Książęta krakowscy

Książęta krakowscy

Książęta senioralni krakowscyEdytuj

Dynastia PiastówEdytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1138-1146 Władysław II Wygnaniec syn Bolesława III Krzywoustego usunięty, zm. 1159
1146-1173 Bolesław IV Kędzierzawy syn Bolesława III Krzywoustego
1173-1177 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego usunięty

Książęta zwierzchni krakowscyEdytuj

Dynastia PiastówEdytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1177-1191 Kazimierz II Sprawiedliwy syn Bolesława III Krzywoustego usunięty
1191 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego po raz drugi, usunięty
1191-1194 Kazimierz II Sprawiedliwy syn Bolesława III Krzywoustego po raz drugi
1194-1198 Leszek Biały syn Kazimierza II usunięty
1198-1199 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego po raz trzeci, abdykował
1199 Leszek Biały syn Kazimierza II Sprawiedliwego po raz drugi, usunięty
1199-1202 Mieszko III Stary syn Bolesława III Krzywoustego po raz czwarty
1202-1206 Władysław III Laskonogi syn Mieszka III Starego usunięty
1206-1210 Leszek Biały syn Kazimierza II Sprawiedliwego po raz trzeci, usunięty
1210-1211 Mieszko IV Plątonogi syn Władysława II Wygnańca
1211-1225 Leszek Biały syn Kazimierza II Sprawiedliwego po raz czwarty
1225 Henryk I Brodaty wnuk Władysława II Wygnańca usunięty
1225-1227 Leszek Biały syn Kazimierza II Sprawiedliwego po raz piąty, zamordowany

Książęta krakowscyEdytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1228-1229 Władysław III Laskonogi syn Mieszka III Starego po raz drugi, usunięty, zm. 1231
1229 Henryk I Brodaty wnuk Władysława II Wygnańca po raz drugi
1229-1231 Konrad I mazowiecki syn Kazimierza II, usunięty
1231-1238 Henryk I Brodaty wnuk Władysława II Wygnańca po raz trzeci
1238-1241 Henryk II Pobożny syn Henryka I
1241 Bolesław II Rogatka syn Henryka II usunięty, zm. 1278
1241-1243 Konrad I mazowiecki syn Kazimierza II Sprawiedliwego po raz drugi, usunięty, zm. 1247
1243-1279 Bolesław V Wstydliwy syn Leszka I
1279-1288 Leszek Czarny wnuk Konrada I, adoptowany syn Bolesława V
1288 Bolesław II (VI) mazowiecki wnuk Konrada I usunięty po kilku miesiącach
1288-1289 Henryk IV Probus wnuk Henryka II po raz drugi
1289 Bolesław II (VI) mazowiecki wnuk Konrada I po raz drugi, zajął Kraków rządzony przez Henryka IV po kilku miesiącach
1289 Władysław Łokietek brat Leszka II
1289-1290 Henryk IV Probus wnuk Henryka II po raz drugi
1290-1291 Przemysł II w czwartym stopniu potomek Mieszka III, usunięty, król Polski w latach 1295-1296, zm. 1296

Dynastia PrzemyślidówEdytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1291-1305 Wacław II zięć Przemysła II król Czech, od 1300 król Polski
1305-1306 Wacław III syn Wacława II król Polski i Czech

Dynastia PiastówEdytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1306-1320 Władysław I Łokietek brat Leszka Czarnego po raz drugi, król Polski od 1320
1320 zjednoczenie ziem polskich, powstanie Królestwa Polskiego.

Królestwo PolskieEdytuj

Zjednoczenie Państwa Polskiego i zakończenie rozbicia dzielnicowego w 1320

Osobny artykuł: Władcy Polski.

UwagiEdytuj

Uwaga! Daty w wielu przypadkach są tylko orientacyjne. Uwzględniono te księstwa, nad którymi panowali odrębni książęta. Zostawiono Wacława II i Wacława III z rodu Przemyślidów, aby nie powodować przerw chronologicznych. Również przynależność niektórych ziem do poszczególnych Piastowiczów może być dyskusyjna.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj