Kwasica metaboliczna

stan zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

Kwasica metaboliczna – stan zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, w którym dochodzi do nagromadzenia we krwi nadmiernych ilości substancji o charakterze kwaśnym lub zmniejszania się stężenia substancji o charakterze zasadowym (głównie anionów wodorowęglanowych) i w efekcie tego do obniżenia jej pH.

Kwasica metaboliczna
Klasyfikacje
ICD-10

E87
Inne zaburzenia bilansu płynów, elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej

E87.2

Kwasica
Kwasica BNO
Kwasica mleczanowa
Kwasica metaboliczna
Kwasica oddechowa

ICD-10

E10-E14

E10-E14.1

Kwasica cukrzycowa

ICD-10

P74
Inne przemijające zaburzenia elektrolitowe i metaboliczne noworodków

P74.0

Późna kwasica metaboliczna noworodka

Skutki Edytuj

Przyczyny Edytuj

Spadek stężenia jonów wodorowęglanowych i pH krwi może mieć następujące przyczyny:

 1. cukrzycowa kwasica ketonowa (ketokwasica cukrzycowa)
 2. alkoholowa kwasica ketonowa (ketokwasica alkoholowa)
 3. kwasica mleczanowa
  • typ A: związany z niedotlenieniem tkankowym (aktywacją szlaków oddychania beztlenowego), np. we wstrząsie
  • typ B: niezwiązany z niedotlenieniem tkanek (mechanizm nie jest do końca zrozumiały)
 4. niewydolność nerek
 5. biegunka (utrata jonów wodorowęglanowych)
 6. zatrucie alkoholem metylowym lub glikolem etylenowym
 7. przedawkowanie salicylanów
 8. przedawkowanie paracetamolu

Objawy Edytuj