Las mieszany świeży

Las mieszany świeży (LMśw) – siedlisko średnio żyzne, dość wilgotne, będące pod wpływem słabym wód opadowych i gruntowych. Najczęściej występuje na glebach rdzawych właściwych i rdzawych bielicowych utworzonych na piaskach luźnych i słabogliniastych, niekiedy podścielone pyłem piaszczystym lub piaskiem gliniastym. Najczęściej są one pochodzenia wodnolodowcowego, zwałowego i trzeciorzędowego o niewielkiej zawartości węglanu wapnia. Niekiedy jednak ten typ lasu odróżnia się większą żyznością występującą na glebach opadowo-glejowych. Charakterystyczną formą próchnicy jest moder świeży lub moder-mull świeży. W drzewostanie gatunkami dominującymi w pułapie lasu są dąb bezszypułkowy III–IV bonitacji oraz sosna zwyczajna I–II bonitacji. Natomiast w niższych warstwach występuje często dąb szypułkowy. Gatunkami domieszkowymi są: brzoza brodawkowata, jarząb, kruszyna pospolita, trzmielina brodawkowata oraz często leszczyna.

Las mieszany świeży
Symbol

LMśw

Tereny

nizinne

Gleby

rdzawe właściwe, rdzawe bielicowe

Gatunki główne

dąb bezszypułkowy III–IV bonitacji, sosna zwyczajna I–II bonitacji

Gatunki domieszkowe

modrzew, brzoza, osika, lipa, klon, świerk, jodła

Gatunki podszytowe

leszczyna, trzmielina, kruszyna, jarząb, wiciokrzew, dereń, głóg

Typ siedliskowy lasu

Gatunki różnicujące LMśw od BMśw:

Gatunki częste:

Linki zewnętrzne edytuj