Książęta ziębiccy

lista w projekcie Wikimedia
Herb książąt Ziębic w herbarzu J. Siebmachera, 1605 - pierwszy z lewej, dolny rząd
1322-1341 Bolko II, syn Bolka I, od 1336 lennik czeski
1341-1358 Mikołaj Mały, syn
1358-(ok.)1360 Agnieszka z Lichtenburka, matka, regentka
1358-1410 Bolko III, syn, w Gliwicach 1369-1373
1358-1366/85 Henryk I, brat, współrządca
1410-1420 Henryk II, syn Bolka III
1410-1428 Jan, brat, współwładca, ostatni z Piastów ziębickich
1429-1435 Puta III z Czastolowic
1435-1443 Eufemia, siostra Jana
1443-1454 Wilhelm Opawski
1454-1456 Ernest Opawski
1456-1462 Jerzy z Podiebradów
1462-1498 Wiktoryn z Podiebradów, Henryk I Starszy, synowie Jerzego z Podiebradów
1498-1511 Albrecht Podiebradowicz i Karol I Podiebradowicz, synowie Henryka I
1511-1536 Karol I Podiebradowicz
1536-1542 Joachim, Henryk II, Jerzy II, Jan, synowie Karola I
1542-1547 Fryderyk II Legnicki, zastaw
1547-1551 Fryderyk III Legnicki, zastaw
1551-1552 Jan, syn Karola I
1552-1559 Izabela Jagiellonka, królowa Węgier
1559-1565 Jan, syn Karola I
1565-1569 Karol Krzysztof, syn Jana
1569-1654 księstwo stanowiło własność króla czeskiego, który był zarazem cesarzem
1654-1677 Johann Weikhard von Auersperg
1677-1706 Ferdinand Franz von Auersperg, syn Johanna Weikharda
1706-1713 Franz Karl von Auersperg, brat Franza Ferdinanda
1713-1783 Heinrich Josef Johann von Auersperg, syn Franza Karla Auersperga
1783-1791 Karl Josef von Auersperg
1791 Sprzedaż księstwa królowi pruskiemu
1795 Powstanie wolnego mniejszego państwa stanowego ziębicko-ząbkowickiego, które zakupił od korony Ludwig Wilhelm von Schlabrendorf