r. poz. 531.
 81. Lista 11 odznaczonych postanowieniem z 25 listopada 2013 r. (Rej. 563/2013): 1. Beer Paulina Maria, 2. Chmiel Krystyna, 3. Dereń Jerzy Piotr, 4. Galus Anna Aniela, 5. Jabłońska Regina Zyta, 6. Lubaszewski Zbigniew Sławomir, 7. Miłek Jan, 8. Oleszkiewicz Henryk, 9. Palinka Jan, 10. Sajboth Krzysztof Józef, 11. Wałęsa Zygmunt. M.P. z 2014 r. poz. 532.
 82. Kancelaria Prezydenta RP: Grudzień 2013 r.. [dostęp 2014-11-04].
 83. Kancelaria Prezydenta RP: Styczeń 2014 r.. [dostęp 2014-11-04].
 84. Lista 28 odznaczonych postanowieniem z 24 stycznia 2014 r. (Rej. 20/2014): 1. Chybiński Wojciech Kazimierz, 2. Ciaciek Konstanty o. Euzebiusz, 3. Głowacki Roman, 4. Jarocki Cyprian, 5. Jarocki Waldemar, 6. Kampa Andrzej Michał, 7. Kędzierska Elżbieta Julia, 8. Knap Andrzej Krzysztof, 9. Leśniak Krystyna Zofia, 10. Łucko Czesław, 11. Misiewicz Władysław, 12. Pałys Eugeniusz Jan, 13. Pukszta Henryk Jerzy, 14. Radek Urszula Maria, 15. Reginiewicz Waldemar, 16. Roman Grzegorz Czesław, 17. Rossa Ryszard, 18. Sadawa Franciszek Kazimierz, 19. Sarna Roman, 20. Smarduch Jan Piotr, 21. Szendo Renata, 22. Śliwka Mieczysław, 23. Świnoga Marek, 24. Tomczyk Stanisław, 25. Werner Andrzej, 26. Wierzycki Henryk Władysław, 27. Zmuda Grzegorz, 28. ks. Żuberek Piotr. M.P. z 2014 r. poz. 608.
 85. Kancelaria Prezydenta RP: Luty 2014 r.. [dostęp 2014-11-04].
 86. Lista 6 odznaczonych postanowieniem z 13 lutego 2014 r. (Rej. 48/2014): 1. Kluch Janusz, 2. Kozłowski Mirosław, 3. Olszewski Jan, 4. Radwański Andrzej Bożydar, 5. Smeja Bogdan Jan, 6. Zakrzewski Aleksander. M.P. z 2014 r. poz. 624.
 87. Kancelaria Prezydenta RP: Marzec 2014 r.. [dostęp 2014-11-04].
 88. Lista 54 odznaczonych postanowieniem z 17 marca 2014 r. (Rej. 73/2014): 1. Andrzejewska Violetta, 2. Andrzejewski Marek, 3. Bilicki Edmund Jan, 4. Bodziony Jakub Stanisław, 5. Bojanowski Roman, 6. Borewicz Tomasz Piotr, 7. Cyroń Marian Juliusz, 8. Dąbrowa Krzysztof Janusz, 9. Dzik Władysław Jan, 10. Florkowski Longin Marek, 11. Gacek Tadeusz, 12. Gawliczek Antoni, 13. Gierczak Eugeniusz Wiesław, 14. Grabowska Stanisława Kazimiera, 15. Hereźniak Włodzimierz Marceli, 16. Jaroszek Andrzej, 17. Jerzmanowski Mirosław Wojciech, 18. Jeziorowski Jerzy, 19. Kaczkowski Jerzy Andrzej, 20. Kawalec Krzysztof Maria, 21. Kazula Andrzej Tomasz, 22. Koźlicka Maria Teresa, 23. Kukowski Walerian, 24. Kwiatkowska Lucyna, 25. Łyżwa Ryszard, 26. Madej Krzysztof Cezary, 27. Moczek Marian Mirosław, 28. Niedźwiecki Stanisław Marian, 29. Olesiński Andrzej, 30. Olewińska Grażyna Ewa, 31. Pawlak Jerzy Wojciech, 32. Pawlus Józef, 33. Prochorski Tomasz, 34. Pyzik Antoni, 35. Rojkowski Andrzej, 36. Rytko Hanna Teresa, 37. Schneider Ewa Bożena, 38. Seredyński Aleksander Karol, 39. Sętowski Krzysztof Maciej, 40. Smagacz Tadeusz Bolesław, 41. Soja Danuta Irena, 42. Sośnicka Elżbieta, 43. Stachowiak Józef Tadeusz, 44. Sudewicz Czesław, 45. Szynkiewicz Bolesław, 46. Traczyk Zbigniew, 47. Traczyński Andrzej, 48. Wawrzyczek Daniel Emilian, 49. Wenta Stefan Bronisław, 50. Wujkowski Witold, 51. Wutkowska Edyta Brygida, 52. Zając Krzysztof Andrzej, 53. Zaparty Jerzy, 54. Zawierucha Ryszard. M.P. z 2014 r. poz. 641.
 89. Lista 2 odznaczonych postanowieniem z 28 marca 2014 r. (Rej. 101/2014): 1. Owczarek Andrzej, 2. Toruński Kazimierz Eugeniusz. M.P. z 2014 r. poz. 660.
 90. Kancelaria Prezydenta RP: Kwiecień 2014 r.. [dostęp 2014-11-04].
 91. Lista 23 odznaczonych postanowieniem z 30 kwietnia 2014 r. (Rej. 143/2014): 1. Bandurski Ryszard, 2. Białołęcki Mikołaj Tomasz, 3. Błachociński Tomasz Jerzy, 4. Cirko Zbigniew, 5. Czerwiec Zdzisław, 6. Fimbir Stanisław, 7. Hirsz Franciszek Norbert, 8. Hula Roman, 9. Jaworski Ryszard Rajmund, 10. Jewiak Wojciech, 11. Morta Piotr Paweł, 12. Mosoń Janusz, 13. Nitkiewicz-Powichrowska Joanna, 14. Potyrała Bolesław Bogusław, 15. Puchalska Beata Maria, 16. Rokosa Lechosław, 17. Sobczyk Leszek Adam, 18. Suszek Marek Zdzisław, 19. Szwed Franciszek, 20. Tame Henryk Jan, 21. Welker Lesław Jan, 22. Włodarek Kazimierz Bolesław, 23. Zdziechowski Wiktor Henryk. M.P. z 2014 r. poz. 731.
 92. Kancelaria Prezydenta RP: Maj 2014 r.. [dostęp 2014-11-04].
 93. Lista 17 odznaczonych postanowieniem z 20 maja 2014 r. (Rej. 189/2014): 1. Borowski Antoni Henryk, 2. Chrupek Stanisław, 3. Czarniawski Piotr Janusz, 4. Czarnik Oskar Stanisław, 5. Glapiński Andrzej Jerzy, 6. Kopczyński Bohdan, 7. Maksymowicz Wojciech Stefan, 8. Miżejewski Cezary Wojciech, 9. Musiał Jan Antoni, 10. Olak Robert Eugeniusz, 11. Paliński Krzysztof, 12. Robakowski Czesław Bogdan, 13. Rosiak Zygmunt, 14. Steinhoff Janusz Wojciech, 15. Szeliga Marian Krzysztof, 16. Szkiela Waldemar Lech, 17. Wojciechowski Jan. M.P. z 2014 r. poz. 765.
