Kurs rzeczywisty (KR) – kąt zawarty między północną częścią południka rzeczywistego a dziobową częścią linii symetrii statku. W praktyce żaden przyrząd nawigacyjny nie wskazuje dokładnie kursu rzeczywistego ze względu na błąd wyznaczenia północy (kompasy) lub niedokładne określenie diametralnej (GPS). W pierwszym przypadku trzeba określić i uwzględnić całkowitą poprawkę.

  • KK + cp = KR
  • KR + α = KDw
  • KDw + β = KDd

gdzie:

Bibliografia edytuj

  • Franciszek Wróbel: Vademecum nawigatora. Gdynia: Trademar, 2009. ISBN 83-915444-3-5.