Krzysztof Polek

polski mediewista

Krzysztof Polek – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny UP im. KEN w Krakowie.

Krzysztof Polek
Państwo działania

 Polska

Doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

1990
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

2008
Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

ŻyciorysEdytuj

W 1990 roku uzyskał doktorat - jego promotorem był Jerzy Strzelczyk, a recenzentami pracy Gerard Labuda oraz Lech Tyszkiewicz. Habilitował się w roku 2008.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Państwo wielkomorawskie i jego sąsiedzi, Kraków 1994.
  • Podstawy gospodarcze państwa wielkomorawskiego, Kraków 1994.
  • Wojna saska Karola Wielkiego i jej konsekwencje, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”. Studia historica 6/2007, s. 33-64.
  • Frankowie a ziemie nad środkowym Dunajem. Przemiany polityczne i etniczne w okresie merowińskim i wczesno karolińskim (do początku IX w.), Kraków 2007.

BibliografiaEdytuj