Książęta krakowscy

lista w projekcie Wikimedia

Książęta krakowscy

Książęta senioralni krakowscy edytuj

Dynastia Piastów edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1138–1146 Władysław II Wygnaniec syn Bolesława III Krzywoustego usunięty, zm. 1159
1146–1173 Bolesław IV Kędzierzawy syn Bolesława III Krzywoustego
1173–1177 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego usunięty

Książęta zwierzchni krakowscy edytuj

Dynastia Piastów edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1177–1191 Kazimierz II Sprawiedliwy syn Bolesława III Krzywoustego usunięty
1191 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego po raz drugi, usunięty
1191–1194 Kazimierz II Sprawiedliwy syn Bolesława III Krzywoustego po raz drugi
1194–1198 Leszek Biały syn Kazimierza II usunięty
1198–1199 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego po raz trzeci, abdykował
1199 Leszek Biały syn Kazimierza II Sprawiedliwego po raz drugi, usunięty
1199–1202 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego po raz czwarty
1202–1206 Władysław III Laskonogi syn Mieszka III Starego usunięty
1206–1210 Leszek Biały syn Kazimierza II Sprawiedliwego po raz trzeci, usunięty
1210–1211 Mieszko IV Plątonogi syn Władysława II Wygnańca
1211–1225 Leszek Biały syn Kazimierza II Sprawiedliwego po raz czwarty
1225 Henryk I Brodaty wnuk Władysława II Wygnańca usunięty
1225–1227 Leszek Biały syn Kazimierza II Sprawiedliwego po raz piąty, zamordowany

Książęta krakowscy edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1228–1229 Władysław III Laskonogi syn Mieszka III Starego po raz drugi, usunięty, zm. 1231
1229 Henryk I Brodaty wnuk Władysława II Wygnańca po raz drugi
1229–1231 Konrad I mazowiecki syn Kazimierza II, usunięty
1231–1238 Henryk I Brodaty wnuk Władysława II Wygnańca po raz trzeci
1238–1241 Henryk II Pobożny syn Henryka I
1241 Bolesław II Rogatka syn Henryka II usunięty, zm. 1278
1241–1243 Konrad I mazowiecki syn Kazimierza II Sprawiedliwego po raz drugi, usunięty, zm. 1247
1243–1279 Bolesław V Wstydliwy syn Leszka I
1279–1288 Leszek Czarny wnuk Konrada I, adoptowany syn Bolesława V
1288 Bolesław II (VI) mazowiecki wnuk Konrada I usunięty po kilku miesiącach
1288–1289 Henryk IV Probus wnuk Henryka II po raz drugi
1289 Bolesław II (VI) mazowiecki wnuk Konrada I po raz drugi, zajął Kraków rządzony przez Henryka IV po kilku miesiącach
1289 Władysław Łokietek brat Leszka II
1289–1290 Henryk IV Probus wnuk Henryka II po raz drugi
1290–1291 Przemysł II w czwartym stopniu potomek Mieszka III, usunięty, król Polski w latach 1295–1296, zm. 1296

Dynastia Przemyślidów edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1291–1305 Wacław II zięć Przemysła II król Czech, od 1300 król Polski
1305–1306 Wacław III syn Wacława II król Polski i Czech

Dynastia Piastów edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1306–1320 Władysław I Łokietek brat Leszka Czarnego po raz drugi, król Polski od 1320
1320 zjednoczenie ziem polskich, powstanie Królestwa Polskiego.

Królestwo Polskie edytuj

Zjednoczenie Państwa Polskiego i zakończenie rozbicia dzielnicowego w 1320

Osobny artykuł: Władcy Polski.

Uwagi edytuj

Uwaga! Daty w wielu przypadkach są tylko orientacyjne. Uwzględniono te księstwa, nad którymi panowali odrębni książęta. Zostawiono Wacława II i Wacława III z rodu Przemyślidów, aby nie powodować przerw chronologicznych. Również przynależność niektórych ziem do poszczególnych Piastowiczów może być dyskusyjna.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj