Ladmin – pejoratywne określenie niekompetentnego administratora systemu informatycznego, którego bezczynność lub działania szkodzą zarządzanemu systemowi, użytkownikom korzystającym z tego systemu, a nawet całemu Internetowi.

Ladminem może być osoba, która:

  • nadużywa nielegalnie zdobytych informacji lub uprawnień pełniąc funkcję administratora;
  • wykonuje pracę administratora nieudolnie;
  • ma zbyt małą wiedzę lub uprawnienia do wykonania zadań administracyjnych, których się podejmuje.

Ladmin popełnia lekceważeniem, bezczynnością lub nadgorliwością błędy rażące bądź popełnia te same błędy wielokrotnie; nie umie racjonalnie uzasadnić swoich decyzji – zasłania się wykrętami lub powołuje się na zasady, których nie rozumie, interpretuje je wybiórczo lub opacznie; nie przyznaje się do swojej niekompetencji bądź nie umie naprawić błędów. Wszystko to powoduje, że choć zachowania ladmina nie muszą powodować krytycznego zagrożenia, ale są denerwujące, wywołują ożywioną reakcję poszkodowanych i mogą prowadzić do destrukcyjnych konfliktów interpersonalnych.

EtymologiaEdytuj

Termin ladmin zbudowano na wzór terminu luser, jednak kojarzy się on także z adminem-lamerem i tak też jest opisywany w różnych źródłach. Niezależnie od słuszności zarzutów stawianych domniemanemu ladminowi termin bywa stosowany na grupach, listach i forach dyskusyjnych:

  • przez użytkowników wobec administratorów, których działania były niezrozumiałe bądź zostały potraktowane jako wrogie;
  • przez hakerów wobec wszystkich administratorów.

Przykłady zachowań ladminaEdytuj

Poniżej przytoczono przykłady specyficzne dla zarządzania różnymi usługami

Zobacz teżEdytuj