Krzysztof Malik

polski ekonomista

Krzysztof Kazimierz Malik (ur. 6 października 1964 w Kędzierzynie-Koźlu) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w ekonomii środowiska, gospodarce regionalnej, mikroekonomii, teorii ekonomii, zarządzaniu ekologicznym; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Opolu i Bytomiu.

Krzysztof Malik
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

6 października 1964
Kędzierzyn-Koźle

profesor nauk ekonomicznych
Specjalność: ekonomia środowiska, gospodarka regionalna, teoria ekonomii
Alma Mater

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Doktorat

1994 – ekonomia
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Habilitacja

2005 – ekonomia
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Profesura

17 stycznia 2013

Nauczyciel akademicki
politechnika

Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu / Politechnika Opolska

Okres zatrudn.

od 1983

Prorektor
Uczelnia

Politechniki Opolskiej ds. studenckich i inwestycji

Okres spraw.

2012–2019

Poprzednik

Tomasz Boczar

Następca

Tomasz Boczar

Odznaczenia
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Życiorys

edytuj

Szkołę podstawową i średnią ukończył w Opolu. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym w 1983, podjął studia ekonomiczne na Wydziale Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył je w 1988, uzyskując dyplom magistra ekonomii o specjalności ekonomika i organizacja transportu. 1 kwietnia tego samego roku zatrudnił się w Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Opolu (od 1996 pod nazwą Politechnika Opolska). W latach 1991-1993 przebywał w Stanach Zjednoczonych na letnich szkołach ekonomii, organizowanych przez De Paul University, Brandeis University, University of Massachusetts, University of Nebraska, Northwestern University oraz University of Notre Dame[1].

W 1994 na macierzystej uczelni otrzymał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy pt. Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej (na przykładzie ZA "Kędzierzyn" SA), napisanej pod kierunkiem prof. Franciszka Piontka[2]. W 1995 otrzymał stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla najlepszych młodych naukowców. Ponadto w 1998 ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości. W 2005 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy nt. Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym[3]. 1 czerwca 2006 otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego na Politechnice Opolskiej[1]. 17 stycznia 2013 r. postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych (MP 2013, poz. 186).

Brał udział w tworzeniu nauk ekonomicznych na opolskiej uczelni technicznej. Pełnił funkcję pełnomocnika do spraw restrukturyzacji finansowej Instytutu Zarządzania (1997-1998), a następnie zastępcy dyrektora tego instytutu (1999). W tym samym roku po powstaniu Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PO, z przekształcenia dotychczasowego Instytutu Zarządzania, został wybrany na jego prodziekana do spraw organizacyjnych. Funkcję tę sprawował przez dwie kadencje do 2005, kiedy objął urząd dziekana tego wydziału[1]. 1 października 2010 dokonano podziału Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki oraz Wydział Zarządzania, który z dniem 1 września 2011 przyjął nazwę Wydziału Ekonomii i Zarządzania, którym kierował do 2012. W tym samym roku został wybrany na prorektora do spraw studenckich i inwestycji Politechniki Opolskiej[4]. Funkcję tę sprawował do 2019 roku[5]. W 2013 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych[6].

Ponadto kieruje Katedrą Ekonomii i Badań Regionalnych PO. Wykładał także w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, w tym jej Prezydium oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju[7].

Dorobek naukowy

edytuj

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z ekonomią środowiska, gospodarką regionalną, mikroekonomią, teorią ekonomii oraz zarządzaniem ekologicznym[1]. Ważniejsze publikacje[8]:

 • Analiza sozoekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego: studium na przykładzie Zakładów Azotowych "Kędzierzyn" S.A. i opolskiego obszaru ekologicznego zagrożenia, Opole 1995.
 • Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Opole 2004.
 • Evaluation in regional development policy, Warszawa 2010, współredaktor: Krystian Heffner.
 • Kierunki rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego: podsumowanie wyników badań, Opole 2010.
 • Budowanie przewag konkurencyjnych w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym, Opole 2011.
 • Ewaluacja polityki rozwoju regionu: metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego, Warszawa 2011.

Przypisy

edytuj
 1. a b c d Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej nr 13 (176), czerwiec 2008, s. 39.
 2. Ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej (na przykładzie ZA "Kędzierzyn" SA) w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-12].
 3. Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-12].
 4. Wyniki wyborów na prorektorów PO z 2012 roku. [on-line] [dostęp: 14.04.2012]
 5. Lucyna Sterniuk-Gronek, Mamy nowych prorektorów, (w:) "Wiadomości Uczelniane" z dn. 04.11.2019 r. [on-line [dostęp: 2021-01-17]
 6. M.P. z 2013 r. poz. 186
 7. Prof. Krzysztof Kazimierz Malik, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-04-14].
 8. Dane na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie według stanu na grudzień 2020 roku.

Bibliografia

edytuj