LHA - algorytm oraz program do bezstratnej kompresji danych stworzony przez Haruyasu Yoshizakiego.