Księstwo namysłowskie

Księstwo Namysłowskieksięstwo śląskie ze stolicą w Namysłowie. W latach 1294-1309 Namysłów wchodził w skład Księstwa Głogowskiego. W 1313 powstało niezależne Księstwo Namysłowskie wydzielone z ziem księstwa oleśnickiego. W latach 1323-1341 Namysłów wchodził w skład księstwa brzesko-legnickiego. 9 maja 1323 roku miasto Namysłów stało się lennem czeskim. Od około 1340 do 21 stycznia 1341 roku Namysłów był zastawiony księciu cieszyńskiemu Kazimierzowi I. 30 września 1341 roku książę brzesko-legnicki Bolesław III Rozrzutny zastawił miasto królowi Polski Kazimierzowi III Wielkiemu. W 1348 roku synowie Bolesława III – Wacław i Ludwik sprzedali Namysłów królowi czeskiemu i niemieckiemu Karolowi IV za 3000 kop groszy praskich. 22 listopada 1348 roku przedstawiciele Karola IV i Kazimierza Wielkiego podpisali w Namysłowie pokój, który zakończył trwającą od 1345 r. wojnę polsko-czeską o Śląsk.

Władcy księstwa namysłowskiegoEdytuj