LI Korpus Armijny (III Rzesza)

LI Niemiecki Korpus Armijny, niem. LI Armeekorps – jeden z niemieckich korpusów armijnych. Utworzony w listopadzie 1940 roku. Wziął udział w inwazji na Jugosławię (w składzie 2 Armii), potem na froncie wschodnim w składzie 6 Armii, z którą walczył pod Charkowem, Kijowem i Stalingradem, gdzie został zniszczony. Odbudowany jako LI Górski Korpus Armijny.

Dowódcy

Jednostki korpuśne

  • 153 Dowództwo Artylerii
  • 451 Korpuśny Batalion Łączności
  • 451 Korpuśny Oddział Zaopatrzeniowy

Skład we wrześniu 1941

Skład w styczniu 1942