Kultura fizyczna – ogół zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań.

Formy uczestnictwa w kulturze fizycznej:

Czynniki uczestnictwa w kulturze fizycznej:

  • stymulacja (funkcja rozwojowa) – pobudzanie czynności organizmu powodujące jego rozwój
  • adaptacja (funkcja przystosowawcza) – przystosowanie organizmu do otoczenia
  • kompensacja (funkcja wyrównawcza) – wyrównywanie deficytu niektórych bodźców
  • korektywa (funkcja naprawcza) – leczenie wad postawy

Wartości ciała w kulturze fizycznej:

  • zdrowotne
  • utylitarne
  • estetyczne
  • hedonistyczne
  • agonistyczne

W Polsce program kultury fizycznej realizowany jest w szczególności poprzez zajęcia wychowania fizycznego w szkołach publicznych i niepublicznych.

Bibliografia edytuj

  • Grabowski H. Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Warszawa 1999