Las wilgotny

Lwtyp siedliskowy lasu żyzny i bardzo żyzny, wilgotny. Występuje na glebach brunatnych właściwych oglejonych lub pseudooglejonych, murszowo-glejowych, murszowatych, gruntowo-glejowych, czarnych ziemiach zdegradowanych lub murszowatych, z próchnicą murszowatą. Gleby te wytworzone są z aluwialnych piasków rzecznych, piasków akumulacji lodowcowej lub lessów zalegających na glinach zwałowych, z glin zwałowych, margli i piasków akumulacji jeziornej. Gleby pod umiarkowanym lub dość silnym wpływem wody gruntowej.

Las wilgotny
Symbol Lw
Tereny nizinne
Gleby brunatne właściwe oglejone lub pseudooglejone, murszowo-glejowe, murszowate, gruntowo-glejowe, czarne ziemie zdegradowane lub murszowate
Gatunki główne dąb szypułkowy I–II bonitacji, jesion I–II bonitacji (kraina II).
Gatunki domieszkowe wiąz, klon, jawor, lipa, osika, grab
Gatunki podszytowe kruszyna, leszczyna, czeremcha, jarząb, bez czarny, bez koralowy, porzeczka czarna, dereń, trzmielina, kalina koralowa
Typ siedliskowy lasu

Runo jest na ogół dobrze rozwinięte z wyraźnym górnym piętrem tworzonym przez wysokie byliny.

Gatunki runa różnicujące Lw od Lśw:

Gatunki częste:

Drzewostan:

Gatunki główne: dąb szypułkowy I–II bonitacja, jesion I–II bonitacji (kraina II).

Gatunki domieszkowe: wiąz, klon, lipa, osika, grab.

Gatunki podszytowe: kruszyna, leszczyna, czeremcha, jarząb, bez czarny, bez koralowy, porzeczka czarna, dereń, trzmielina, kalina koralowa.

BibliografiaEdytuj

  1. Mała Encyklopedia Leśna PWN Warszawa 1980

Linki zewnętrzneEdytuj