Las Gąsienicowy

Las Gąsienicowy – las w dolnej części Doliny Gąsienicowej w polskich Tatrach Wysokich. W jego górnej części znajduje się schronisko PTTK „Murowaniec”[1]. Jest to górnoreglowy las świerkowy rosnący na glebach bielicowych na podłożu skał granitoidowych. Ma charakter lasu pierwotnego, o czym świadczy wiek drzew – najstarsze ma około 500 lat, a także struktura drzewostanu oraz mozaikowatość runa. Jest od dawna obiektem wielu badań naukowych, uważany jest bowiem za modelowy przykład tego typu lasów[2].

Las Gąsienicowy ze schroniskiem „Murowaniec”

Jest to las głównie świerkowy tworzący zespół o nazwie acydofilna zachodniokarpacka świerczyna górnoreglowa (Plagiothecio-Piceetum (tatricum))[3]. Obserwuje się w nim naturalną górną granicę lasu. Obok świerka z rzadka występuje jarzębina. W runie leśnym rosną: listera sercowata (Listera cordata), kosmatka żółtawa (Luzula luzulina), żłobik koralowy (Corallorhiza trifida), paprotnik ostry (Polystichum lonchitis), gruszycznik jednokwiatowy (Moneses uniflora). Na pniach starych świerków bogactwo porostów. Z rzadszych gatunków o plesze listkowatej występują: płucnik modry (Platismatia glauca), pustułka rozdęta (Hypogymnia vittata), pustułka oprószona (Hypogymnia farinacea). Z porostów o plesze nitkowatej licznie spotykane są różne gatunki brodaczek (Usnea) i włostka dwubarwna (Bryoria bicolor). Występowanie rzadkich porostów o plesze nitkowatej wskazuje na dużą czystość powietrza. Z porostów skorupiastych występują m.in. ochrost pyszny (Ochrolechia androgyna), grzybik krwawy (Mycoblastus sanguinarius)[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Tatry polskie. Mapa turystyczna 1:20 000. Piwniczna: Agencja Wyd. „WiT” S.c., 2009. ISBN 83-89580-00-4.
  2. Tomasz Skrzydłowski: Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2013. ISBN 978-61788-58-4.
  3. Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych. Warszawa. ISBN 83-01-14439-4.
  4. Władysław Szafer: Tatrzański Park Narodowy. Zakład Ochrony Przyrody PAN, 1962.