Krzywka geometryczna

Krzywka geometrycznakrzywka, której zarys jest złożony z regularnych linii geometrycznych. Wznios, prędkość i przyspieszenie zaworu są wynikiem przyjętego zarysu. Zaletą tych krzywek jest ich proste projektowanie, a wadami zaś są nieciągłość przyspieszeń oraz duże wartości maksymalnych przyspieszeń.

Krzywki geometryczne można podzielić ze względu na typ ich powierzchni bocznych na:

  • wypukłe,
  • płaskie.