Krzysztof Konecki

Krzysztof T. Konecki
Ten artykuł dotyczy socjologa. Zobacz też: Krzysztof Konecki (duchowny).

Krzysztof Tomasz Konecki (ur. 1958[1]) – profesor socjologii Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego[2]. Jest kierownikiem Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania. Pierwotnie Katedra ta została stworzona przez profesora Jana Szczepańskiego (pierwsza nazwa Katedra Socjologii Przemysłu). Obecnie jest dziekanem ds. nauki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego[3].

Jest uczniem profesor Jolanty Kulpińskiej. W swej pracy inspirował się także dokonaniami metodologicznymi profesora Jana Lutyńskiego. Jego główne inspiracje teoretyczne i metodologiczne mają źródło w pracach Anselma Straussa (UCSF), z którym współpracował przebywając na stypendium Fulbrighta w University of California, San Francisco (1994 – 1995)[4].

Jeden z najbardziej znanych polskich przedstawicieli socjologii jakościowej, zajmujący się teorią ugruntowaną i socjologią interakcji. Teoretycznie najbliższa jest mu koncepcja symbolicznego interakcjonizmu (Szkoła Chicago). Jest instruktorem hathajogi, zajmuje się studiami nad medytacją (contemplative sociology) oraz badaniem relacji ludzi i zwierząt (animal studies). Jest także twórcą wizualnej teorii ugruntowanej. Prowadził rozliczne badania nad kulturą organizacyjną i symbolizmem organizacyjnym zarówno w Polsce, jak i w Japonii. Jest także specjalistą socjologii organizacji, socjologii pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. W zakresie socjologii organizacji i socjologii pracy współpracował z profesorem Akihiro Ishikawą z Chuo University w Tokio przebywając na stypendium rządu japońskiego Monbusho w Japonii (1989 – 1991).

Prowadził badania terenowe w Japonii i USA i Ekwadorze. Visiting professor m.in. na University of California, San Francisco, University of Pittsburgh, Howard University, Uniwersytet Eberharda Karola w Tybindze, SEK w Quito, Uniwersytecie Palackiego.

Od czerwca 2017 jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest także redaktorem czasopisma Przegląd Socjologii Jakościowej, był przewodniczącym „Qualitative Methods Network of European Sociological Association”, przewodniczącym sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego[5], członkiem Prezydium Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk[6], oraz członkiem Executive Committee Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wielokrotnie nagrodzony nagrodami Rektora UŁ za działalność naukową i publikacyjną oraz organizacyjną.

Został również odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem w Służbie Społeczeństwu i Nauce, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jest kierownikiem studiów podyplomowych: „Coaching i Mentoring Organizacyjny”, „Life Coaching”, „Joga i Zarządzanie Emocjami w Biznesie” (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny). Prowadzi lub prowadził zajęcia z następujących przedmiotów: z socjologii zasobów ludzkich, metodologii badań jakościowych, wykłady z zakresu podstaw socjologii, kultury organizacyjnej, mikrosocjologii, socjologii pracy, zarządzania przedsiębiorstwami japońskimi, rekrutacji i selekcji w agencjach doradztwa personalnego, kształtowania wizerunku firm, interakcji człowieka z naturą i ze zwierzętami, technik radzenia sobie ze stressem, socjologii emocji, warsztaty „Medytacje dla menedżerów”, „Socjologia kontemplacyjna i teoria ugruntowana. W stronę kontemplacyjnej teorii ugruntowanej”, „Zarządzanie zmianą”, „Leadership in International Business”. „Uwalniania emocji z ciała”.

Jest instruktorem rekreacji ruchowej w specjalności hatha-joga.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Konecki Krzysztof T. (1985) Jaźń w totalnej instytucji obozu koncentracyjnego, Kultura i Społeczeństwo, nr 3: 197–211, [ISSN 0023-5172]
 • Konecki Krzysztof T. (1990) Dependancy and Worker Flirting’, rozdział w książce B. Turnera Organizational Symbolism, Berlin, New York: Gruyter, 55-66. ​ISBN 0-89925-635-X​.
 • Konecki Krzysztof T. (1992) Nowi pracownicy a kultura organizacyjna – studium folkloru fabrycznego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Konecki Krzysztof T. (1998) Łowcy Głów. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencjach doradztwa personalnego, Warszawa: Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa – Wero. ​ISBN 83-7179-046-5​, 9788371790461
 • Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: PWN. ​ISBN 83-01-14552-8​.
 • Konecki Krzysztof T., Piotr Tobera, red. (2002) Szkice z socjologii zarządzania (K. Konecki, P. Tobera, red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ​ISBN 83-7171-537-4​.
 • Konecki Krzysztof T. (2005) Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno – symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych, Warszawa: Scholar. ​ISBN 83-7383-152-5​.
 • Konecki, Krzysztof T., Kacperczyk, Anna M. & Marciniak, Lukasz T. (2005, September). Polish Qualitative Sociology: The General Features and Development [43 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 6(3), Art. 27. http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-05/05-3-27-e.htm 2000-2015 Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research ISSN 1438-5627.
 • Konecki Krzysztof T. (2006) ‘Reproduction of Organizational Culture. What Does Organizational Culture Recreate’, Problems and Perspectives in Management, Vol. 4, issue 4: 26–41. ISSN 1810-5467.
 • Konecki Krzysztof T., Piotr Chomczyński (red.), (2007) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ​ISBN 978-83-7525-053-4​.
 • Konecki Krzysztof T., Piotr Chomczyński (red.), (2007) Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ​ISBN 978-83-7525-054-1​.
 • Konecki Krzysztof T., Anna Kacperczyk, red. (2010) Procesy Tożsamościowe. Symboliczno – interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ​ISBN 978-83-7525-414-3​.
 • Konecki, Krzysztof Tomasz (2011) „Visual Grounded Theory: A Methodological Outline and Examples from Empirical Work”, Revija za sociologiju, vol. 41, no. 2, s. 131–160. doi 10.5613/rzs.41.2.1 UDK: 303.02 39.01:303
 • Konecki Krzysztof T. (2012) Czy ciało jest świątynią duszy? Współczesna praktyka jogi jako fenomen psychospołeczny, Warszawa: Difin. ​ISBN 978-83-7641-736-3​.
 • Konecki, Krzysztof T. (2015) Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 1, s. 12–39.
 • Konecki Krzysztof T. (2015) Jak socjologowie mogą skorzystać na praktyce medytacji? „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 11, nr 4, s. 52–86.
 • Konecki, Krzysztof T. (2016) Emocje i Polityka. Sceny z życia polskiego parlamentu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ​ISBN 978-83-7969-858-5​.
 • Konecki, Krzysztof T. (2016) Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychosocial Phenomenon. Kraków: Jagiellonian University Press. ​ISBN 978-83-233-4008-9​.
 • Konecki, Krzysztof T. (2016) Meditation as Epistemology: How Can Social Scientists Profit from Meditation?, chapter, In: eds. Valerie M. Bentz, Vincenzo M. B. Giorgino, Contemplative Social Research: Caring for Self, Being, and Lifeworld Paperback – December 13, 2016. ​ISBN 978-1541119147​.
 • Konecki, K. T. (2017). Contemplation for Economists. Towards a Social Economy Based on Empathy and Compassion. Economics and Sociology, 10(3), 11- 24. doi:10.14254/2071-789X.2017/10-3/1
 •  Konecki Krzysztof T. (2017) How the University Organizational Culture Is Being Experienced? Phenomenological Studies of Experiencing the Here and Now of the Organization, Polish Sociological Review, 4(200): 485–504.
 • Konecki, Krzysztof T. (2017) Standing in Public Places: An Ethno-Zenic Experiment Aimed at Developing the Sociological Imagination and More Besides …, Czech Sociological Review, 6, 881-901   
 • Konecki, Krzysztof T. (2018) Classic Grounded Theory—The Latest Version: Interpretation of Classic Grounded Theory as a Meta‐Theory for Research, Symbolic Interaction, 30 March 2018, early view, https://doi.org/10.1002/symb.361
 • Konecki Krzysztof T. (2018) Advances in Contemplative Social Research, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego / Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj