Otwórz menu główne

Krzysztof Brzechczyn

ŻyciorysEdytuj

W 1987 ukończył studia w Wydziale Historii UAM. W 1995 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, habilitował się w 2005. W 2009 został profesorem nadzwyczajnym UAM. W 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych[2], a w 2015 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego UAM.

W okresie Polski Ludowej był działaczem Samorządu Studenckiego UAM (1983-85) oraz współpracował z Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość”: w latach 1985-86 był członkiem, a następnie (1986-1987) współpracownikiem pisma "Strzecha" wydawanego przez poznański oddział tej partii. W latach 1987-1990 pracował jako nauczyciel historii w szkole podstawowej nr 11 w Kaliszu. Od 1989 działał w NSZZ „Solidarność”. W latach 1991-1996 był członkiem redakcji „Kwartalnika Politycznego «Solidarność Walcząca»” w Poznaniu, a w latach 1996-2002 jego redaktorem naczelnym[1].

Obok pracy naukowo-dydaktycznej w UAM jest zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu[2]. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” wydawanego przez Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie[3]. Jest przewodniczącym Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (od 2008) oraz członkiem Zarządu Głównego PTF (na kadencję 2016-2020); pełni również funkcję członka Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2015-2019).

Zainteresowania naukoweEdytuj

Jego zainteresowania badawcze mieszczą się w kręgu filozofii historii, filozofii nauk humanistycznych, filozofii społecznej, filozofii politycznej i socjologii historyczno-porównawczej. Jego najważniejsze zainteresowania badawcze obejmowały takie zagadnienia jak:

(i) wyjaśnianie osobliwości rozwojowych społeczeństw środkowoeuropejskich w XVI-XVII w. (Polska, Czechy, Węgry).

(ii) analiza mechanizmów rozwojowych wybranych społeczeństw pozaeuropejskich (Meksyk).

(iii) teoria rozwoju społeczeństw realnego socjalizmu i przebieg transformacji ustrojowej,

(iv)  filozofia historii i filozoficzno-teoretyczne założenia historiografii,

(v) osobliwości modelowania w naukach społecznych i humanistycznych,

(vi)   socjologia historyczno-porównawcza; założenia metodologiczne i problemy teoretyczne,

(vii)    rozwój solidarnościowej myśli społeczno-politycznej.

Wybrane publikacjeEdytuj

Monografie

  • Kłopoty z Polską. Wybór publicystyki politycznej, Poznań: Wyd. „WiS”, 1998.
  • Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1998.
  • O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacji ewolucji społeczeństwa, Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 2004.
  • O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej w latach 1980-1981. Studium z filozofii społecznej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.

Prace zbiorowe i redakcje wyboru pism

OdznaczeniaEdytuj

  • Złoty Krzyż Zasługi (2012) „za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”[4].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Krzysztof Brzechczyn (pol.). encyklopedia-solidarnosci.pl. [dostęp 2015-01-16].
  2. a b prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (pol.). nauka-polska.pl. [dostęp 2015-01-16].
  3. Katalogi Biblioteki Narodowej (pol.). bn.org.pl. [dostęp 2015-01-16].
  4. M.P. z 2012 r. poz. 984.

Linki zewnętrzneEdytuj