LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie, zwyczajowo nazywane Jasinem lub Jaśkiem – szkoła średnia o prawie stuletnich tradycjach oświatowych i patriotycznych, wchodząca w skład Zespołu Szkół nr. 19 w Warszawie.

LXXII Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Jakuba Jasińskiego
liceum ogólnokształcące
Ilustracja
Siedziba szkoły przy ul. Grochowskiej 346/348
Państwo  Polska
Miejscowość Warszawa
Adres ul. Grochowska 346/348
03-838 Warszawa
Data założenia 1 września 1991
Patron Jakub Jasiński
Liczba uczniów ok. 600
Dyrektor mgr Bożena Kozak
Wicedyrektorzy mgr Joanna Staniszewska
Członkostwo Socrates, Comenius
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
LXXII Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Jakuba Jasińskiego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
LXXII Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Jakuba Jasińskiego
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
LXXII Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Jakuba Jasińskiego
Ziemia52°14′44,80″N 21°04′49,30″E/52,245778 21,080361
Strona internetowa

Szkoła obchodzi swoje święto 4 listopada w rocznicę śmierci patrona szkoły, wtedy uczniowie, nauczyciele i byli wychowankowie udają się do pobliskiej konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na nabożeństwo okolicznościowe.

Historia szkołyEdytuj

Szkoła powstała 14 kwietnia 1921 r. jako IV Miejskie Gimnazjum Męskie. W 1932 r. szkoła otrzymuje lokalizację i rozpoczyna budowę gmachu przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie. 4 listopada 1935 r. otrzymała imię gen. Jakuba Jasińskiego – żołnierza, patrioty, poety.

Po kapitulacji Warszawy w dniach od 3-15 października 1939 uczniowie pomagali usunąć zniszczenia i nastąpiło wznowienie zajęć szkolnych. 15 listopada 1939 okupacyjne władze niemieckie zakazały działalności dydaktycznej wszelkim szkołom średnim i wyższym. Gmach szkoły został zaadaptowany przez Niemców na obóz przejściowy dla Polaków wywożonych na roboty do Niemiec. Odtąd nauka odbywała się na tajnych kompletach uczniowskich. W latach 1940-1943 maturę uzyskało 90 osób. Uczniowie oprócz nauki, brali udział w walce o wyzwolenie ojczyzny, najpierw w podziemnej walce z okupantem, a potem w powstaniu warszawskim.

Po wyzwoleniu Pragi w dniach 10-14 września 1944 r. (lewobrzeżna Warszawa była dopiero wolna 17 stycznia 1945 r.) zaczyna się myśleć o reaktywowaniu szkoły. 1 grudnia 1944 razem z chłopcami naukę rozpoczęły także dziewczęta. Pierwszą powojenną siedzibą szkoły było kilka pomieszczeń czynszowej kamienicy przy ul. Grochowskiej 255. W roku szkolnym 1945/46 rozpoczęto zajęcia w niezniszczonej części starego gmachu przy ul. Skaryszewskiej 8, tym razem naukę rozpoczęli tylko chłopcy. Przywrócono szkole charakter męskiego gimnazjum. 4 listopada 1947 szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego i otrzymała nowy sztandar. Uczniowie złożyli ślubowanie oraz przyjęli „Deklarację ideową ucznia IV Miejskiego Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie” oraz „Przepisy porządkowe dla uczniów”. W szkole wznowiono działalność ważnych w tradycji tej szkoły stowarzyszeń i kół zainteresowań. W 1948 r. nastąpiła zmiana nazwy na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego im. gen. Jakuba Jasińskiego. W maju 1950 r. odbyły się ostatnie egzaminy maturalne i szkołę represyjnie zlikwidowano.

5 października 1991 w Zalesiu Górnym na zjeździe absolwentów b. IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego podjęto uchwałę o nadaniu imienia gen. Jakuba Jasińskiego jednej z najlepszych szkół średnich na Pradze-Południe. Prośba została skierowana do kuratorium Okręgu Szkolnego w m.st. Warszawie. 24 lutego 1992 dyrekcja, rada pedagogiczna, rada szkoły, komitet rodzicielski i samorząd uczniowski LXXII Liceum Ogólnokształcącego zwróciły się ze wspólnym wnioskiem do kuratorium oświaty o nadanie szkole imienia generała Jakuba Jasińskiego. Jednocześnie powiadomiono o zawartym porozumieniu z przedstawicielami Koła Wychowanków byłego IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w tej sprawie i terminie planowanej uroczystości nadania imienia. Uroczystość nadania imienia gen. Jakuba Jasińskiego LXXII Liceum Ogólnokształcącemu odbyła się 4 listopada 1992. W 200 rocznicę śmierci patrona szkoła otrzymała sztandar.

16 listopada 2006 r. w szkole odbyła się wielka gala z okazji 15-lecia szkoły. W roku szkolnym 2007/2008 wprowadzone zostały do szkoły obowiązkowe stroje dla uczniów tkzw. „mundurki”.

W szkole działa koło przyrodnicze, chemiczne, historyczne, klub dyskusyjny, Szkolny Klub Sportowy (siatkówka, koszykówka i piłka nożna).

Szkoła prowadzi również regularne wymiany ze szkołą Friedrich-List-Schule z Niemiec (Ulm). Od stycznia 2006 r. rozpoczęta została współpraca z V Liceum językowym w Astanie (Kazachstan). Na wrzesień 2008 r. zaplanowano współpracę z litewską szkołą Vilniaus Lazdynu Vidurinē Mokykla.

Na terenie placówki odbywają się finały takich konkursów jak Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej i Obywatelskiej im. gen. Jakuba Jasińskiego, konkursu „Ocalić od Zapomnienia”, szkoła współorganizuje Bieg Niepodległości w parku Skaryszewskim. Przy szkole działają zespoły teatralne „Paradox” (uczniowie) i „Parabuch” (absolwenci).

Szkołę łączy mocna więź z wychowankami byłego IV Miejskiego Gimnazjum, którzy są honorowymi gośćmi szkolnych uroczystości, a najlepszym uczniom liceum rokrocznie fundują cenne nagrody książkowe.

DyrektorzyEdytuj

  • mgr inż. Ryszard Raczyński (1991-1995)
  • mgr Małgorzata Kończyk-Tokarska (1995-2004)
  • mgr Włodzimierz Buze (2004-2005)
  • mgr Bożena Kozak (od 2005)

Linki zewnętrzneEdytuj