Kwas karbaminowy

związek chemiczny

Kwas karbaminowy, H
2
NCOOH
– nietrwały organiczny związek chemiczny. Może być związkiem przejściowym w reakcji amoniaku oraz dwutlenku węgla:

Kwas karbaminowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny CH3NO2
Inne wzory H2NCOOH
Masa molowa 61,04 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 463-77-4
PubChem 277
Podobne związki
Podobne związki wodorotlenek amonu, mocznik, aceton, kwas węglowy
NH
3
+ CO
2
H
2
NCOOH

Nie udaje się go jednak wydzielić, gdyż łatwo rozpada się do w miarę trwałego w środowisku bezwodnym karbaminianu amonu oraz dwutlenku węgla:

2H
2
NCOOH → H
2
NCOONH
4
+ CO
2

Tworzy umiarkowanie trwałe solekarbaminiany. Z alkoholami tworzy trwale estry zwane uretanami.