Langue a parole

rozróżnienie lingwistyczne

Langue i parole – terminy lingwistyczne wprowadzone przez Ferdinanda de Saussure’a i upublicznione w książce Kurs językoznawstwa ogólnego. Termin langue (język) odnosi się do samego konceptu języka, tj. abstrakcyjnego systemu reguł, faktu społecznego opartego na kolektywnej, ponadindywidualnej konwencji; parole (mówienie) oznacza zaś jednostkowe realizacje tegoż systemu w praktyce społecznej, ujawniające się w konkretnych wypowiedziach. Istnienie wypracowanego systemu langue zależne jest od zachodzących zachowań mownych, czyli parole[1].

Oprócz langue i parole de Saussure wprowadził również termin langage, określający wszelkie zjawiska związane z mową[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Taum 2004 ↓, s. 10.

BibliografiaEdytuj