Otwórz menu główne

Księgi Machabejskie

lista w projekcie Wikimedia

Księgi Machabejskie – księgi związane bądź przypisywane Machabeuszom, przywódcom żydowskiego powstania przeciwko dynastii Seleucydów.

Najczęściej termin ten jest odnoszony do wtórnokanonicznych (dla protestantów apokryficznych) ksiąg Starego Testamentu:

Do ksiąg tych wliczane są również dwa późniejsze dzieła, obecne w wielu rękopisach Septuaginty:

  • 3 Księga Machabejska, napisana w języku greckim, dotyczy prześladowania Żydów w Egipcie w III wieku p.n.e., niezwiązana z Machabeuszami; kanoniczna dla prawosławnych.
  • 4 Księga Machabejska, filozoficzny dyskurs, napisany w języku greckim.

Księgami Machabejskimi nazywane są również:

Również trzy etiopskie Księgi Mekabiego noszą ten tytuł, ale tematyka tych ksiąg dotyczy innych zagadnień.

PrzypisyEdytuj