Lambert Mieszkowic

syn Mieszka I i Ody Dytrykównej

Lambert Mieszkowic (ur. między 980 a 986, zm. po 992, być może 1030) – syn Mieszka I, księcia Polski z dynastii Piastów, i jego ostatniej żony Ody.

Lambert Mieszkowic
książę
Dynastia

Piastowie

Data urodzenia

między 980 a 986

Data śmierci

po 992 (być może 1030)

Ojciec

Mieszko I

Matka

Oda Dytrykówna

Imię Lamberta, syna Mieszka I, znane jest wyłącznie z dokumentu Dagome iudex sporządzonego około 991. Według powszechnie przyjętego poglądu, został tam wymieniony wraz z rodzicami i swoim bratem Mieszkiem. Natomiast Thietmar z Merseburga w swojej kronice pomija jego imię i wymieniając synów Mieszka i Ody pozostawia puste miejsce[1].

Po śmierci ojca w 992 został wraz z matką i bratem Mieszkiem wygnany z Polski przez swojego przyrodniego brata Bolesława I Chrobrego. Jego dalsze losy nie są znane.

K. Jasiński[2] uznał za błędne teorie identyfikujące go z Lambertem, biskupem krakowskim zmarłym w 1030. Z wnioskiem tym nie zgodził się Gerard Labuda[3].

Nie można wykluczyć, że to właśnie Lambert był ojcem Dytryka lub Dytryka i Siemomysła (jako ewentualny ojciec wchodzi w rachubę w równym stopniu Świętopełk Mieszkowic lub Mieszko Mieszkowic)[4].

Genealogia edytuj

Siemomysł
ur. IX/X w.
zm. ok. 950–960
NN
ur. ?
zm. ?
Dytryk
ur. ?
zm. 985
NN
ur. ?
zm. ?
         
     
  Mieszko I
ur. w okr. 922–945
zm. 25 V 992
Oda
ur. w okr. 955–960
zm. 1023
     
   
NN
ur. ?
zm. ?
OO   
Lambert Mieszkowic
(ur. w okr. 981–986
zm. po 25 V 992 (1030?))
                   
                   
   
Dytryk?
 ur. po 992
 zm. po 1032
 

lub według poglądów: E. Rymara, B. Śliwińskiego i J. Dobosza

Siemomysł
ur. IX/X w.
zm. ok. 950–960
NN
ur. ?
zm. ?
Dytryk
ur. ?
zm. 985
NN
ur. ?
zm. ?
         
     
  Mieszko I
ur. w okr. 922–945
zm. 25 V 992
Oda
ur. w okr. 955–960
zm. 1023
     
   
NN
ur. ?
zm. ?
OO   ?
Lambert Mieszkowic
(ur. w okr. 981–986
zm. po 25 V 992 (1030?))
                   
                   
                   
Siemomysł pomorski?
ur. 1000/1020
zm. po 29 VI 1046
Dytryk?
ur. po 992
zm. po 1032

Przypisy edytuj

  1. Haec genuit viro suimet tres filios, Miseconem, Suentepulcum et......., „Oda urodziła swemu mężowi trzech synów: Mieszka, Świętopełka i .......” Kronika Thietmara, IV, 57.
  2. K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, s. 105.
  3. G. Labuda: Mieszko II, Wydanie II, Poznań 2008, s. 171–172.
  4. E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, s. 72–73,79.

Bibliografia edytuj

  • Kronika Thietmara, wyd. Jedlicki M. J., Poznań 1953 s. 224.
  • Kürbis B., Dagome iudex – studium krytyczne, [w:] Tymieniecki K. (red.), Początki państwa polskiego. Księga tysiąclecia, T. 1, Poznań 1962, s. 396 (tam tekst dokumentu).

Opracowania edytuj