Kujawy – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta, przyłączony do Krakowa w 1951 r. Dawny przysiółek wsi Pleszów[1]. Znajduje się tutaj Zakład Oczyszczania Ścieków „Kujawy” dla miasta Krakowa, a także port rzeczny nad Wisłą, utworzony dzięki spiętrzeniu rzeki przez Stopień Wodny Przewóz. Jest to port typu basenowego, posiadający pionowe nabrzeże i bocznicę kolejową. Powstała przy nim także pompownia wody przeznaczona dla celów kombinatu.

PrzypisyEdytuj