Książęta raciborscy

lista w projekcie Wikimedia
Herb księstwa raciborskiego

Księstwo raciborskie w ramach Polski (1290–1327) edytuj

Piastowie edytuj

Księstwo powstaje w 1290 roku w wyniku podziału części księstwa opolsko-raciborskiego, którą w 1281/1282 otrzymują wspólnie Mieszko (po podziale otrzymuje Cieszyn i Oświęcim) i Przemysław (po podziale otrzymuje Racibórz)

Księstwo raciborskie w ramach Królestwa Czech (1327–1521) edytuj

Piastowie edytuj

od 1336 – Racibórz w rękach książąt opawskich z rodu Przemyślidów, a Koźle przejęte przez książąt bytomskich

Przemyślidzi edytuj

Księstwo opolsko-raciborskie w ramach Królestwa Czech (1521–1742) edytuj

Piastowie edytuj

  • Jan V 1521–1532, Walenty zmarł i przekazał ziemie Janowi.

Hohenzollernowie edytuj

Habsburgowie edytuj

Batory edytuj

Habsburgowie edytuj

Bethlen edytuj

Habsburgowie edytuj

1645 – księstwo przekazane w zastaw królowi polskiemu Władysławowi IV Wazie

Wazowie edytuj

d’Enghienowie edytuj

Wazowie edytuj

1666 – księstwo zwrócone cesarzowi po wykupieniu zastawu.

Habsburgowie edytuj

1742 – pokój w Hubertusburgu kończący wojny śląskie przyznaje m.in. ziemie księstwa Prusom.

Księstwo raciborskie w ramach Królestwa Prus (1742–1871) edytuj

Hohenzollernowie edytuj

Księstwo raciborskie w ramach zjednoczonych Niemiec (1871–1945) edytuj

Hohenzollernowie edytuj

1880 – cesarz Wilhelm I jako nagrodę przekazał księstwo Wiktorowi Maurycemu.

Von Ratiborowie edytuj

Bibliografia edytuj

  • A. Kuzio-Podrucki, Rodowód książąt Raciborza z rodów von Hessen i von Hohenlohe w: Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku, p. red. L. Kajzera, Katowice 2001.
  • Zeszyty Raciborskie „Strzecha” nr 4 1983
  • N. Mika, S. Belastova Wspólne raciborsko-opawskie dziedzictwo podręcznik do edukacji regionalnej 2000