Książęta sandomierscy

lista w projekcie Wikimedia

Książęta sandomierscy

Pogrubioną czcionką oznaczono książąt zwierzchnich (krakowskich)

Dynastia Piastów

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa z innych dzielnic)
1138 lub
1146-1166
Henryk Sandomierski syn Bolesława III Krzywoustego
1166-1173 Bolesław IV Kędzierzawy syn Bolesława III Krzywoustego
1173-1194 Kazimierz II Sprawiedliwy syn Bolesława III Krzywoustego
1194-1227 Leszek Biały syn Kazimierza II razem z bratem Konradem I mazowieckim w latach 1194-1200
1194-1200 Konrad I mazowiecki syn Kazimierza II razem z bratem Leszkiem Białym
1194-1200 Helena znojemska matka Konrada I Regentka
1227-1230
usunięty
Bolesław V Wstydliwy syn Leszka Białego
1230-1232
usunięty
Bolesław I mazowiecki brat stryjeczny,
1232-1279
ponownie
Bolesław V Wstydliwy syn Leszka Białego
1279-1288 Leszek Czarny wnuk Konrada I,
usynowiony przez Bolesława V
  • od 1261 – książę sieradzki, od 1267 łęczycki,
  • 1273-1278 – książę Inowrocławia
  • od 1279 – książę krakowski
1288-1289 Bolesław II mazowiecki wnuk Konrada I
1289 Konrad II czerski wnuk Konrada I
1289-1290 Henryk IV Prawy
1290-1292
usunięty
Władysław Łokietek wnuk Konrada I

Dynastia Przemyślidów

edytuj
1292-1304 Wacław II

Dynastia Piastów

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa z innych dzielnic)
1304-1320
ponownie
Władysław Łokietek wnuk Konrada I
1320 zjednoczenie Królestwa Polskiego
Osobny artykuł: Władcy Polski.

Uwaga! Daty w wielu przypadkach są tylko orientacyjne. Uwzględniono te księstwa, nad którymi panowali odrębni książęta. Zostawiono Wacława II i Wacława III z rodu Przemyślidów, aby nie powodować przerw chronologicznych. Również przynależność niektórych ziem do poszczególnych Piastowiczów może być dyskusyjna.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj