Księga Henocha

apokryf Starego Testamentu

Księga Henocha albo 1 Księga Henochapseudoepigraficzna księga apokryficzna Biblii hebrajskiej i Starego Testamentu. Koptyjski Kościół Prawosławny jako jedyny włączył ją w swój kanon Pisma Świętego, jako natchnioną. Jest ona kompilacją różnych tekstów powstałych między 170 r. p.n.e. i końcem I w. n.e.[1][2]

Krótki urywek z 1 Księgi Henocha (1 Hen 1,9) jest zgodny z zawartym w Nowym Testamencie (Listem Judy 1,14-15). Autorstwo cytowanych słów jest tam w sposób jednoznaczny przypisywane „Henochowi, siódmemu po Adamie” (1 Hen 60,8).

Istnieją jeszcze dwie księgi apokryficzne przypisywane Henochowi[3] – synowi Jereda:

1 Księga Henocha jest najczęściej cytowana.

Treść edytuj

Opisuje ona podróże, wizje, sny i objawienia proroka Henocha (zob. henochiańska wizja Syna Człowieczego) w trakcie jego odwiedzin w niebie. Często występującym motywem jest grzech aniołów z córkami ludzkimi (Rdz 6,2)[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b F. Martin, Le livre d'Hénoch, 1906, s. 10
  2. Henri Rondet: Original Sin. The Patristic and Theological Background. Shannon Irlandia: 1972, s. 17. ISBN 0-7165-0516-9.
  3. Księgi Henocha, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-02].
  4. F.I. Andersen 2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch, a new Translation and Introduction w: The Old Testament Pseudepigrapha, Vol 1 (1983), ed. James Charlesworth (red.) ISBN 0-385-09630-5, s. 94
  5. Craig A. Evans: Noncanonical Writings and New Testament Interpretation. 1992, s. 24.

Bibliografia edytuj

  • Księga Henocha (tekst PDF przekład z 2023)
  • Apokryfy Starego Testamentu. Oprac., wstęp: ks. Ryszard Rubinkiewicz SDB. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio 1999.
  • Najważniejsze apokalipsy apokryficzne. W: Rosik, Mariusz ks., Rapoport, Icchak rabin: Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. Wrocław: Tum Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2009, s. 56-59, seria: Bibliotheca Biblica.