Krzysztof Sapieha (1590–1637)

Ten artykuł dotyczy podczaszego wielkiego litewskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Krzysztof Sapieha (syn Mikołaja) (ur. 1590, zm. 27 listopada 1637 w Padwie) – podczaszy wielki litewski od 1633, krajczy wielki litewski od 1631, stolnik wielki litewski od 1630, podstoli wielki litewski od 1623.

Krzysztof Sapieha
Ilustracja
Herb
Lis
Rodzina Sapiehowie herbu Lis
Data urodzenia 1590
Data i miejsce śmierci 27 listopada 1637
Padwa
Ojciec Mikołaj Pawłowicz Sapieha
Matka Anna Wiśniowiecka

Był synem Mikołaja Pawłowicza i bratem Mikołaja.

W młodości odbył podróż edukacyjną wraz z bratem Mikołajem po zachodniej Europie, studiując m.in. w Wiedniu, Trewirze i Moguncji w 1608, Paryżu w 1609-1610, Madrycie w 1611. Przebywali także w Rzymie (1612) i na Malcie w 1613. W październiku 1613 wrócili do Kodnia. W 1616, tym razem sam, wyjechał do Niderlandów.

Po powrocie do kraju wziął udział z bratem Aleksandrem Kazimierzem w wyprawie królewicza Władysława na Moskwę w latach 1617-1618. W 1621 brał udział w kampanii chocimskiej.

Za zasługi otrzymał od króla urząd podstolego litewskiego. W 1623 posłował na sejm. W 1625 towarzyszył królewiczowi Władysławowi w wyprawie zagranicznej m.in. do Florencji. Poseł na sejm nadzwyczajny 1629 roku z powiatu wileńskiego[1]. W 1630 został stolnikiem litewskim, a w 1631 – krajczym litewskim. Poseł na sejm konwokacyjny 1632 roku z powiatu brzeskolitewskiego[2]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa brzeskolitewskiego w 1632 roku[3]. W 1633 został mianowany podczaszym litewskim. Poseł na sejm ekstraordynaryjny 1634 roku[4].

Ze względu na zły stan zdrowia wyjechał w 1637 do Włoch, gdzie zmarł w Padwie 27 listopada 1637.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 98.
  2. Włodzimierz Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986, s. 369.
  3. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
  4. Przemysław Paradowski, W obliczu "nagłych potrzeb Rzeczypospolitej". Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 256.