Otwórz menu główne

Kwartalnik Artystyczny

polskie czasopismo kulturalne (Bydgoszcz; 1993–)

Kwartalnik Artystyczny (KA) – periodyk wydawany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki w Bydgoszczy przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Urzędu Miasta Torunia. Ukazuje się od 1993 roku. Został założony przez redaktorów Krystynę Starczak-Kozłowską, Ryszarda Częstochowskiego i prof. Roberta Mielhorskiego.

Kwartalnik Artystyczny
Kujawy i Pomorze
Państwo Polska
Adres Plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
Wydawca Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy
Pierwsze wydanie 1993
Redaktor naczelny Krzysztof Myszkowski
Stali współpracownicy Adam Bednarek, Jan Błoński, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Marek Kędzierski, Julian Kornhauser, Leszek Szaruga
ISSN 1232-2105
Strona internetowa

Redaktorem naczelnym od 1995 roku jest Krzysztof Myszkowski. Zespół redakcyjny tworzą: Adam Bednarek, Jan Błoński, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Marek Kędzierski, Julian Kornhauser, Leszek Szaruga. Od listopada 2012 roku do października 2013 r. sekretarzem „Kwartalnika Artystycznego” był Paweł Tański.

Pismo adresowane jest do miłośników literatury – publikuje utwory najwybitniejszych pisarzy, a także autorów młodych i debiutantów.

Do grona autorów „Kwartalnika Artystycznego” należeli: Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Jan Błoński, Stanisław Lem, Ryszard Kapuściński, Artur Międzyrzecki, Kazimierz Hoffman, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz, a obecnie publikują m.in.: Julia Hartwig, Kazimierz Brakoniecki, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Henryk Grynberg, Marek Kędzierski, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Antoni Libera, Leszek Szaruga, Piotr Szewc, Janusz Szuber, a prezentowane w nim debiuty raczej współtworzą, niż modyfikują jego tradycyjną formułę.

W stałych działach prezentowana jest poezja, proza, esej, rozmowy z pisarzami, recenzje i noty o książkach, a także ankiety np. „Po co piszę?”, „Trzy wiersze”, „Jaki jest teraźniejszy stan literatury polskiej?”, „Po przełomie – najważniejsze książki dwudziestolecia 1989–2009”.

Kwartalnik publikuje numery tematyczne i monograficzne, w których obszernie zaprezentowani zostali m.in.: Samuel Beckett (pięć numerów), Allen Ginsberg, Ezra Pound, Robert Pinget, Louis-Ferdinand Céline, Zbigniew Herbert, Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Różewicz, Artur Międzyrzecki, Czesław Miłosz (cztery numery), Jan Twardowski, Alberto Giacometti, Harold Pinter, Iosif Brodski, Francis Bacon i Ryszard Kapuściński, a także poezja amerykańska (dwa numery), literatura izraelska, francuska, rosyjska, niemiecka i czeska oraz wydawnictwa Suhrkamp Verlag i Editions de Minuit (dwa numery).