 94. Lista 5 odznaczonych postanowieniem z 29 maja 2014 r. (Rej. 219/2014): 1. Cibor Grzegorz Leszek, 2. Marciniak Bohdan Wacław, 3. Sałagan Konrad Arkadiusz, 4. Szczepaniak Bronisław, 5. Tkaczyk Jan Władysław. M.P. z 2014 r. poz. 920.
 95. Lista 13 odznaczonych postanowieniem z 29 maja 2014 r. (Rej. 220/2014): 1. Bluma Ryszard, 2. Brocki Eugeniusz Marian, 3. Harbuziński Ryszard Henryk, 4. Janicki Zygmunt Czesław, 5. Latko Tadeusz, 6. Małyszka Arkadiusz Jan, 7. Olszowy Arkadiusz Jerzy, 8. Oskierko Stanisław, 9. Rychlik Ryszard, 10. Srech Andrzej Edmund, 11. Straga Sylwester, 12. Wasilewski Marek Konrad, 13. Włodarczyk Julitta Maria. M.P. z 2014 r. poz. 921.
 96. Kancelaria Prezydenta RP: Czerwiec 2014 r.. [dostęp 2014-11-04].
 97. Lista 4 odznaczonych postanowieniem z 23 czerwca 2014 r. (Rej. 267/2014): 1. Galant Tomasz Leszek, 2. ks. Gralak Lech Lucjan, 3. Rydlińska Anna Danuta, 4. Szymczykowski Zdzisław. M.P. z 2014 r. poz. 987.
 98. Lista 21 odznaczonych postanowieniem z 30 czerwca 2014 r. (Rej. 281/2014): 1. Banach Mirosław Andrzej, 2. Barszczewska Irena, 3. Borowiec Janusz Witold, 4. Ciastowicz Mirosław Kazimierz, 5. Dąbski Lech Bernard, 6. Dobkowski Tadeusz, 7. Kukielka Stanislaw, 8. Kurzeja Bogdan Kazimierz, 9. Łyko Andrzej Stanisław, 10. Majgier Zygmunt, 11. Mazur Wojciech Stanisław, 12. Mirowski Marian, 13. Nowak Krzysztof Wiktor, 14. Nowak Wojciech Władysław, 15. Paurowski Stanisław, 16. Pióro Krzysztof, 17. Piśniakowski Karol, 18. Studenny Zdzisław Andrzej, 19. Tochman Krzysztof Adam, 20. Warchałowski Andrzej, 21. Zalewski Andrzej. M.P. z 2014 r. poz. 994.
 99. Kancelaria Prezydenta RP: Lipiec 2014 r.. [dostęp 2014-11-04].
 100. Lista 10 odznaczonych postanowieniem z 15 lipca 2014 r. (Rej. 298/2014): 1. Cofta Tomasz Piotr, 2. Drąg Adam Jerzy, 3. Kajut Andrzej, 4. Rubacki Rajmund, 5. Rypniewski Jarosław Jerzy, 6. Sobera Andrzej Janusz, 7. Szyca Franciszek, 8. Tatar Józef, 9. Waruszewski Andrzej, 10. Wasilewski Wacław. M.P. z 2014 r. poz. 1003.
 101. Lista 20 odznaczonych postanowieniem z 15 lipca 2014 r. (Rej. 299/2014): 1. Babiński Paweł Jerzy, 2. Balwierz Franciszek, 3. Bogdanowicz Marian, 4. Derek Leszek Jerzy, 5. Falkiewicz Bogdan Dominik, 6. Hryniewicka Krystyna Ewa, 7. Konieczny Piotr Stanisław, 8. Konieczny Zenon, 9. Kowalewska Ewa, 10. Kozłowski Andrzej, 11. Krajnik Danuta Teresa, 12. Krawczuk Teresa, 13. Krupa Andrzej Wiesław, 14. Lepka Lech Jan, 15. Naklicki Henryk Tadeusz, 16. Ornowski Władysław Bolesław, 17. Rytlewski Ireneusz, 18. Sekuła Jerzy, 19. Sielski Janusz, 20. Urba Leszek Marek. M.P. z 2014 r. poz. 1008.
 102. Lista 3 odznaczonych postanowieniem z 15 lipca 2014 r. (Rej. 297/2014): 1. Heliński Karol Stefan, 2. Skonieczny Andrzej Antoni, 3. Kinowski Jan Józef. M.P. z 2014 r. poz. 1009.
 103. Lista 18 odznaczonych postanowieniem z 15 lipca 2014 r. (Rej. 304/2014): 1. Belski Andrzej Wojciech, 2. Donimirski Jerzy Maria, 3. Gaweł Stanisław, 4. Janeczek Ryszard Wojciech, 5. Kędra Zbigniew Stanisław, 6. Kisielowski Józef Jan, 7. Komorek Władysław, 8. Krasiński Krzysztof Marian, 9. Krzemiński Marek Andrzej, 10. Malec Edward Janusz, 11. Orczykowski Marian o. Dominik, 12. Polak Adam Szczepan, 13. Rosenstrauch Feliks, 14. Stós Rafał Grzegorz, 15. Tupta Józef, 16. Tylka Tomasz Stanisław, 17. Wesołowska Helena, 18. Zieliński Leszek Stanisław. M.P. z 2014 r. poz. 1014.
 104. Kancelaria Prezydenta RP: Sierpień 2014 r.. [dostęp 2014-11-04].
 105. Lista 31 odznaczonych postanowieniem z 7 sierpnia 2014 r. (Rej. 353/2014): 1. Blechewicz Jan, 2. Bobkowski Waldemar Piotr, 3. Borejszo Jerzy Jan, 4. Chudzik Stanisław, 5. Cichocki Zygmunt, 6. Cyperski Kazimierz Bogdan, 7. Dydo Henryk, 8. Grabski Sławomir Kazimierz, 9. Groszyk Tadeusz, 10. Hercuń Andrzej Ryszard, 11. Jagusiak Adam Tomasz, 12. Jankowski Jacek Mieczysław, 13. Jasiński Grzegorz Włodzimierz, 14. Kalinowski Miron, 15. Kierasiński Mariusz Mirosław, 16. Knet Stanisław, 17. Konarski Stanisław, 18. Kuzyniak Elżbieta, 19. Magińska-Hennig Jadwiga, 20. Michalak Andrzej Tadeusz, 21. Papski Józef, 22. Plater-Zyberk Magdalena Zofia, 23. Posorski Jerzy, 24. Skarbek Krzysztof Aleksander, 25. Sosnowski Zbigniew Kazimierz, 26. Stusek Antoni Alojzy, 27. Tafel Henryk Stefan, 28. Wilejto Krzysztof Paweł, 29. Wolski Zbigniew Sławomir, 30. Zieliński Jacek, 31. Łatkiewicz Jerzy Marian. M.P. z 2014 r. poz. 1028.
