Krzysztof Loska

polski filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca

Krzysztof Loska (ur. 9 lipca 1966 w Tychach[1]) – polski filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca.

Zajmuje się kulturą audiowizualną, postmodernizmem, literaturą współczesną i kinem gatunkowym. Profesor doktor habilitowany w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Instytutu. Jest autorem lub redaktorem 14 książek ponad 100 artykułów naukowych oraz licznych haseł do Encyklopedii kina (pod red. T. Lubelskiego). Obecnie związany z magazynem EKRANy.

ŻyciorysEdytuj

W 1991 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia polonistyczne (specjalizacja filmoznawcza). Pracę doktorską Dekonstrukcja i kino w zakresie nauk o sztuce napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Godzica obronił w 1994. Później związany z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie wykładał w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych. Tam w 2000 roku habilitował się w zakresie nauk humanistycznych o specjalności filmoznawstwo dwu częściową pracą: Wokół "Finnegans Wake": James Joyce i komunikacja audiowizualna oraz "Finnegans Wake" Jamesa Joyce a rozumienie i interpretacja. Za badania nad kinem japońskim otrzymał tytuł profesora UJ. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Sztuk Audiowizualnych, gdzie pełni również funkcję dyrektora.

PublikacjeEdytuj

KsiążkiEdytuj

 • 1998: Kino gatunków: wczoraj i dziś (redakcja)
 • 1999: Wokół Finnegans Wake: James Joyce i komunikacja audiowizualna
 • 2000: Finnegans Wake: James Joyce a rozumienie i interpretacja
 • 2000: 100 filmów science fiction (współpraca z Andrzejem Pitrusem)
 • 2001: Wokół kina gatunków (redakcja)
 • 2001: Dziedzictwo McLuhana. Między nowoczesnością a ponowoczesnością
 • 2002: Hitchcock – autor wśród gatunków
 • 2003: David Cronenberg: rozpad ciała, rozpad gatunku (współpraca z Andrzejem Pitrusem)
 • 2004: Encyklopedia filmu science fiction
 • 2006: Twórczość Atoma Egoyana. Tożsamość i media
 • 2009: Poetyka filmu japońskiego, tom 1
 • 2012: Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna     
 • 2012: Adaptacje literatury japońskiej (redakcja)     
 • 2013: Nowy film japoński     
 • 2015: Mistrzowie kina japońskiego     
 • 2016: Postkolonialna Europa: etnoobrazy współczesnego kina     

ArtykułyEdytuj

 • Joyce, Sen i Kino. O adaptacji filmowej Finnegans Wake, "Kwartalnik Filmowy" 1999, nr 26-27
 • Decline of Culture and Disappearance of Identity, (w:) Aspects of Audiovisual Popular Culture in Norway and Poland, Kraków 1999
 • The Birth of the Electronic Body and the Pursuit of Subjectivity, (w:) Gender in Film and the Media, Frankfurt: Peter Lang 2000
 • Wojna i prędkość - w stronę estetyki katastrofy - filozofia Paula Virilio, "Principia" 2000, t. XXVI.
 • Kobiety w poszukiwaniu tożsamości - o feministycznej literaturze science fiction, (w:) Gender w humanistyce, Kraków 2001
 • Kultura i technika - niemiecki film fantastycznonaukowy w latach 1918-1939, (w:) Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur, Kraków 2004
 • Marzenia i lęki - brytyjskie kino science fiction (1929-1966), "Kwartalnik Filmowy" 2005, nr 51/52.
 • Lem on Film, (w:) The Art and Science of Stanislaw Lem, Montreal: McGill-Queen's University Press 2006
 • Komizm w filmach Alfreda Hitchcocka, "Kwartalnik Filmowy" 2006, nr 56
 • Raymond Williams i socjologia kultury, "Przegląd Kulturoznawczy" 2007, nr 2
 • Benshi jako współautor filmu, "Kwartalnik Filmowy" 2007, nr 59
 • Tożsamość traumatyczna w japońskich filmach o bombie atomowej, "Kwartalnik Filmowy" 2008, nr 61
 • Postmodernizm w teorii filmu, "Państwo i Społeczeństwo" 2008, rocznik VIII, nr 1
 • W świecie yakuzy - japońskie oblicze filmu czarnego, "Studia Filmoznawcze" 2010, tom 31

PrzypisyEdytuj

 1. Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Hübners blaues Who is Who, Zug 2007 (dodatek CD).

Linki zewnętrzneEdytuj