Kurtyna zero

Kurtyna zero – strefa pomiędzy warstwą czynną a wieczną zmarzliną w której stale utrzymuje się temperatura bliska zeru.