 106. Kancelaria Prezydenta RP: Wrzesień 2014 r.. [dostęp 2014-11-04].
 107. Lista 29 odznaczonych postanowieniem z 12 września 2014 r. (Rej. 426/2014): 1. Bartczak Włodzimierz, 2. Biegun Czesław Jan, 3. Boroń Piotr Maria, 4. Bulczak Zbigniew Jan, 5. Dzbański Stanisław, 6. Furmaga Andrzej Waldemar, 7. Górczyk Tadeusz Józef, 8. Janas Zbigniew, 9. Jankowski Roman Janusz, 10. Jurczyk Witold Adam, 11. Kemnitz Tadeusz Feliks, 12. Komoński Henryk, 13. Kopczyński Czesław, 14. Kowalewski Józef, 15. Kowalik Krzysztof, 16. Kruszyna Sławomir Aleksander, 17. Kuczyński Stanisław, 18. Kuna Krzysztof, 19. Łapiński Henryk Marian, 20. Maciejewski Krzysztof Maciej, 21. Marciniak Jan, 22. Mickiewicz Zbigniew, 23. Romański Jan, 24. Slezyngier Paweł, 25. Szpigiel Halina Łucja, 26. Szyntar Daniel, 27. Wiśniewski Walenty Mateusz, 28. Wnukowski Wiesław, 29. Blukis Henryk. M.P. z 2014 r. poz. 1091.
 108. Lista 12 odznaczonych postanowieniem z 19 września 2014 r. (Rej. 447/2014): 1. Benicki Zenon Antoni, 2. Bobrzyński Michał Justyn, 3. ks. Draguła Stanisław, 4. Grabek Andrzej, 5. Grabek Marek Jerzy, 6. ks. Jankiewicz Eugeniusz Florian, 7. Kościelniak Andrzej Tadeusz, 8. Wasiluk Jan Wincenty, 9. ks. Woźnica Leszek Jan, 10. Zalewska Alicja Anna, 11. ks. Zapadka Romuald Franciszek, 12. ks. Źrałko Julian Jan. M.P. z 2014 r. poz. 1109.
 109. Kancelaria Prezydenta RP: Październik 2014 r.. [dostęp 2015-04-26].
 110. Lista 13 odznaczonych postanowieniem z 3 października 2014 r. (Rej. 425/2014): 1. Brandeburg Jan, 2. Čupaila-Tomaszewska Grażyna Maria, 3. Czarnecki Ryszard Henryk, 4. Czternastek Czesław Jan, 5. Dębski Władysław, 6. Francuz Grzegorz, 7. Golczuk Jerzy Roman, 8. Olejniczak Alicja Marta, 9. Pankanin Halina, 10. Słowińska Krystyna, 11. Sobolewski Zygmunt Julian, 12. Tarnowski Jan Bolesław, 13. Rogosz Tadeusz Zbigniew. M.P. z 2014 r. poz. 1171.
 111. Lista 13 odznaczonych postanowieniem z 21 października 2014 r. (Rej. 506/2014): 1. Bogdanowicz Mariusz Paweł, 2. Chyłek Andrzej, 3. Cybula-Borowińska Alina, 4. Dobrowolski Jerzy Waldemar, 5. Gierczak Paweł, 6. Grunwald Arkadiusz, 7. Hołowczyc Krzysztof Piotr, 8. Lancman Krzysztof Zbigniew, 9. Łazarewicz Cezary Karol, 10. Miłoszewski Igor Krzysztof, 11. Napierała-Nowak Jerzy Janusz, 12. Szwed Teodozja, 13. Urbankowski Bohdan Jerzy. M.P. z 2015 r. poz. 10.
 112. Lista 31 odznaczonych postanowieniem z 21 października 2014 r. (Rej. 507/2014): 1. Aleksandrzak Marek, 2. Antczak Idzi Andrzej, 3. Bracka Tomasz Roman, 4. Breliński Marek Bogumił, 5. Cegiełka Mateusz Krzysztof, 6. Cymanowski Szczepan Antoni, 7. Dobropolski Czesław, 8. Generalczyk Wiesław Tadeusz, 9. Góralczyk Henryk Jan, 10. Górski Robert, 11. Grzanka Kazimierz, 12. Jarzyński Jan, 13. ks. Kazieczko Jan, 14. Kleta Józef, 15. Koruba Kazimierz Władysław, 16. Kowalczyk Krystyna Genowefa, 17. Kowalski Jan Ryszard, 18. Kubisz Edward Kazimierz, 19. Maliński Andrzej Sylwester, 20. Michałek Henryk Walenty, 21. Minicka-Wojturska Wanda, 22. Nawrocki Wacław Leszek, 23. Niewieczerzał Jacek Krzysztof, 24. Obara Helena, 25. Ptak Waldemar, 26. Rolicz Zygmunt Ryszard, 27. Trzciński Janusz Jerzy, 28. Urban Aleksander, 29. Wojtak Franciszek, 30. Wójcik Jan Marcin, 31. Wójtowicz Adam Stanisław. M.P. z 2015 r. poz. 12.
 113. Kancelaria Prezydenta RP: Listopad 2014 r.. [dostęp 2015-04-26].
 114. Lista 8 odznaczonych postanowieniem z 3 listopada 2014 r. (Rej. 519/2014): 1. Barwiński Andrzej Kazimierz, 2. Berek Jan Władysław, 3. Czwarno-Sieroń Małgorzata Mirosława, 4. Granat Lesław Antoni, 5. Kozioł Andrzej Józef, 6. Kucharski Andrzej Jan, 7. Łakomy Stanisław, 8. Rogoziński Ryszard. M.P. z 2015 r. poz. 51.
 115. Lista 15 odznaczonych postanowieniem z 27 listopada 2014 r. (Rej. 572/2014): 1. Butkiewicz Zenon, 2. Hejna Jan, 3. Jurczenia Jan Roman, 4. Kozicki Jerzy, 5. Kuligowski Jan, 6. Petrykowski Piotr Paweł, 7. Przybyłowski Wiktor, 8. Szałecki Tomasz Leon, 9. Śmigiel Sylwester, 10. Świątek Stanisław, 11. Wiczkowski Zbigniew Antoni, 12. Wiśniewska Krystyna Maria, 13. Zawada Benedykt, 14. Ziemecki Marian Jan, 15. Nowacki Józef Roman. M.P. z 2015 r. poz. 129.
 116. Kancelaria Prezydenta RP: Grudzień 2014 r.. [dostęp 2015-04-26].
 117. Lista 26 odznaczonych postanowieniem z 1 grudnia 2014 r. (Rej. 573/2014): 1. Bogdanik Euzebiusz, 2. Borowski Jerzy Jan, 3. Bubała Jan, 4. Chorążyczewski Józef Bogdan, 5. Dawczak-Schaefer Ewa Mirosława, 6. Gała Piotr Andrzej, 7. Jędras Barbara Halina, 8. Kasprzykowski Artur Jacek, 9. Kinczyk Marek Andrzej, 10. Kocjan Paweł Albin, 11. Kornicki Tomasz Jerzy, 12. Książek Henryk, 13. Kula Tadeusz Stanisław, 14. Makuła Dariusz, 15. Marcjasz Czesław Franciszek, 16. Maszkiewicz Mariusz, 17. Mendrek Tadeusz, 18. Michalewicz Wojciech Ludomir, 19. Pasiecznik Józef, 20. Pawlusiak Alicja Ewa, 21. Podstawa Kazimierz, 22. Rutkowska Grażyna Bogumiła, 23. Teper Piotr, 24. Trzeciak Władysław, 25. Waliszewski Leszek Zygmunt, 26. Zajkowski Józef. M.P. z 2015 r. poz. 163.
 118. Lista 18 odznaczonych postanowieniem z 1 grudnia 2014 r. (Rej. 574/2014): 1. Adamowicz Paweł Bogdan, 2. Bachorski Jan, 3. Biały Ryszard Jerzy, 4. Brzuska Waldemar Tadeusz, 5. Fortuna Grzegorz, 6. Gotner Stanisław Adam, 7. Grzyb Stanisław, 8. Gwiazda Dariusz, 9. Kordek Helena Maria, 10. Kossakowski Edward, 11. Lidzbarski Gerard, 12. Niemczyk Kazimierz, 13. Pająk Mirosław, 14. Pisarski Artur, 15. Reich Leon Antoni, 16. Romanowski Piotr Tadeusz, 17. Stanecki Jan Ryszard, 18. Karbowski Franciszek. M.P. z 2015 r. poz. 164.
