Ksylofag, drewnojad (gr. xýlon drewno, phageín jeść) – gatunek saproksyliczny odżywiający się drewnem, głównie owady (termity, niektóre kornikowate). Przykładem ksylofaga jest chrząszcz Morinus funereus z rodziny kózkowatych.

Drewnojady spotykane są również wśród ryb. Panaque nigrolineatus uzupełnia swoją dietę drewnem.

Ksylofagi najliczniej występują w lasach, zwłaszcza lasach naturalnych. Należą do nich groźne szkodniki drzew.

Zobacz też edytuj

Biblioteka edytuj