Książęta briańscy

Księstwo briańskie wyodrębniło się w 1246 roku po upadku księstwa czernihowskiego na skutek podbojów tatarskich. W 1246 roku Roman Michajłowicz Stary przeniósł tron czernihowski do Briańska. Księstwo upadło w 1430 roku.Bibliografia

edytuj