 119. Kancelaria Prezydenta RP: Styczeń 2015 r.. [dostęp 2015-04-26].
 120. Lista 75 odznaczonych postanowieniem z 16 stycznia 2015 r. (Rej. 19/2015): 1. Adwent Jarosław Stanisław, 2. Borysławski Adam, 3. Broda Rafał Jan, 4. Bycina Monika Czesława, 5. Czajkowski Andrzej Krzysztof, 6. Czeżyk Ignacy Tadeusz, 7. Czop Antoni Adam, 8. Dąbrowski Leszek, 9. ks. Duda Marian Władysław, 10. Fajfer Czesław, 11. Gajkowski Wiesław Stanisław, 12. Gądek Józef, 13. Gregorowicz Jerzy, 14. Grzonka Krystian Jacek, 15. ks. Jacyniak Aleksander, 16. Jakubowski Jacek Wojciech, 17. Kabaciński Bonifacy, 18. Kasprzak Mirosław Władysław, 19. Kowalewski Adam, 20. Kozimor Wojciech, 21. Kupiec Emilian Piotr, 22. Las Jerzy, 23. Lis Antoni Józef, 24. Łazarz Mieczysław Marian, 25. Łopacińska-Błaszczyk Jadwiga Wiesława, 26. Maj Marek Ryszard, 27. Majewski Bogdan Stanisław, 28. Marchewka Henryk, 29. Marynowski Wiesław, 30. Marzec Piotr Franciszek, 31. Mesjasz Krzysztof Franciszek, 32. Mroczek Kazimierz, 33. Myga Romuald Krzysztof, 34. Nazarczuk Henryk, 35. Niedziela Anna Maria, 36. Niezgoda Czesław, 37. Nowakowski Radzimierz Jerzy, 38. Ochenkowski Mieczysław, 39. Ołtarzewski Maciej, 40. Ostropolski Tadeusz Michał, 41. Pąsik Zbigniew, 42. Pieczulski Antoni Ryszard, 43. Piekart Ryszard Juliusz, 44. Pobiarżyn Józef, 45. Poskrobko Jan Eugeniusz, 46. Pólkowski Józef, 47. Rau Ryszard, 48. Rybicki Wiesław Jan, 49. Sanocki Jacek Marek, 50. Sikora Edward, 51. Sikora Waldemar, 52. Sitarz Witold Jan, 53. Skorupski Janusz Józef, 54. Skwarek Zdzisław Jacek, 55. Smalec Marian Witold, 56. Sosna Krzysztof, 57. Straga Felicja, 58. Swakoń Jacek, 59. Szczepański Eugeniusz, 60. Świerc Andrzej Józef, 61. Tatarczyk Jan Augustyn, 62. Warciński Ludwik Zygmunt, 63. Wianecki Andrzej, 64. Wojciechowski Leszek Mieczysław, 65. Wojtas Marek, 66. Wojtyłło Krzysztof Józef, 67. Wryszcz Edward Andrzej, 68. Zaczyński Zdzisław Stanisław, 69. Zawodnik Romuald, 70. Zięba Antoni Edward, 71. Zydorek Ewa Maria Teresa, 72. Zygadło Antoni, 73. Żabińska Marianna Stanisława, 74. Polak Aleksander Józef, 75. Tomczak Jan Józef. M.P. z 2015 r. poz. 245.
 121. Kancelaria Prezydenta RP: Luty 2015 r.. [dostęp 2015-04-26].
 122. Lista 35 odznaczonych postanowieniem z 3 lutego 2015 r. (Rej. 34/2015): 1. Andruszko Edward Zenon, 2. Bątkowski Mariusz, 3. Bunda Krzysztof Tomasz, 4. Churski Andrzej Ireneusz, 5. Cichoń Wiesław, 6. Dekowski Krzysztof Józef, 7. Dumowski Zdzisław, 8. Janowski Wiesław, 9. Jaworski Krzysztof Marek, 10. Jeda Jan Michał, 11. Kotzbach Roman Paweł, 12. Krypel Władysław Jan, 13. Łukaszewski Piotr Sylwester, 14. Magierowski Bolesław, 15. Mittelstaedt Piotr, 16. Mueller Ryszard Stanisław, 17. Musielak Andrzej Adam, 18. Niedlich Piotr, 19. Nowak Adam Marian, 20. Parobin Edward, 21. Pintera Józef Jan, 22. Raczycki Jan, 23. Rulewski Jan, 24. Sadowski Rafał Józef, 25. Śmigiel Stanisław Andrzej, 26. Tkacz Krystyna Elżbieta, 27. Tokarczuk Antoni Justyn, 28. Wenderlich Jarosław Edward, 29. Wiśniewski Jerzy Marian, 30. Zaleski Leszek Aleksander, 31. Ziemkiewicz Robert, 32. Żabiński Krzysztof Jan, 33. Bartoszcze Piotr, 34. Gotowski Krzysztof, 35. Sobkowiak Andrzej. M.P. z 2015 r. poz. 314.
 123. Lista 25 odznaczonych postanowieniem z 18 lutego 2015 r. (Rej. 58/2015): 1. Adamczyk Zbigniew Andrzej, 2. Adamowicz Mariusz Jan, 3. Chojnacki Jan Paweł, 4. Członkowski Jan Dominik, 5. Czyż Barbara Zdzisława, 6. Dziatko Bogusław, 7. Gajewski Janusz Piotr, 8. Gromniak Maciej Bartosz, 9. Janiszewski Michał, 10. Jankowski Mirosław, 11. Kenic Janusz Kazimierz, 12. Kluszczyńska Jolanta Barbara, 13. Kluszczyński Piotr Wawrzyniec, 14. Koszewska Katarzyna Anna, 15. Markowski Ryszard Wacław, 16. Matecki Arkadiusz Waldemar, 17. Michalik Marek Wojciech, 18. Nowicki Robert Jerzy, 19. Ostoja-Owsiany Adam Andrzej, 20. Parchowski Marian Jan, 21. Smulik Andrzej, 22. Smykowski Leszek, 23. Sondej Andrzej, 24. Szewczuk Jacek Zenon, 25. Wojtasiak Hubert Piotr. M.P. z 2015 r. poz. 323.
 124. Kancelaria Prezydenta RP: Marzec 2015 r.. [dostęp 2016-02-27].
 125. l, Kwiecień 2015 r. / Statystyki odznaczeń / Statystyki / Archiwum Bronisława Komorowskiego / Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-02-27].
 126. Lista 11 odznaczonych postanowieniem z 23 kwietnia 2015 r. (Rej. 131/2015): 1. Gawryszewski Jacek, 2. Jawor Adam Błażej, 3. Milczanowski Andrzej Stanisław, 4. Niemczyk Piotr Franciszek, 5. Nowek Zbigniew Włodzimierz, 6. Piekarski Grzegorz Aleksander, 7. Raduchowski-Brochwicz Wojciech Michał, 8. Sienkiewicz Bartłomiej Henryk, 9. Stręk Michał Jan, 10. Kozłowski Krzysztof Jan, 11. Miodowicz Konstanty Bronisław. M.P. z 2015 r. poz. 505.
