Książęta oświęcimscy

lista w projekcie Wikimedia

Książęta oświęcimscy – lista obejmuje książąt oświęcimskich. Pierwszym księciem oświęcimskim był Władysław, syn Mieszka cieszyńskiego. Jego potomkowie w linii męskiej wymarli w 1406 roku, a księstwo oświęcimskie przypadło Przemysławowi, synowi księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka.

Księstwo oświęcimskie (od 1314/15) i toszeckie (od 1405) edytuj

1314/15 – podział ziem księstwa cieszyńsko-oświęcimskiego pomiędzy Kazimierza I (otrzymuje Cieszyn, zobacz książęta cieszyńscy) i Władysława I (otrzymuje Oświęcim)

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1314/5-1321/4 Władysław I syn Mieszka cieszyńskiego
 • 1290-1314/15 – koregent w księstwie cieszyńsko-oświęcimskim
 • 1314/15 – w wyniku podziału Oświęcim
1321/4-1372 Jan I Scholastyk syn Władysłwa I
1321/4-1325 Eufrozyna Mazowiecka matka Jana I regentka, zm. 1329
1372-1375/6 Jan II syn Jana I
1375/6-1405 Jan III syn Jana II
1405-1406 Przemysław Młodszy syn Przemysła I Noszaka
1406-1410 Bolesław I syn Przemysła I Noszaka
1410-1433/4 Kazimierz I syn Przemysła Młodszego w wyniku podziału w 1414 w Oświęcimiu, Toszku i Strzelinie (w tym ostatnim do 1427))
1433/4-1445 Wacław I syn Kazimierza I
 • 1434/4-1445 – rządy wspólne z braćmi
 • od 1445 w wyniku podziału książę zatorski
1433/4-1456 Jan IV (Janusz) syn Kazimierza I
 • 1434/4-1445 – rządy wspólne z braćmi
 • 1445 – w wyniku podziału Oświęcim,
 • 1465-1482 Gliwice, abdykował, zm. 1496
1456 Oświęcim do Królestwa Polskiego
1433/4-1484 Przemysł syn Kazimierza I
 • 1434/4-1445 – rządy wspólne z braćmi
 • 1445 – w wyniku podziału Toszek
1484 Toszek do dzielnicy Korwinów, potem do Królestwa Czech

Księstwo zatorskie (1445-1494) edytuj

1445 – księstwo zatorskie powstaje w wyniku podziału ziem księstwa oświęcimskiego między synów Kazimierza I

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1445-1468 Wacław I syn Kazimierza I od 1445 w wyniku podziału książę zatorski)
1468-1490 Kazimierz II synowie Wacława I
 • do 1474 rządy wspólne z braćm
 • od 1474 z bratem Wacławem (do 1484/87 książę na połowie Zatora
1468-1484/7 Wacław II
 • do 1474 rządy wspólne z braćmi
 • od 1474 z bratem Kazimierzem II książę na połowie Zatora
1468-1494 Jan V
 • do 1474 rządy wspólne z braćmi
 • 1474-1482 z bratem Władysławem książę na połowie Zatora,
 • 1482 – nowy podział w wyniku którego książę na połowie Zatora, od 1490 po śmierci brata Kazimerza II, także na drugiej część Zatora
 • od 1493, po śmierci brata Władysława także Wadowice
 • 1494 – odsprzedał księstwo królowi polskiemu Janowi Olbrachtowi, zachował jednak tytuł książęcy do śmierci w 1513
1468-1493 Władysław
 • do 1474 rządy wspólne z braćmi
 • 1474-1482 z bratem Janem V na połowie Zatora
 • 1482 – nowy podziału, w wyniku którego książę na Wadowicach
1493-1503 Agnieszka zatorska córka Władysława właścicielka jedynie samego miasta Wadowice (bez rangi udzielnego księstwa), usunięta, zm. 1505
1494 Zator i Wadowice włączone do Królestwa Polskiego.