Otwórz menu główne

Krzysztof Korwin Gosiewski herbu Ślepowron (zm. 1643) – wojewoda smoleński od 1639, referendarz wielki litewski od 1638, pisarz wielki litewski od 1625, dyplomata, starosta wieliski, ambasador Rzeczypospolitej w Królestwie Francji w 1640 roku[1], ambasadorRzeczypospolitej w Republice Zjednoczonych Prowincji w 1639 roku[2].

Krzysztof Korwin Gosiewski
Herb
Ślepowron
Rodzina Gosiewscy
Data śmierci 1643
Ojciec Aleksander Korwin Gosiewski
Matka Ewa Pacówna

Był synem wojewody smoleńskiego Aleksandra i Ewy Pacówny.

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa smoleńskiego w 1632 roku[3].

Wziął udział w uroczystym orszaku Jerzego Ossolińskiego, w czasie jego poselstwa w Rzymie w 1633. W 1638 król Władysław IV Waza powierzył mu misję dyplomatyczną do Francji. Jego zadaniem miało być uwolnienie internowanego przez Francuzów Jana Kazimierza. 2 lutego 1640 uroczyście wjechał do Paryża. Po kilkutygodniowych pertraktacjach udało mu się uzyskać zwolnienie królewicza w zamian za deklarację, że Rzeczpospolita nie będzie się wiązać z państwami pozostającymi w stanie wojny z Francją. 30 marca wraz z Janem Kazimierzem opuścił stolicę państwa Burbonów. Po powrocie do Rzeczypospolitej otrzymał od sekretarza królewskiego Jana Kunowskiego dedykowaną mu książkę upamiętniającą losy swego ojca Aleksandra Korwina Gosiewskiego.

W 1641 roku wyznaczony został senatorem rezydentem[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938, Warszawa 1938, s. 67.
  2. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938, Warszawa 1938, s. 84.
  3. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
  4. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 21.