 127. Lista 14 odznaczonych postanowieniem z 23 kwietnia 2015 r. (Rej. 136/2015): 1. Bronikowska Izabella, 2. Cichocki Adam, 3. Ciężki Lech Jan, 4. Jezior Weronika Maria, 5. Jędruszewski Zbigniew, 6. Karykowska Wiesława, 7. Krzyżanowski Józef Marian, 8. Kucharzewski Stefan Julian, 9. Nowak Bernard, 10. Opozda Piotr Wiesław, 11. Sola Aleksander, 12. Splewiński Marek, 13. Strzałkowska Maria Elżbieta, 14. Truskolaska Anna. M.P. z 2015 r. poz. 506.
 128. Lista 21 odznaczonych postanowieniem z 28 kwietnia 2015 r. (Rej. 137/2015): 1. Ciastek Tomasz Stanisław, 2. Daszkiewicz Bogusław, 3. Fenrych Włodzimierz Stanisław, 4. Gęgotek Adam, 5. Graboś Adolf Michał, 6. Kasperek Oskar Adam, 7. Kręciewski Jan, 8. Krystian Eugeniusz, 9. Kwiatkowski Andrzej Józef, 10. Mierzejewski Henryk Józef, 11. Oleksiak Stanisław Julian, 12. Papierz Andrzej, 13. Pawlak Marek Stanisław, 14. Runowski Andrzej Jan, 15. Stefaniak Henryk, 16. Szelka Jan, 17. Szpindor Władysław, 18. Szymański Benedykt, 19. Turski Robert, 20. Ziobro Kazimierz Bronisław, 21. Gaj Aleksander. M.P. z 2015 r. poz. 509.
 129. l, Maj 2015 r. / Statystyki odznaczeń / Statystyki / Archiwum Bronisława Komorowskiego / Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-02-27].
 130. Lista 27 odznaczonych postanowieniem z 20 maja 2015 r. (Rej. 180/2015): 1. Bugajny Paweł Krzysztof, 2. Cerbiński Waldemar, 3. Cieśliński Krzysztof Ireneusz, 4. Dubicka-Podejma Barbara, 5. Dymarski Lech, 6. Handke Waldemar Czesław, 7. Hudowicz Wiesław Andrzej, 8.Jędras Leszek, 9. Kamasa Tomasz Piotr, 10. Kandziora Jerzy Tomasz, 11. Karpiński Stanisław Mariusz, 12. Klepas Bogdan Leon, 13. Kotwa Roman Maciej, 14. Labrzycki Piotr, 15. Lik Marek, 16. Lipiec Edward, 17. Napieralski Paweł Andrzej, 18. Pałubicki Janusz, 19. Pawlicki Roman Szymon, 20. Piotrowski Stefan, 21. Skorupski Wojciech Jerzy, 22. Szablowski Ryszard Zdzisław, 23. Węglewski Robert, 24. Zemer Janusz Zbigniew, 25. Brzeziński Alfons, 26. Laskowicz Krystyna Izabela, 27. Łuczak Michał. M.P. z 2015 r. poz. 622.
 131. Lista 20 odznaczonych postanowieniem z 20 maja 2015 r. (Rej. 181/2015): 1. Adamus Zbigniew Szczepan, 2. Bienkiewicz Marianna, 3. Bińkowski Krzysztof Antoni, 4. Dobrowolski Włodzimierz, 5. Gregorczyk Janusz, 6. Jaworska Barbara Ewa, 7. Jaworski Lech, 8. Kołodziejski Jacek Wawrzyniec, 9. Kowalski Stanisław Czesław, 10. Król Witold Marian, 11. Nowak Danuta, 12. Nowak Robert Jarosław, 13. Sobieraj Andrzej Kazimierz, 14. Śledź Marian Zbigniew, 15. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard Jerzy, 16. Wiecheć Czesław Andrzej, 17. Wierzbicka Lidia Justyna, 18. Wierzbicki Marek, 19. Wnukowski Marek, 20. Kucharek Stanisław Stefan. M.P. z 2015 r. poz. 623.
 132. l, Czerwiec 2015 r. / Statystyki odznaczeń / Statystyki / Archiwum Bronisława Komorowskiego / Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-02-27].
 133. Lista 1 odznaczonego postanowieniem z 1 czerwca 2015 r. (Rej. 210/2015): Maciej Maria Korolec M.P. z 2015 r. poz. 834.
 134. Lista 23 odznaczonych postanowieniem z 19 czerwca 2015 r. (Rej. 234/2015): 1. Adamczuk Jerzy Stanisław, 2. Bieńczak Jerzy Stanisław, 3. Choina Krzysztof Jan, 4. Frąk Paweł Krzysztof, 5. Guz Wojciech Stanisław, 6. Huszcza Jan, 7. Jagusiewicz Marian Eugeniusz, 8. Jankowski Ryszard Antoni, 9. Klisowski Andrzej Karol, 10. Kocuń Dariusz Piotr, 11. Kraszewski Tomasz, 12. Kurzępa Piotr Antoni, 13. Łaba Mieczysław, 14.Mikus Bogusław Jan, 15. Olewiński Janusz, 16. Paszkiewicz Jan Antoni, 17. Schodziński Stanisław, 18. Smalec Teodozja, 19. Szubert Barbara, 20. Urbanek Tadeusz, 21. Wichorowski Ryszard Nikodem, 22. Zacharow Jerzy Wiesław, 23. Zaprawa Jerzy. M.P. z 2015 r. poz. 849.
 135. Lista 26 odznaczonych postanowieniem z 30 czerwca 2015 r. (Rej. 260/2015): 1. Bieńkowski Henryk, 2. Bodnar Zbigniew Jerzy, 3. Brzezińska Bożena Kazimiera, 4. Cieciorowski Eugeniusz, 5. Czyżewski Władysław Henryk, 6. Jagura Agnieszka, 7. Jarysz Tomasz Jacek, 8. Jasiewicz Zdzisław Maciej, 9. Kaczor Józef, 10. Kretkowski Jerzy, 11. Krezymon Jan Romuald, 12. Kruszyński Mirosław Jan, 13. Marczyk Anna, 14. Porwich Jarosław, 15. Serwa Ryszard, 16. Szczepanowski Wojciech Andrzej, 17. Tomczyk Janusz Henryk, 18. Wilimborek Krzysztof Józef, 19. Woźniak Zygmunt, 20. Żurawiecki Bronisław Walenty, 21. ks. Andrzejewski Witold Bogdan, 22. Cierkoński Krzysztof Witold, 23. Klimek Teresa Maria, 24. Kwaśny Andrzej Stanisław, 25. Modzelan Kazimierz, 26. Sitarz Edward. M.P. z 2015 r. poz. 860.
 136. l, Lipiec 2015 r. / Statystyki odznaczeń / Statystyki / Archiwum Bronisława Komorowskiego / Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-02-27].
 137. Lista 16 odznaczonych postanowieniem z 21 lipca 2015 r. (Rej. 282/2015): 1. Bartkowiak Zbigniew Czesław, 2. Batko Jerzy Leszek, 3. Dudek Zdzisław, 4. Komarewicz Józef Antoni, 5. Kucharski Jerzy Stanisław, 6. Masłowski Grzegorz Antoni, 7. Matyśkiewicz Zbigniew Andrzej, 8. Mędrecki Henryk Roman, 9. Obuchowicz Marek, 10. Pielak Tadeusz, 11.Pińkowski Józef Antoni, 12. Pioterek Grzegorz, 13. Urbaniak Ryszard Andrzej, 14. Wojciechowski Jerzy, 15. Woźniak Lucyna, 16. Zamolski Wiesław. M.P. z 2015 r. poz. 879.
 138. Lista 18 odznaczonych postanowieniem z 22 lipca 2015 r. (Rej. 297/2015): 1. Anusz Andrzej Karol, 2. Anusz Anna Urszula, 3. Cygonik Grzegorz Maciej, 4. Jakubowicz Czesław Marian, 5. Jarząb Grażyna, 6. Koźmiński Bogdan Maria, 7. Król Elżbieta Małgorzata, 8. Kubiak Witold Lucjan, 9. Laga Krzysztof Piotr, 10. Mazur Krzysztof Janusz, 11. Mętrak Krzysztof, 12. Miszczak Zygmunt Marek, 13. Moskowicz-Moczulska Maria Ludwika, 14. Moszpański Janusz, 15. Perzyna Łukasz, 16. Woźniak Jerzy, 17. Janiszewska Wiesława, 18. Wielechowski Paweł Stanisław. M.P. z 2015 r. poz. 882.
 139. Lista 5 odznaczonych postanowieniem z 23 lipca 2015 r. (Rej. 303/2015): 1. Król Krzysztof Jakub, 2. Lityński Jan, 3. Wujec Ludwika, 4. o. Zięba Maciej Andrzej, 5. Bartoszewski Władysław. M.P. z 2015 r. poz. 886.
 140. l, Sierpień 2015 r. / Statystyki odznaczeń / Statystyki / Archiwum Bronisława Komorowskiego / Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-02-27].
 141. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Sierpień 2015 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-02-27].
 142. Lista 2 odznaczonych postanowieniem z 21 sierpnia 2015 r. (Rej. 355/2015): 1. Samolińska Anna, 2. Sobieraj Maciej. M.P. z 2015 r. poz. 977.
 143. Lista 25 odznaczonych postanowieniem z 21 sierpnia 2015 r. (Rej. 372/2015): 1. Borucki Zygfryd Włodzimierz, 2. Heldt Zbigniew Leszek, 3. Kallas Marian Ksawery, 4. Kokot Maria Helena, 5. Koziołek Jan, 6. Kozłowski Leonard Wojciech, 7. Kuczkowska Alicja Ewa, 8. Kupiturski Jan Józef, 9. Kwiatkowski Jan, 10. Liebersbach Adolf Ludwik, 11. Madrak Kazimierz Andrzej, 12. Niejadlik Tomasz, 13. Olszewski Stefan Jan, 14. Pietrusa Jadwiga Teresa, 15. Sienkiewicz Krystyna Helena, 16. Skrzypczyński Wiesław, 17. Sochowski Roman Stanisław, 18. Stanisławska Marianna, 19. Tyc Andrzej, 20. Wieczorek Jerzy Władysław, 21. Wilkans Władysław Marian, 22. Wiśniewski Stanisław Wojciech, 23. Żłobecki Andrzej, 24. Bucholc Janusz, 25. Waśkiewicz Tadeusz Edward. M.P. z 2015 r. poz. 978.
 144. Lista 19 odznaczonych postanowieniem z 24 sierpnia 2015 r. (Rej. 356/2015): 1. Dębska Lidia Stanisława, 2. Kloc Roman, 3. Kosowski Jan, 4. Kowalczyk Roman, 5. Krasiczyński Kazimierz Maria, 6. Kwiatkowska-Wyrwisz Elżbieta Krystyna, 7. Osicki Jerzy Edmund, 8. Oziewicz Marian, 9. Perlak Maria, 10. Skowroński Adam Andrzej, 11. Skrzywanek Paweł Andrzej, 12.Sługocki Tadeusz Jacek, 13. Smagoń Janusz Marek, 14. Szelwicki Franciszek, 15. Turko Ludwik, 16. Węgrzynowski Marek Stanisław, 17. Wierzowiecki Janusz Stanisław, 18. Żołnierek Kazimierz, 19. Żołyniak Leszek Idzi. M.P. z 2015 r. poz. 979.
 145. Lista 16 odznaczonych postanowieniem z 24 sierpnia 2015 r. (Rej. 357/2015): 1. Ciesielski Jan Marek, 2. Dziewulski Lech Bogusław, 3. Ferczyk Zbigniew, 4. Kosch Stanisław, 5. Legut Jan, 6. Łoziński Edward Franciszek, 7. Markowski Stanisław Marek, 8. Orzeł Jerzy Marian, 9. Rey Paweł, 10. Sikora Andrzej Jan, 11. Starzyńska Krystyna Maria, 12. Szczur Zdzisław Stanisław, 13. Zacharko Jerzy Stanisław, 14. Sierotwińska-Rewicka Maria, 15. Skalski Władysław Józef, 16. Szkarłat Zbigniew. M.P. z 2015 r. poz. 980.
 146. Lista 6 odznaczonych postanowieniem z 24 sierpnia 2015 r. (Rej. 358/2015): 1. Krasnodębski Karol Szymon, 2. Majdzik Ryszard, 3. Nitka Tadeusz, 4. Swałtek Jacek, 5. Szkaradek Andrzej Antoni, 6. Jungiewicz Józef. M.P. z 2015 r. poz. 981.
 147. Lista 18 odznaczonych postanowieniem z 24 sierpnia 2015 r. (Rej. 359/2015): 1. Berezowski Andrzej Mikołaj, 2. Chudzik Franciszek, 3. Cop Mirosław Władysław, 4. Dziura Ignacy Jakub, 5. Garbacz Dionizy, 6. Kardasz Ryszard, 7. Kijanka Stanisław Władysław, 8. Krupka Stanisław Paweł, 9. Kubicki Janusz, 10. Kwieciński Bogusław, 11. Kwieciński Witosław, 12. Serafin Józef, 13. Sroka Ryszard,14. Stój Regina Anna, 15. Sudoł Roman, 16. Wojtas Wiesław, 17. Zych Alicja, 18. Żwiruk Stanisław Józef. M.P. z 2015 r. poz. 982.
 148. Lista 31 odznaczonych postanowieniem z 24 sierpnia 2015 r. (Rej. 360/2015): 1. Bartnik Paweł Robert, 2. Bieńkowska Irena Józefa, 3. Chmura Jerzy Ryszard, 4. Duklanowski Leszek, 5. Durski Grzegorz, 6. Dziczek Władysław, 7. Gil Waldemar Mikołaj, 8. Jeżowska-Kaczanowska Danuta Maria, 9. Kadziak Antoni, 10. Komołowski Longin, 11. Konopiński Ryszard, 12. Krajewski Wiesław Mieczysław, 13. Kropopek Andrzej Mieczysław, 14. Kurowski Michał Jan, 15. Lener Sławomir Andrzej, 16. Malcherek Marian Stefan, 17. Mync Piotr Jerzy, 18. Niewiadomski Stefan, 19. Soiński Wojciech Ludwik, 20. Szerkus Eugeniusz, 21. Tadajewski Wojciech Antoni, 22. Tałasiewicz Marek Jan, 23. Tarnowski Jan Stanisław, 24. Ukielski Ryszard Stefan, 25. Ustasiak Mieczysław Andrzej, 26. Wądołowski Stanisław, 27. Witkowski Mirosław Stanisław, 28. Bobrowicz Barbara Halina, 29. Fischbein Kazimierz, 30. Konury Zdzisław, 31. Zimowski Jerzy Marian. M.P. z 2015 r. poz. 983.
