Kurs kompasowy - kurs statku wskazywany przez kompas magnetyczny, (kąt między kierunkiem północnym wskazywanym przez dany kompas a linią symetrii statku) nieuwzględniający całkowitej poprawki korygującej zakłócenia wskazań (deklinacja magnetyczna i dewiacja kompasu).


  • KK+cp=KR
  • KR+pw=KDW
  • KDW+pp=KDD

gdzie:

Bibliografia edytuj

  • Franciszek Wróbel: Vademecum Nawigatora. Gdynia: Trademar, 2009. ISBN 83-915444-3-5.