Księga Mądrości

księga Starego Testamentu

Księga Mądrości [Mdr], Mądrość Salomona – w katolickim i prawosławnym kanonie Biblii jest jedną z dydaktycznych (mądrościowych) ksiąg Starego Testamentu, zaliczaną do ksiąg deuterokanonicznych[1] . Wyznawcy judaizmu i Kościoły protestanckie odrzucają jej kanoniczność, zaliczając Księgę Mądrości do utworów apokryficznych.

Autorstwo i czas powstaniaEdytuj

Tytuł przyjęty w greckich i wczesnołacińskich rękopisach - Mądrość Salomona - wskazuje na jego autorstwo, co potwierdza fakt, że autor dość często sugeruje, iż jest właśnie Salomonem, królem Izraela. Dziś jednak stanowczo zaprzeczają temu badania nad językiem greckim - czas powstania określa się na podstawie stylu literackiego na II wiek p.n.e.

Najważniejszą rzeczą w Księdze Mądrości jest to, iż po raz pierwszy w Biblii pojawiają się w niej informacje na temat odmiennego losu po śmierci sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Księga opowiada o cechach świętości, poszukiwaniu mądrości i ukazuje mądrość w dziejach Izraela. Nauka Księgi na temat Mądrości Bożej przydała się później autorom Listów Apostolskich przy formułowaniu nauki o Synu Bożym.

Treść Księgi MądrościEdytuj

W 19 rozdziałach tej księgi omawiane są następujące zagadnienia:

 • Świętość - prawdziwa Mądrość życiowa
  • grzech zamyka drogę do mądrości
  • żaden grzech nie ujdzie bezkarnie
  • grzech wiedzie do śmierci
  • grzech przesłania prawdziwe wartości
  • odmienne losy świętych i grzesznych w życiu i po śmierci
  • niepłodność a cudzołożne potomstwo
  • ocena przedwczesnej śmierci sprawiedliwego
  • koniec bezbożnych
 • Nauka Mądrości
  • Mądrość potrzebna władcom
  • kto szuka Mądrości, łatwo ją znajdzie
  • zamiary autora
  • Mądrość - skarb najcenniejszy
  • prośba o natchnienie
  • pochwała Mądrości
  • owoce Mądrości
  • modlitwa o Mądrość
 • Mądrość w dziejach
  • przykłady z życia patriarchów
  • Mądrość wyzwala Izraela z niewoli egipskiej
  • Izrael i Egipt: wody Nilu i woda ze skały
  • łaskawość Boża względem Egipcjan
  • łaskawość Boża względem mieszkańców Kanaanu
  • nauki płynące z postępowania Boga
  • nierozumność kultu sił przyrody
  • nierozumność bałwochwalstwa
  • źródła bałwochwalstwa
  • zgubne skutki bałwochwalstwa
  • wyrzeczenie się bałwochwalstwa
  • grzech twórców bożków pogańskich
  • bałwochwalstwo Egipcjan
  • Egipt a Izrael: plaga żab i przepiórki
  • Egipt a Izrael: szarańcza i wąż miedziany
  • Egipt a Izrael: różne działania żywiołów
  • Egipt a Izrael: ciemności i słup ognisty
  • Egipt a Izrael: anioł śmierci
  • Egipt a Izrael: przejście przez Morze Czerwone
  • Egipt a Sodoma
  • końcowe wnioski

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Wstęp do Starego Testamentu, red. Ks. Lech Stachowiak, Pallotinum - Poznań 1990, s. 489

Linki zewnętrzneEdytuj