 149. Lista 31 odznaczonych postanowieniem z 24 sierpnia 2015 r. (Rej. 361/2015): 1. Dowgiałło Krzysztof Maria, 2. Drążek Janusz, 3. Duszak Mirosław, 4. Głuch Paweł, 5. Gołąb Bogusław Kazimierz, 6. Grudzińska Aniela Wiesława, 7. Grządzielski Henryk, 8. Grzelak Grzegorz Andrzej, 9. Etc Władysław Konstanty, 10. Jankowski Wojciech Radosław, 11. Koliński Andrzej Kazimierz, 12. Kończewski Zbigniew Bronisław, 13. Kozłowski Grzegorz Andrzej, 14. Kreft Antoni Józef, 15. Kubiński Wojciech Marcin, 16. Mackiewicz Jerzy, 17. Modzelewska-Rybicka Magdalena Sylwia, 18. Pałubicki Jerzy, 19. Pusz Krzysztof Zbigniew, 20. Reszkowski Leon Zbigniew, 21. Rybicki Mirosław Bogdan, 22. Składanowski Stanisław, 23. Stobiecki Leon Stanisław, 24. Szymecki Eugeniusz Zbigniew, 25. Świtek Marian Leszek, 26. Wojciechowicz Michał Rafał, 27. Zamościński Krzysztof, 28. Zieliński Jan, 29. Bądkowski Leszek Mieczysław, 30. Rybicki Arkadiusz Czesław, 31. Zapolnik Jan. M.P. z 2015 r. poz. 984.
 150. Lista 40 odznaczonych postanowieniem z 27 sierpnia 2015 r. (Rej. 362/2015): 1. Ajzychart Jerzy Feliks, 2. Andrzejczak Ewa Grażyna, 3. Bojda Henryk Józef, 4. Boryczka Marek Ludwik, 5. Chwastyk Roman, 6. Ciok Andrzej, 7. Flasz Bogdan Jan, 8. Gałuszka Józef Stefan, 9. Góra Leszek Zbigniew, 10. Jendrzej Jacek Józef, 11. Kaczkowski Adolf, 12. Kempski Marek Krzysztof, 13. Kłosek Czesław Marian, 14. Kolb Mirosław, 15. Kopka Lidia Helena, 16. Kowalczyk Adam Szczepan, 17. Kowalczyk Aleksander Bogumił, 18. Krasucki Stanisław Jan, 19. Manista Zbigniew Benedykt, 20. Marcinkiewicz Edward, 21. Miśkiewicz Przemysław Tadeusz, 22. Mizera Zygmunt Antoni, 23. Nowak Marian Jan, 24. Oleksy Tadeusz Ryszard, 25. Osiak Lech Władysław, 26. Pietrzyk Alojzy Paweł, 27. Piłat Jan Ryszard, 28. Piotrowska Krystyna, 29. Ratajczyk Maciej Stanisław, 30. Rożak Jarosław Andrzej, 31. Sikora Józef Janusz, 32. Sobkowiak Krzysztof Erwin, 33. Sopel-Zygarska Helena, 34. Ścibak Jan Henryk, 35. Światowiec Bogusław Jan, 36. Wawryka Stanisław, 37. Wdowiak Leszek Adam, 38. Wójcik Marian Stanisław, 39. Zakrzewska Maria, 40. Horak Roman. M.P. z 2015 r. poz. 986.
 151. Lista 44 odznaczonych postanowieniem z 27 sierpnia 2015 r. (Rej. 363/2015): 1. Bocian Józef, 2. Boduch-Kulińska Anna Jadwiga, 3. Brodzka Zofia Krystyna, 4. Czuma Andrzej Bobola, 5. Dudzic Maria Stanisława, 6. Gilner Alfred Józef, 7. Gosiewski Krzysztof Jan, 8. Grabis Czesław Franciszek, 9. Gulczyński Józef, 10. Huras Dorota Małgorzata, 11. Janik Stanisław Leszek, 12. Jarząbek Stefan, 13. Kasprzyk Kazimierz, 14. Kawalec-Cieszkowska Małgorzata, 15. Kawenczyńska Bożena Grażyna, 16. Kiermes Stanisław Antoni, 17. Klich Zbyszek Marian, 18. Kowalczyk Barbara Jadwiga, 19. Kozłowska Ewa Urszula, 20. Kruszyński Stanisław, 21. Kudła Maciej Kazimierz, 22. Lodowski Leszek Roman, 23. Lorencki Andrzej, 24. Małusecka Maria Aleksandra, 25.Misiołek Radosława Małgorzata, 26. Mogielski Jan Tadeusz, 27. Noras Franciszek Ignacy, 28. Pillardy-Kozarzewska Janina Danuta, 29. Piotrowicz-Wojciechowska Irena Alina, 30. Przytocka Stanisława, 31. Rakocz Anna Jadwiga, 32. Rosińska-Ganszyniec Maria, 33. Rozpłochowski Andrzej Ryszard, 34. Rzepczyńska Marianna, 35. Sienicki Jerzy Adam, 36. Szterk Jadwiga Katarzyna, 37. Świętochowska Iwona, 38. Tomaszewski Andrzej Tadeusz, 39. Turek Janina, 40. Walisko-Brysch Anna Łucja, 41. Wieczorkowski Stanisław, 42. Witek Krzysztof, 43. Zbroja Czesław Krzysztof, 44. Bugajski Sławomir Wawrzyniec. M.P. z 2015 r. poz. 987.
 152. Lista 25 odznaczonych postanowieniem z 27 sierpnia 2015 r. (Rej. 373/2015): 1. Buchocki Olgierd Andrzej, 2. ks. Czalej Sławomir Adam, 3. Dobkowski Robert, 4. Dobrzyniecki Adam, 5. Golańska Monika Renata, 6. Gorczyca Grzegorz, 7. Górski Jacek Jan, 8. Grat Ireneusz Stanisław, 9. Grudziński Tomasz Krzysztof, 10. Kowalczyk Paweł, 11. Krawczyk Dariusz Cezary, 12. Krawczyk Zbigniew Aleksander, 13. Kutzner Jacek Piotr, 14. Matusiak Jacek Adrian, 15. Nosarzewski Mariusz Franciszek, 16. Płaska Krzysztof, 17. Rasztawicki Sławomir Jerzy, 18. Roguski Tomasz, 19. Słomiński Jacek Piotr, 20. Szymczak Rafał Piotr, 21. ks. Wąsowicz Jarosław Zbigniew, 22. Wiewiorowski Marek Jan, 23. Wilczyński Mariusz Kazimierz, 24. Wojtasiak Krzysztof Witold, 25. ks. Zdziarski Krzysztof Grzegorz. M.P. z 2015 r. poz. 988 M.P. z 2015 r. poz. 1188.
 153. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Wrzesień 2015 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-02-27].
