Otwórz menu główne

Kulendawąwóz będący orograficznie lewym odgałęzieniem Doliny Eliaszówki na Wyżynie Olkuskiej[1]. Górna część wąwozu zaczyna się na polach uprawnych wsi Paczółtowice, następnie wąwóz wcina się w porośnięte lasem wschodnie zbocza Doliny Eliaszówki. Uchodzi do jej dna na wysokości około 340 m, nieco powyżej Źródła proroka Eliasza[2].

Porośnięta lasem część wąwozu znajduje się w obrębie rezerwatu przyrody Dolina Eliaszówki[1]. Wąwóz wycięty jest w skałach wapiennych, na południe od zachodniego skraju wsi Paczółtowice. Zachodnia część wąwozu jest zalesiona i należała do klasztoru w Czernej i pierwotnie otoczona była murem o wysokości 2,5 m, wzniesionym w latach 1640-1672, którego ruiny zachowały się do dziś[3].

Z dna Doliny Eliaszówki dnem Kulendy biegnie droga do Lasu Hrabskiego[4].

Szlaki turystyki pieszejEdytuj

  – żółty z Olkusza przez Dolinę Eliaszówki i rezerwat przyrody oraz Dolinę Racławki do Paczółtowic.
 
Fragment zachodni (dolny)
 
Fragment byłego muru klasztoru w Czernej
 
Fragment wschodni (górny)
 
Część środkowa

PrzypisyEdytuj

  1. a b Jura Krakowsko-Częstochowska. Informator turystyczny, Ogrodzieniec, Związek Gmin Jurajskich, 2018, ​ISBN 978-83-947430-8-6
  2. Geoportal. Mapa topograficzna i lotnicza [dostęp 2019-02-03].
  3. Okolice Krakowa, „Dziennik Polski”, 9 czerwca 2004, XVII, XVIII.
  4. "Okolice Krakowa" Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, 1998 ​ISBN 83-7223-172-9