Kwarta (jednostka objętości)

pozaukładowa jednostka objętości

Kwarta (ang. quart) – jednostka objętości. Używana głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Prawidłowy angielski skrót to qt. Ma jednak różne znaczenie w obu tych krajach.

Definicje edytuj

  • Kwarta angielska (1 imperial quart) = 69,354 cali sześciennych = 1,136 litra
  • Kwarta amerykańska dla płynów (1 US liquid quart) = 57,75 cali sześciennych = 0,946 litra
  • Kwarta amerykańska dla ciał sypkich (1 US dry quart) = 67,201 cali sześciennych = 1,101 litra
  • 4 kwarty to jeden galon.
  • 1 kwarta to dwie pinty (półkwarty).
  • Staropolska kwarta była równa 1,125 litra lub 0,9422 litra