La Calprenede

La Calprenede w pełnym brzmieniu kawaler de Gauthier de Coste La Calprenede, (urodzony ok. 1610 roku na zamku Tolgon, w Gaskonii - zmarł w 1663 roku na urzędzie podkomorzego królewskiego w Paryżu[1].

Wsławił się jako autor poczytnych, ckliwych romansów rycerskich, jak: „Cassandre" (10 t., Paryż, 1642); „Cleopatre" (12 t,); „Faramond" (7 t., Paryż, 1661) Z dzieł dramaturgicznych na wzmiankę zasługuje Le comte d'Essez[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Akcyjnego Odlewni Czcionek i Drukarni S. Orgelbranda Synów, XIX i pocz. XX wieku (może wymagać uaktualnienia).