Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

czasopismo naukowe

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki – kwartalnik ukazujący się od 1956 roku w Warszawie. Wydawcą jest Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. Pismo publikuje prace z dziejów nauki polskiej. Początkowo wydawcą był Komitet Historii Nauki PAN (do 1960), następnie Zakład Historii Nauki PAN od 1961. Redaktorami naczelnymi byli: Bogdan Suchodolski, Eugeniusz Olszewski, Kazimierz Opałek, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Tadeusz Bieńkowski, Jerzy Róziewicz, Stefan Zamecki, Joanna Schiller-Walicka.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

Instytut Historii Nauki PAN

Tematyka

dzieje nauki polskiej

Pierwszy numer

1956

Redaktor naczelny

Zbigniew Tucholski

ISSN

0023-589X

Strona internetowa

Działy Edytuj

  • Artykuły, komunikaty i materiały
  • Polemiki i refleksje
  • Pro memoria
  • Recenzje
  • Kronika
  • Bibliografia historii nauki i techniki

Redakcja Edytuj

  • Redaktor naczelny - Zbigniew Tucholski
  • Zastępcy redaktora - Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska

Bibliografia Edytuj

  • Stefan Zamecki, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" - ludzie i problemy: lata 1956-1993, Warszawa 2020.

Linki zewnętrzne Edytuj