 154. Lista 41 odznaczonych postanowieniem z 11 września 2015 r. (Rej. 421/2015): 1. Bednarczyk Tadeusz Jan, 2. Chwesiuk Kazimierz, 3. Czernii Krystyna Zofia, 4. Dmuch Władysław, 5. Dziura Stanisław Adam, 6. Furman Stanisław, 7. Golański Adam, 8. Hulek Stanisław, 9. Jankowski Dariusz Ryszard, 10. Karuś Jan, 11. Kensy Elżbieta, 12. Kokosiński Marek Bohdan, 13. Kozdraś Krzysztof Maciej, 14. Krężel Marek Ryszard, 15. Kucharski Jerzy Zbyszko, 16. Kurek Jan, 17. Lewandowski Leonard, 18. Lipski Andrzej, 19. Magdoń Jan, 20. Majek Barbara Mieczysława, 21. Majkut Lesław Jan, 22. Marcinek Bronisław Józef, 23. Moszczyńska-Brożyna Klaudia Barbara, 24. Oberc Adam Tadeusz, 25. Podrażka Robert Paweł, 26. Psujek Maciej, 27. Rautszko Cezary Robert, 28. Roman Mariusz Andrzej, 29. Rutkowski Roman Stanisław, 30. Rutkowski Zbigniew, 31. Rybicki Jarosław, 32. Smoła Józef Zenon, 33. Sołek Jan, 34. Stoppa Tomasz Jan, 35. Sudoł Leszek Wojciech, 36. Szczepański Jarosław Alojzy, 37. Trzuskot Eugeniusz, 38. Wiatr Stanisław Karol, 39. Włoch Mariusz Krzysztof, 40. Bartyński Antoni, 41. Bortnik Zbigniew Paweł. M.P. z 2015 r. poz. 1190.
 155. Lista 13 odznaczonych postanowieniem z 16 września 2015 r. (Rej. 387/2015): 1. Arczyński Wojciech Jan, 2. Dębski Wojciech Władysław, 3. Dudek Edward, 4. Jaworski Marian Włodzimierz, 5. Kasprzyk Krzysztof Jerzy, 6. Kosior Stanisław Piotr, 7. Kropielnicki Ludwik, 8. Migas Bogdan, 9. Nowak Leszek, 10. Ryba Bogumił, 11. Wilczyńska Danuta, 12. Zagrodzki Feliks Bogusław, 13. Żesławski Zbigniew Hieronim. M.P. z 2015 r. poz. 1191.
 156. Lista 1 odznaczonej postanowieniem z 21 września 2015 r. (Rej. 425/2015): Anna Kolińska. M.P. z 2015 r. poz. 1193.
 157. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Październik 2015 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-02-27].
 158. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Listopad 2015 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-02-27].
 159. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Grudzień 2015 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-02-27].
 160. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Styczeń 2016 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-05-21].
 161. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Luty 2016 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-05-21].
 162. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Marzec 2016 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-05-21].
 163. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Kwiecień 2016 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-10-25].
 164. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Maj 2016 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-10-25].
 165. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Czerwiec 2016 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-10-25].
 166. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Lipiec 2016 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-10-25].
 167. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Sierpień 2016 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-10-25].
 168. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Wrzesień 2016 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2016-10-25].
 169. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Październik 2016 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 170. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Listopad 2016 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 171. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Grudzień 2016 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 172. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Styczeń 2017 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 173. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Luty 2017 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 174. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Marzec 2017 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 175. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Kwiecień 2017 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 176. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Maj 2017 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 177. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Czerwiec 2017 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 178. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Lipiec 2017 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 179. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Sierpień 2017 r. [online], 9 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-10-09].
 180. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Wrzesień 2017 r. [online], 30 października 2017 [zarchiwizowane z adresu 2017-11-07].
 181. a b l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Październik 2017 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-07-21] (pol.).
 182. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Grudzień 2017 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-07-21] (pol.).
 183. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Styczeń 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-07-21] (pol.).
 184. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Luty 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-07-21] (pol.).
 185. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Marzec 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-07-21] (pol.).
 186. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Kwiecień 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-07-21] (pol.).
 187. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Maj 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-07-21] (pol.).
 188. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Czerwiec 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-07-21] (pol.).
 189. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Lipiec 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-10-31] (pol.).
 190. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Sierpień 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-10-31] (pol.).
 191. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Wrzesień 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2018-10-31] (pol.).
 192. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Październik 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-05-04] (pol.).
 193. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Listopad 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-05-04] (pol.).
 194. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Grudzień 2018 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-05-04] (pol.).
 195. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Styczeń 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-05-04] (pol.).
 196. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Luty 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-05-04] (pol.).
 197. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Marzec 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-05-04] (pol.).
 198. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Kwiecień 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-11-02] (pol.).
 199. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Maj 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-11-02] (pol.).
 200. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Czerwiec 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-11-02] (pol.).
 201. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Lipiec 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-11-02] (pol.).
 202. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Sierpień 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-11-02] (pol.).
 203. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Wrzesień 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2019-11-02] (pol.).
 204. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Październik 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-02-19].
 205. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Listopad 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-02-19] (pol.).
 206. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Grudzień 2019 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-05-22] (pol.).
 207. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Styczeń 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-05-22] (pol.).
 208. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Luty 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-05-22] (pol.).
 209. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Marzec 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-05-22] (pol.).
 210. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Kwiecień 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-08-21].
 211. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Maj 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-08-21].
 212. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Czerwiec 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-08-21].
 213. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Lipiec 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-11-11] (pol.).
 214. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Sierpień 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-11-11] (pol.).
 215. l, Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Wrzesień 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2020-11-11] (pol.).
 216. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Październik 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-05-16].
 217. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Listopad 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-05-16].
 218. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Grudzień 2020 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-05-16].
 219. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Styczeń 2021 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-05-16].
 220. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Luty 2021 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-05-16].
 221. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Marzec 2021 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-05-16].
 222. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Kwiecień 2021 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-06-21].
 223. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Maj 2021 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-07-22].
 224. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Czerwiec 2021 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-10-03].
 225. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Lipiec 2021 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-10-03].
 226. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Sierpień 2021 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2021-10-03].
 227. Wrzesień 2021 r. [online], Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 30 września 2021 [dostęp 2021-12-25] (pol.).
 228. Październik 2021 r. [online], Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 31 października 2021 [dostęp 2021-12-25] (pol.).
 229. Listopad 2021 r. [online], Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 30 listopada 2021 [dostęp 2021-12-25] (pol.).
 230. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Grudzień 2021 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2022-05-02] (pol.).
 231. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Styczeń 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2022-05-02] (pol.).
 232. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Luty 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2022-05-02] (pol.).
 233. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Marzec 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2022-05-02] (pol.).
 234. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Kwiecień 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2022-11-01] (pol.).
 235. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Maj 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2022-11-01] (pol.).
 236. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Czerwiec 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2022-11-01] (pol.).
 237. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Lipiec 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2022-11-01] (pol.).
 238. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Sierpień 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2022-11-01] (pol.).
 239. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Wrzesień 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2022-11-01] (pol.).
 240. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Październik 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-04-29] (pol.).
 241. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Listopad 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-04-29] (pol.).
 242. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Grudzień 2022 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-04-29] (pol.).
 243. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Styczeń 2023 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-04-29] (pol.).
 244. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Luty 2023 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-04-29] (pol.).
 245. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Marzec 2023 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-04-29] (pol.).
 246. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Kwiecień 2023 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-04-30] (pol.).
 247. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Maj 2023 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-05-31] (pol.).
 248. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Czerwic 2023 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-06-30] (pol.).
 249. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Lipiec 2023 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-07-31] (pol.).
 250. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Sierpień 2023 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-10-30] (pol.).
 251. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Statystyki / Statystyki odznaczeń / Wrzesień 2023 r. [online], www.prezydent.pl [dostęp 2023-10-30] (pol.).
 252. Odznaczeni KWiS [online], odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl [dostęp 2020-11-15] (pol.).
 253. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Informacja o działalności 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. Warszawa 2013. ipn.gov.pl, 2013. [dostęp 2013-05-01].

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj