Kwas glicerynowy

związek chemiczny

Kwas glicerynowyorganiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów, pochodna gliceryny zawierająca grupę karboksylową (COOH).

Kwas glicerynowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C3H6O4

Masa molowa

106,077 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

473-81-4

PubChem

752

Podobne związki
Podobne związki

kwas glikolowy, seryna