Kwestarz – członek zakonu żebraczego; osoba kwestująca, czyli zbierająca datki pieniężne lub w naturze na cele publiczne bądź charytatywne.

Alfred Wierusz-Kowalski, Powrót kwestarza

Dawniej kwestarzami byli najczęściej zakonnicy, którzy zbierali datki na utrzymanie klasztoru. W czasach współczesnych kwestarzami są najczęściej wolontariusze, a niekiedy występują jako przedstawiciele określonej organizacji lub fundacji i są opłacani za uczestnictwo w kweście.

Zobacz teżEdytuj