LXXVI Korpus Armijny (III Rzesza)

LXXVI Korpus Armijny, niem. LXXVI. Armeekorps – jeden z niemieckich korpusów armijnych. Utworzony w czerwcu 1943 roku z części LXVI Korpusu Rezerwowego. Miesiąc później przekształcony w LXXVI Korpus Pancerny. Dowodził nim generał wojsk pancernych Traugott Herr.

Jednostki korpuśne

  • 476 Dowództwo Artylerii
  • 476 Korpuśny Batalion Łączności
  • 476 Korpuśny Oddział Zaopatrzeniowy