Ksar (arab. قصر) – ufortyfikowana osada lub siedziba plemienna, wznoszona z gliny i kamienia, często w oazach na pustyni na szlaku karawan. Ksary rozpowszechnione są przede wszystkim na obszarach zamieszkanych przez Berberów – na terenie obecnych krajów Maghrebu, zwłaszcza w Maroku na południe od gór Atlas.

Ksar w Timimun w Algierii

Niektóre ksary ze względu na ich unikatową wartość kulturową zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zaliczają się do nich między innymi: