Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

czasopismo naukowe

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki – kwartalnik ukazujący się od 1956 roku w Warszawie. Wydawcą jest Instytut Historii Nauki PAN. Pismo publikuje prace z dziejów nauki polskiej. Początkowo wydawcą był Komitetu Historii Nauki PAN (do 1960), następnie Zakładu Historii Nauki PAN od 1961. Pierwszym redaktorem naczelnym był Bogdan Suchodolski.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Wydawca Instytut Historii Nauki PAN
Rodzaj czasopisma dzieje nauki polskiej
Pierwsze wydanie 1956
Redaktor naczelny Stefan Julian Zamecki
ISSN 0023-589X

DziałyEdytuj

  • Artykuły, komunikaty i materiały
  • Polemiki i refleksje
  • Pro memoria
  • Recenzje
  • Kronika
  • Bibliografia historii nauki i techniki

RedakcjaEdytuj

  • Redaktor naczelny - Stefan Julian Zamecki
  • Zastępca redaktora - Wanda Grębecka
  • Sekretarz - Anna Trojanowska
  • Członek redakcji - Robert Zaborowski

BibliografiaEdytuj