Kuczbork-Osada (gromada)

Kuczbork-Osada[1][2][3] (na samym początku Kuczbork Osada[4] alt. Kuczbork-osada[5]) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Kuczbork Osada
Gromada Kuczbork-Osada
gromada
1954–1973
Państwo

 PRL

Województwo

warszawskie

Powiat

1954–55: mławski
1956–72: żuromiński

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Kuczbork Osada / Kuczbork-Osada

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

6

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

24

brak współrzędnych
Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[6] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[7], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[1][8].

Gromadę Kuczbork Osada (pisownia bez łącznika) z siedzibą GRN w Kuczborku Osadzie (obecna pisownia Kuczbork-Osada) utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[1] – w powiecie mławskim w woj. warszawskim, na mocy uchwały nr VI/10/8/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[9] Chojnowo, Chodubka, Kuczbork osada, Kuczbork, Nidzgóra i Olszewko ze zniesionej gminy Zielona w tymże powiecie[4]. Dla gromady ustalono 26 członków gromadzkiej rady narodowej[5].

1 stycznia 1956 gromada weszła w skład nowo utworzonego powiatu żuromińskiego w tymże województwie[10].

Począwszy od wykazu gromad z 1956 roku, jednostka występuje jako gromada Kuczbork-Osada, tzn. z użyciem łącznika[1].

1 stycznia 1958 do gromady Kuczbork-Osada przyłączono obszar zniesionej gromady Krzywki-Bratki (bez wsi Krzywki-Bośki, Krzywki-Piaski i Mostowo[11]) w tymże powiecie[12].

31 grudnia 1959 do gromady Kuczbork-Osada przyłączono obszar zniesionej gromady Gościszka w tymże powiecie (bez wsi Bagiennice Duże, Bagiennice Nowe i Gościszka-Baraki[13])[14].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[15]. 1 stycznia 1973 w powiecie żuromińskim utworzono gminę Kuczbork-Osada[16].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 2. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1960.
 3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1965.
 4. a b Uchwała Nr VI/10/8/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu mławskiego; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-0/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 67)
 5. a b Uchwała Nr LIV/281/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 7 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 47)
 6. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 7. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 8. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 9. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 10. Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 282
 11. Dz.U. z 1957 r. nr 59, poz. 308
 12. Uchwała Nr V/23/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 listopada 1957 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie warszawskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 1957 r., Nr. 6, Poz. 69); na mocy Zarządzenia Nr Or. III-38/31/56 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 30 października 1957 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 26 lutego 15 listopada 1957 r. dotyczących zniesienia, utworzenia, zmian granic niektórych gromad oraz przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych w województwie warszawskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 1957 r., Nr. 6, Poz. 67)
 13. Uchwała Nr IV-9/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zmian granic niektórych gromad i przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych w województwie warszawskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1959 r., Nr. 12, Poz. 438
 14. Uchwała Nr IV-10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1959 r., Nr. 12, Poz. 439)
 15. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 16. Uchwała Nr XX/93/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie warszawskim